Modules
 • Ana Sayfa
 • AvantGo
 • Downloads
 • FAQ
 • Feedback
 • Forums
 • Journal
 • Private Messages
 • Recommend Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories Archive
 • Submit News
 • Surveys
 • Top 10
 • Topics
 • Web Links
 • Your Account

 • Who's Online
  Şu an sitede, 1 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

  Henüz üye değilseniz, Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

  Languages
  Site Lisanını Seçin


  FrpWorld.Com :: View topic - Yeni Dünya ( RP EKRANI )
  Forum FAQ  |  Search  |  Memberlist  |  Usergroups   |  Register   |  Profile  |  Private Messages  |  Log in

   Yeni Dünya ( RP EKRANI ) View next topic
  View previous topic
  Post new topicReply to topic
  Author Message
  darkelven
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Dec 29, 2006
  Posts: 229
  Location: khalkedon

  PostPosted: Sat Jan 13, 2007 2:13 am Reply with quoteBack to top

  Shruiak gölgelerden hareket etmeyi deneyecekti ama burada pek de fazla gölge olmadıÄ?ını kabul etti. Karavanların korunmasının iç kısmında yakılmıÅ? olan kamp ateÅ?lerinin görüntüsü, bulunduÄ?u tepeden, Å?atoyu kuÅ?atma altına almıÅ? bir ordunun yaktıÄ?ı kamp ateÅ?leri gibi gözüküyordu.gerçeÄ?in çok daha farklı olduÄ?unu, çoÄ?u insanın burada postu kurtarmak için bulunduÄ?unu bilmek ona biraz garip geliyordu.
  Sol lagna`nın kıyameti herkesten önce karaelfler ve cüceler tarafından hissedilmiÅ?ti.Drowlar bunu gizlemeye çalıÅ?mıÅ?lardı ama shruiak`ın babası ve Å?ehirdeki birkaç cesur adam bunu yaymak için yer üstüne çıkmaya karar verdiler.bir dahada geri dönmediler karaelfler ve drowlar arasında bir muharebe yaÅ?andı ve iki ulusun zaten kötü olan iliÅ?kileri iyice çıÄ?rından çıktı.

  Annesinden öÄ?renmiÅ?ti shruiak bunları, çünkü annesi onu kovuyordu uth masar`dan.çünkü o bir melezdi ve iki ulusu birleÅ?tirebilecek olan da oydu.Ama hayır, kralın varisinin gitmesi gerekliydi.Ã?ünkü baÅ? sorcerer hükmetmek istiyordu.Ve bunun için shruiak`ı öldürmeyede hazırdı.ve kaçtı shruiak Å?ehrini alevler içinde bırakan ve kaosun yaÅ?andıÄ?ı bir gece babasının 7 yüzüÄ?ünü çok sıkıÅ?ık anlarda kullandı.Arınmak için tapınaÄ?a gitmeye de niyetlendi.Ve arındı da ona annesinin ve babasının günahlarından sorumlu tutulmayacaÄ?ı söylendi.

  Ama Å?imdi, dünya yavaÅ? yavaÅ? parçalnırken, çoÄ?u insan artık ölüyken ve kıyamet son haddine ulaÅ?mak üzereyken neredelerdi onlar?

  YorulmuÅ?tu.Ve uyumalıydı.BaÅ?lıÄ?ını baÅ?ına geçirdi mümkün olduÄ?unca morumsu derisini gizlemeye çalıÅ?ararkateÅ? çevresinde toplanan gruplardan gözüne en tenha kestirdiÄ?ine ilerlemeye baÅ?adı.İçinden bu insanların da diÄ?erleri gibi problem çıkarmayacaÄ?ını umuyordu.Tek istediÄ?i anılarını,kaçıp gitmek istediÄ?i bu dünyada bırakıp yeni bir hayata baÅ?lamaktı.Kıyamet birazda iÅ?ine yaramıÅ?tı.

  _________________
  ''Nindyn vel'uss kyorl ninta ratha, thalra elghinn dal l' alust...''

  Kimler ki arkasını kollar, ölüm onları önden bulur...

  drow atasözü
  Back to top View user's profileSend private messageMSN Messenger
  WizardOfQuarks
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Nov 28, 2004
  Posts: 757
  Location: Ankara

  PostPosted: Sat Jan 13, 2007 8:48 am Reply with quoteBack to top

  Xyra’Shyntala büyük, yıllardır kullanılmayla artık eskimiÃ…? karavanların arkasındaki karanlık bir köÅ?ede sessizce oturmuÃ…?tu. Siyah pelerinine bürünmüÅ? ve baÃ…?lıÄ?ını kafasına iyice çekip gümüÅ? saçlarını gizlemiÃ…?ti. Arkasına saklandıÄ?ı karavandan sesler geliyordu. AnladıÄ?ı kadarıyla üç kadın sohbet ediyordu. Kulak kabartmaya baÃ…?ladı; çünkü en iyi bilgiler erkeklerden deÄ?il, dedikoducu kadınlardan alınırdı. Sohbeti dinlerken aynı zamanda kimse onu farketmeden sessizce etrafı izleyip görüÅ? alanındaki her Ã…?eyi büyük bir dikkatle inceliyordu. BaÃ…?lıÄ?ının gölgesinde kalmıÅ? gözleri her Ã…?eyi görmeye çalıÅ?ıyor, onu habersiz yakalayacak her tehlikeyi her an hazır bir Ã…?ekilde bekliyordu. Gözleri etrafı izlerken bir taraftan da düÅ?üncelere dalmıÅ?tı...

  Karanlıkaltı’nın acımasız ve tehlikeli karanlıÄ?ında doÄ?muÃ…?tu. Orada ailesi tarafından eÄ?itim almıÅ? ama evlerine yapılan beklenmedik saldırı sırasında babasıyla birlikte yeryüzüne kaçmak zorunda kalmıÅ?tı. Orada Eilistraee rahipleriyle karÃ…?ılaÃ…?mıÅ? ve ondan sonra doÄ?uÃ…?tan yetenekli olduÄ?u büyü eÄ?itimine baÃ…?lamıÅ?tı. Hayatının uzun yıllarını yollarda geçirmiÃ…?ti ve bir yerde hiçbir zaman uzun süre kalmamıÅ?tı. Bir yerden çok yollar onun yuvası olmuÃ…? da denilebilirdi. Kıyamet, yıkım, katliam, felaketler her yerde etkisini gösterirken yeni dünyanın dedikoduları kulaÄ?ına gelmiÃ…? ve iÃ…?te kendisini burada bulmuÃ…?tu. Ama burada da çok fazla kalmayı planlamıyordu...

  _________________
  "�n yargıları yıkmak, atomu parçalamaktan daha zordur..."  Einstein
  Back to top View user's profileSend private message
  yeminer
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Oct 01, 2003
  Posts: 4316
  Location: istanbul

  PostPosted: Sat Jan 13, 2007 10:16 am Reply with quoteBack to top

  Genç adamın sinirleri tepesindeydi, annesi babası, kardeÅ?leri... Hepsi birden kalkıp bu lanet büyücünün Å?atosunun önüne doluÅ?muÅ?lardı adeta beÅ? parasız, çulsuz çaputsuz sokak dilencileri gibi ve bu durum hayatı boyunca refah içinde yaÅ?amasa da hep ekmeÄ?ini kendi kazanan ve kimseye minnet etmeden yaÅ?ayan çiftçi çocuÄ?u için oldukça gurur kırıcıydı.

  "Büyücü efendi bizi buraya topladın, bari birÅ?eyler açıklamaya tenezzül et ! " diye baÄ?ırdı genç adam vargücüyle, bu esnada arkasından gelen 15-16 yaÅ?larındaki küçük kardeÅ?i de her hareketini adeta bir Å?eyhin müridi gibi vecd ile onaylıyordu. Genç adam baÄ?ırdıÄ?ında atarabaları ile arasında 15 mere mesafe vardı. Genç adamın az önceki baÄ?ırdıÄ?ını bile büyücünün duyma olasılıÄ?ı çok düÅ?üktü ama yine de genç temkinli davranıp ardından büyücünün anne ve diÄ?er diÅ?i akrabaları ile ilgili yaptıÄ?ı büyücünün son derece talihsiz bulması olası imaları daha düÅ?ük bir tonda söylemiÅ?ti. Ama genç adamdan birkaç çetre ötede Å?arabını yudumlayan elf ve ona eÅ?lik eten atı bu imaları rahatlıkla duymuÅ?lardı.

  Genç adam elf ve atına ilgiyle baktı, aklından belkide birÅ?eyler demek geçmiÅ?ti ama vazgeçip at arabalarının çevrelediÄ?i geniÅ? ateÅ?in yanına doÄ?ru yola koyuldu.

  Susy kalabalıÄ?ı aÅ?ıp Å?atonun önündeki güruha birnevi toplanma mekanı saÄ?layan atarabalarının çevrelediÄ?i açıklıÄ?a gelmiÅ?ti. Bu açıklık yaklaÅ?ık 8 metre çapında bir yarımdaire Å?eklindeydi ve merkezinde ateÅ?in etrafında toplanmıÅ?, güzel sesi ile Å?arkı söyleyen bir ozanı huÅ?u içinde dinleyen 8-10 insan 4 elf ve birde cüceden oluÅ?an bir topluluÄ?u vardı.

  Susy bu kalabalıÄ?a çok fazla ilgi göstermeden atarabalarının birinde oturan üç kadının yanına yanaÅ?mıÅ? ve onlara selam vermiÅ?ti. Kadınlar kendi aralarında dedikodu ediyorlardı ve Susy nin geldiÄ?ini görmemiÅ?lerdi.

  "Sence bu büyü sayesinde çocuklarımız da büyülenir mi ? Yaratık olurlar mı ? " demiÅ?ti kirli yüzlü, siyah daÄ?ınık saçlı bir kadın kocaman kocaman pörtlettiÄ?i gözlerini karÅ?ısındaki kahverengi saçlı, uzun boylu vücudu ve elbiseleri nispeten daha düzgün kadına bakarken.

  "Tabiki, büyüler içinden geçenlerin hepsini etkilermiÅ?, ama olsun kadın, ölmekten iyidir. " dedi sesinde hafif bir hüzün ve bilmiÅ?likle ikinci kadın. Ã?çüncüsü ise konu ile ilgili yorum yapmadan dinlemeyi tercih ediyordu ki Susy'i fark edip konuÅ?malarına ara verdiler.

  Ä°kinci konuÅ?an daha düzgün görünüÅ?lü kadın selamı hemen kapmıÅ?tı.

  "Sana da selam yabancı" dedi Susy'i hiç de saygılı olmayan horgörü ile karıÅ?ık bir ses tonuyla ve bu esnada onu inceliyor, kassız, çelimsiz kollara bacaklara bariz bir aÅ?aÄ?ılama ile bakıyordu. Ama yüzüne baktıÄ?ında aÅ?aÄ?ılama deÄ?il de sanki beklediÄ?ini bulamama ifadesi vardı.

  Raphael çemberin içinde, ateÅ?in yakınlarında biryerde kıvrılmıÅ? uykuya dalmıÅ?tı. O uykuya daldıktan bir süre sonra baÅ?layan güzel sesli ozanın müziÄ?i adeta nini gibi gelmiÅ?ti. Bu Å?ekilde uyumaya devam ediyorduki kalın bir ses uykusunu böldü, bu ses Susy'nin daha baÅ?lamayan sohbetini de bölmüÅ?tü. Genç adamın teki büyücüyü açıklama yapmaya davet ediyordu.

  Edmond atı ile kendi ateÅ?lerini yakmıÅ? guruplardan birine yaklaÅ?ıp selam vermiÅ?ti. O gurba yaklaÅ?ır yaklaÅ?maz 45-50 yaÅ?larında bir adam ayaÄ?a kalktı. Elinde kalınca bir sopa tutuyor ve tehditkar olsam mı olmasam mı kararsızım havasında ileri geri sallıyordu sopasını.

  Edmond selam verdiÄ?inde kabaca "Sana da selam yabancı ! " demiÅ?ti ve Edmond yabancıyayapılan vurguyu rahatlıkla sezinlemiÅ?ti. YanaÅ?tıÄ?ı guruba göz atan Edmondun ilk gözüne çarpan 17-18 yaÅ?larında kahverengi saçlı, çok güzel esmer bir kız ve kucaÄ?ında tuttuÄ?u bebecik olmuÅ?tu. Daha sonra 10 yaÅ?larındaki bir erkek çocuÄ?u ve 40 yaÅ?larıdaki kadını gördü. Bu esnada biraz ötesinde bir genç adam onları buraya toplayan büyücüye sayıp sövüyordu.

  Cordy atı ile kalabalıÄ?ın arasına girmiÅ? bekliyordu. Herkes kendi halinde gibiydi. Å?atoya uzak duran Cory Å?atoya gelene kadar arada ena zından 100 kiÅ?i olduÄ?unu tahmin ediyordu. Ã?oÄ?u silahsız sivil insalardı ve hepsi de kamp kurmaya çalıÅ?ıyordu. Uzun süredir burada olmadıkları belliydi.

  Shruiak kalabalıÄ?ın arasında ilerliyor, dikkar çekmemeye çalıÅ?ıyordu. Ã?evik drow kimseye takılmadan ilerleme konusunda hiç sorun çekmiyordu ama dikkat çekme konusunda o kadar da baÅ?arılı deÄ?ildi. Arada insanlar dönüp bir bakıyor sonra iÅ?lerine devam ediyorlardı. Tam bir adam üzerine doÄ?ru gelecekti ki herkesin dikkari baÄ?ırıp çaÄ?ıran bir gence yönelde ve Shruiak da sıvıÅ?ıp dinlenebileceÄ?i en iyi yere, karavanların kaleye doÄ?ru bakarken en sol tarafında olanın kenarına kıvrılıverdi.

  Xyra kaleye doÄ?ru bakarken saÄ?dan ikinci karavanın dıÅ? tarafında oturmuÅ? dikkatle etrafı izliyor, bu arada da kadınların dedikodularına kulak kabartıyordu. Kadınların büyü konusunda bu kadar cahil olmaları onu dehÅ?ete düÅ?ürmüÅ? olmalıydı ama izlemeye ve dinlemeye devam etti. Bu esna da baÅ?ka bir kadın karavandaki kadınlara yaklaÅ?ıp selam verdi. Kadınlardan biri onun selamına karÅ?ılık veriyordu ki bir anda bir baÄ?ırtı koptu ve ister istemez drow oraya baktı. Bu esnada gözü bir hareket sezmiÅ?ti ama neyin nasıl olduÄ?unu fark edememiÅ?ti. Bu hareket sadece iki karavan öteye yerleÅ?en bir drow melezinin ustaca saklanma hareketiydi ve acaba bunu bilse Xyra nasıl hissederdi.

  _________________
  her zaman yalan söyle ki, kimse yalan söylediÄ?ini anlayamasın
  güç amacın, k

  Last edited by yeminer on Sat Jan 13, 2007 8:42 pm; edited 1 time in total
  Back to top View user's profileSend private messageSend e-mailVisit poster's website
  Lupus Nigra
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Dec 24, 2005
  Posts: 236
  Location: Four Corner Square No:4 Old City/Silvermoon-SILVER MARCHES

  PostPosted: Sat Jan 13, 2007 11:20 am Reply with quoteBack to top

  "Kediyi merak öldürür" derdi eski akıl hocası ve sanat öÄ?retmeni... Ama bu sözün gerçek anlamını anlamaktan uzak olan kulaklara söylerdi bunu...

  Ã?yle kulaklar ki kocaman ve sivri olmalarına raÄ?men sadece istediklerini duyardı.
  Bu kulaklar için yukarıdaki cümleden anlaÅ?ılması gereken ise "eÄ?er kediysen merak tehlikelidir. EÄ?er genç elf isen gidermeden rahatlayamayacaÄ?ın bir rahatsızlıktır" yada bunun gibi birÅ?eyler...

  Genç elf yerinden kalkıp Å?arap Å?iÅ?esi elinde olmasına raÄ?men araba çemberine yaklaÅ?mya baÅ?ladı. Gözüne fazla dikkat çekmeden çembere yaklaÅ?abileceÄ?i nispeten gölgede kalan bir yön seçmiÅ?ti.

  AteÅ?in aydınlattıÄ?ı yere çıkmadan önce 3-4 dakka yerinde dikilip insanların yüzlerini inceledi. Herkese teker teker bakıp kim yada ne olduklarını tehdit olutuÅ?rup oluÅ?turmadıklarını anlamak istiyordu. EÄ?er özellikle bu genç insan kavga çıkartacak insanları galeyana getirecek bir Å?eyler daha yaparsa onu sakinletirmek için harekete geçecekti. Ama önce etraftakileri tanımalı gerekirse yanında olabilecek mantıklı insanları belirlemeliydi... Ondan sonra ya gencin yanına gidecek ve konuÅ?acak yada gerekirse bir söz duellosuna girecekti. Ã?çüncü seçeneÄ?i ise düÅ?ünmek bile istemiyordu.

  DoÄ?rusu ilkini tercih ederdi...

  _________________
  Bir kiÅ?inin ölümü bir trajedi, bir milyon insanın ölümü ise bir istatistiktir.
  Joseph Stalin
  Back to top View user's profileSend private message
  Mark
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Aug 31, 2006
  Posts: 2004
  Location: Midkemia, portal/istanbul

  PostPosted: Sat Jan 13, 2007 11:29 am Reply with quoteBack to top

  Quote:

  "Sana da selam yabancı" dedi Susy'i hiç de saygılı olmayan horgörü ile karıÅ?ık bir ses tonuyla ve bu esnada onu inceliyor, kassız, çelimsiz kollara bacaklara bariz bir aÅ?aÄ?ılama ile bakıyordu. Ama yüzüne baktıÄ?ında aÅ?aÄ?ılama deÄ?il de sanki beklediÄ?ini bulamama ifadesi vardı. Susy bu ifadeyi tanırdı: Yüzünden hoÅ?lanan kadınlar vücuduna baktıÄ?ında malesef bu Å?ekilde karÅ?ılarlardı.


  Susy, annesinin sözünü hatırladı; "Baslangiclar, tehlikelidir".
  Kadinin bakislarini tanidi. Rahatsizlik duymadan, karsisinda oturan üç kadina odaklandi. Halbuki, o zayif bedenini begeniyordu. Tam o anda, uzaktan büyücüye söylenen nidalar patlak verdi.

  "Bir kac Ã…?ey sorabilir miyim?"
  "Bu kadar insanin burada toplanacaÄ?ını, tahmin etmemiÅ?tim. Neden, kaleye alinmiyorlar?", düÅ?ünceli bir tavırla ekledi. "Sizin için yapabileceÄ?im bir Å?ey var mi? Pardon, Uzun bir yoldan geliyorum. Adim, Susy Odnamra."
  Back to top View user's profileSend private message
  Edmond
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Jul 03, 2006
  Posts: 5509
  Location: Ã?anakkale

  PostPosted: Sun Jan 14, 2007 2:37 am Reply with quoteBack to top

  Edmond kendisine yapılan bu tehdidi direk olarak anlamıÅ?tı.Eh, zaten böylesine açık bir tehdidi anlamamak mümkün deÄ?ildi.Ancak Edmond gitmemekte ısrar ediyordu.Ã?ünkü böyle hiç kimse kurtulamazdı.Birlik olmak gerekirdi.Edmond'un anladıÄ?ına göre adam *burası benim mekanım* havasına kapılmıÅ?tı.Gerçi üzerinde giysi olan büyücünün yanına geldiÄ?i için bu normal karÅ?ılanmalıydı.Fakat burada böyle yapılması kıyameti hızlandırabilirdi.Edmond'a ustası ne demiÅ?ti zaten:*Gerçek kıyameti insan koparacaktır!*

  Edmond yorulmuÅ?tu.DoÄ?rusu o kadar yolu uyumadan geçip yorulmamak mümkün deÄ?ildi.Edmond büyü yapmayı baÅ?armak için ne kadar uÄ?raÅ?tıysa bu kıyameti durdurmak için de o kadar uÄ?raÅ?maya yemin etmiÅ?ti ki bu az bir yemin deÄ?ildi.Edmond çok kiÅ?iyle kavga etmiÅ?ti, en baÅ?ta babasıyla.Babaya karÅ?ı geldiÄ?i için de Elf öncüleriyle.Ama bu kadar kavgayı boÅ?a yapmamıÅ?tı.En baÅ?ında artık özgürdü.Artık bir amacı vardı ve artık bir büyücüydü.Elindeki asasını yaparken ne kadar heyecanlanmıÅ?tı.Kaç kez milimetrik oranlarda kaydıÄ?ı için koskoca sopayı yakmıÅ?tı ya da kırmıÅ?tı.Bu da onun büyücülüÄ?e ne kadar önem verdiÄ?ini ustasına göstermiÅ?ti ve ustası asayı büyüyle yapmıÅ?tı.

  Edmond 10 yaÅ?ındaki çocuÄ?a yönelerek *Evlat senin burada iÅ?in ne?* diye sordu

  _________________
  I always knew I was a star And now, the rest of the world seems to agree with me.

  The reason we're successful, darling? My overall charisma, of course.

  I never thought of myself as the leader. The most important person, perhaps.

  -Freddie Mercury
  Back to top View user's profileSend private messageSend e-mailVisit poster's websiteYahoo MessengerMSN Messenger
  Logan
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Apr 29, 2004
  Posts: 1963
  Location: Gölgelerin İçinden,Kan Kusturmaya Geldim

  PostPosted: Sun Jan 14, 2007 6:16 am Reply with quoteBack to top

  Quote:
  Cordy atı ile kalabalıÄ?ın arasına girmiÅ? bekliyordu. Herkes kendi halinde gibiydi. Å?atoya uzak duran Cory Å?atoya gelene kadar arada ena zından 100 kiÅ?i olduÄ?unu tahmin ediyordu. Ã?oÄ?u silahsız sivil insalardı ve hepsi de kamp kurmaya çalıÅ?ıyordu. Uzun süredir burada olmadıkları belliydi.  Cody Etraftaki insanların burada neden ToplandıÄ?ını merak ediyordu... GördüÄ?ü ilk dumana doÄ?ru gitti...
  AteÅ? olmayan yerden duman cıkmazdı... AteÅ?e yaklaÅ?tıkça Bir müzik sesi kulaÄ?ına fısıldanıyor, etrafındaki insanlar o müzikle adeta büyüleniyordu dinlendirici bir müzik olduÄ?u belli idi...

  AteÅ?in yanında toplanmıÅ? kiÅ?ilerin yanına kadar gitti. Atını eÄ?erinde tutyordu.

  Birinin omuzuna dokunarak

  '' Afedersiniz burda ki insanlar niye toplandı,bir yerlere mi gidiyolar yoksa burda bir kasaba gibi bir yermi kurulacak.''

  _________________
  Ã?LÃ?M NEREDEN VE NASÄ°L GELÄ°RSE GELSÄ°N!!! Savas NaÄ?ralarmız kulakdan kulaga yayilacaksa ve silahlarimiz elden ele gececekse ve baskalari silah sesleriyle,savas ve zafer narâlariyla cenazelerimize agit yakacaksa Ã?LÃ?M HOS GELDÄ° SEF
  Back to top View user's profileSend private messageSend e-mailMSN Messenger
  darkelven
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Dec 29, 2006
  Posts: 229
  Location: khalkedon

  PostPosted: Sun Jan 14, 2007 8:16 am Reply with quoteBack to top

  Büyücüye söven genç bir insan sesi...

  Shruiak içinden büyücüye de ergene de küfür ediyordu.
  Ne vardı yani beklese, kıyamet Å?atonun yanına kadar mı gelmiÅ?ti?
  Zaten beyni gereÄ?inden fazla yorgundu.Tabi bu sırada çevresindeki insanların da dikkatlerini oraya çevirdiklerini fark etti.

  Å?imdiyse kalkmıÅ?tı ve kalabalıÄ?ın arasından çıkarak yürümeye baÅ?ladı.
  Bela, burada da bela...
  Halbuki o beladan uzak durmak istiyordu.GeçmiÅ?inde yeterince kan dökmüÅ?tü.Her kavgadan kaçıyordu, çünkü girdiÄ?i kavgalarda kan fıÅ?kıran gövdeler bırakıyordu geride.
  Ä°nsanlar umrunda deÄ?ildi.Hide`ını da kaldırdı.Yürürken kılıçlarını da asmıÅ?tı omzuna çapraz bir biçimde.

  Büyücünün o çocuÄ?u duymamamıÅ? olmasını ''onlardan'' diliyordu.

  _________________
  ''Nindyn vel'uss kyorl ninta ratha, thalra elghinn dal l' alust...''

  Kimler ki arkasını kollar, ölüm onları önden bulur...

  drow atasözü
  Back to top View user's profileSend private messageMSN Messenger
  AZaZ3L
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Mar 20, 2006
  Posts: 117

  PostPosted: Sun Jan 14, 2007 9:54 am Reply with quoteBack to top

  Raphael yattıÄ?ı yerde kıvranarak tek gözüyle uykusunu bölen adamı aradı..Ä°nsanlar sabırsızlanmaya baÅ?lamıÅ?tı..Büyücünün adamı duyduÄ?unu hiç sanmıyordu yinede o cevabı en az adamın istediÄ?i kadar duymak istiyordu..

  _________________
  http://www.travian.com.tr/?uc=tr2_22747
  Back to top View user's profileSend private message
  Kathranis
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Jan 10, 2007
  Posts: 65

  PostPosted: Sun Jan 14, 2007 10:42 pm Reply with quoteBack to top

  Ayı postundan ve kurt derisinden zırhının içinde Kath'ranis kurdu Volan ile birlikte dikkat çekmemek için kervanın en sonunda oturmuÅ? olacakları bekliyordu. Ä°nsanların birbirine baÄ?ırdıklarını ve homurdandıklarını iÅ?itiyordu. Volan uyuklarken Kath'ranis de belindeki büyük kemerden bir elma aldı ve ısırmaya baÅ?ladı. Ã?ok fazla dikkat çekmek istememesine karÅ?ın kervanı ve insanları çok merak ediyordu.
  Back to top View user's profileSend private message
  EldariL
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Sep 18, 2006
  Posts: 137

  PostPosted: Mon Jan 15, 2007 7:50 am Reply with quoteBack to top

  Alegria daÄ?ların arasında sıkıÅ?mıÅ? ve unutulmuÅ? küçük bir köyün az sayıdaki koruyucusundan biriydi. DaÄ?lardan ve ormandan gelen karanlıÄ?ın sürekli tehditi altında olan bir köy. YaÅ?ayan tek akrabası büyücü olan dedesiydi. Alegria doÄ?uÅ?tan savaÅ?çı ruhlu bir kadındı. Ama dedesinden ona miras kalan ve henüz farkında bile olmadıÄ?ı, su yüzüne çıkmamıÅ? bazı güçleri de vardı. Uzun boyluydu. Asi ruhunu yansıtan siyah saçlarının çevrelediÄ?i beyaz yüzünde, düÅ?üncelerini açıÄ?a vurmayan karanlık bakıÅ?lı siyah gözleri vardı. Gençti, atletikti, hızlıydı, kılıçta usta ve iyi bir atıcıydı. Az sayıdaki insanı koruduÄ?u bu köy onun yeteneklerinin çok gerisindeydi. Zaten buradaki görevi de o kadar uzun sürmedi... Bir sabah uyanıp da tüm köyün gittiÄ?ini görene kadar... Karanlık gelmiÅ? ve yıllardır koruduÄ?u her Å?eyi alıp götürmüÅ?tü. Peki ya o?... Neden o kalmıÅ?tı, neden sanki yıllardır uyuyor gibiydi? Kader ilk defa onu yollara düÅ?meye zorlamıÅ?tı. Yalnız ama güçlü. Bilinmeze doÄ?ru ama kararlı. GeçtiÄ?i her yerde karanlıÄ?ı hissediyor izlendiÄ?ini biliyordu ama korkmuyordu. Günlerdir yürüyordu. Ve bir akÅ?am, güneÅ? bir kez daha ufka yaklaÅ?ırken ürpertisini siyah pelerinine sarılarak giderdi. Ä°Å?te karÅ?ısında o bilinmez karanlık yapı duruyordu. Nihayet kaderinin onu çaÄ?ırdıÄ?ı yere gelmiÅ?ti.
  AkÅ?am güneÅ?i kızıllıÄ?ının yerini kalenin önündeki kamp ateÅ?ine bıraktıÄ?ı sıralarda toplanmıÅ? kalabalıÄ?ı artık iyice seçebiliyordu... AteÅ?in kızıl gölgelere benzettiÄ?i vücutlara doÄ?ru yaklaÅ?ırken temkinliydi.
  Back to top View user's profileSend private message
  WizardOfQuarks
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Nov 28, 2004
  Posts: 757
  Location: Ankara

  PostPosted: Mon Jan 15, 2007 8:17 am Reply with quoteBack to top

  Xyra artık kadınların büyü konusundaki saçma sapan fikirlerini dinlemekten bunalmıÅ? ve oturduÄ?u yerden olayları daha iyi görebileceÄ?i bir konuma yerleÅ?miÅ?ti. Bunu yaparken de karavandaki kadınlarla konuÅ?maya gelen ve muhtemelen büyücü olan diÄ?er kadının onu farketmemesini umdu; çünkü karanlık ta olsa tam onun görüÅ? alanına girmiÅ?ti. Ama neyse ki büyücü kadının da dikkati onunla aynı yere çekilmiÅ?ti ve oldukça meÅ?gul gibiydi. KalabalıÄ?ın ortasında kendisine hakim olamayan genç insanı sakinleÅ?tirmeye çalıÅ?an kiÅ?ileri farketti. Ä°nsanlar herÅ?eye ne kadar da ani tepki veriyorlardı.

  Onun tek istediÄ?i bu felaket ve yıkımdan kurtulmaktı o yüzden her zamanki sabırsız halini bırakıp sabretmeyi tercih ediyordu. Tekrar uzun siyah pelerinini ince vücuduna dolayarak karavanın ateÅ?in ıÅ?ıÄ?ından uzakta gölgelerde erimiÅ? güvenli yerinde durmaya devam etti. böyle kötü zamanlarda insanların sorunlarına karıÅ?mamak en iyisiydi. Artık karanlıkta bir gölgeden ibaretti. Ä°nce ve güzel bir karanlık...

  _________________
  "�n yargıları yıkmak, atomu parçalamaktan daha zordur..."  Einstein
  Back to top View user's profileSend private message
  yeminer
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Oct 01, 2003
  Posts: 4316
  Location: istanbul

  PostPosted: Mon Jan 15, 2007 8:18 am Reply with quoteBack to top

  Aletralis meydana yaklaÅ?tı, bu esnada onun gibi buraya doÄ?ru gelen, meydandaki kalabalıÄ?ı ürkek gözlerle inceleyen baÅ?kalarının da olduÄ?unu fark etti. O kalabalıktakileri incelerken yanından zırhlara bürünmüÅ? bir savaÅ?çı geçip karavanların arasına doÄ?ru gitmiÅ?ti(Cordy)

  Bu esnada biraz önce baÄ?ıran genç adam da Cordy nin yanında ilerliyor, küçük kardeÅ?i arkada o önde meydandaki ateÅ?in yanına doÄ?ru gidiyordu. Yüzünde kararlı bir ifade vardı ve kardeÅ?i de abisini taklit etmeye çalıÅ?ıyordu.

  Genç adamın yakıÅ?ıklı yüzü, emin duruÅ?u ve olgun sesi onun iyi bir lider olabileceÄ?ini ve insanları etkileyebileceÄ?ini düÅ?ündürdü Aletralis 'e. Bu esnada yudumlamaya devam ettiÄ?i Å?arabı aÄ?zında ekÅ?imsi bir tad bırakırken kafası güzel olmasa da çevresindekilerin onun kafasının güzel olduÄ?unu düÅ?ünme ihtimalleri olduÄ?unu fark etti. Ve bu genç adamın daha sevimli durabileceÄ?ini anladı Aletralis.

  Susy karÅ?ısındaki kadının tavrını garipsememiÅ? ve konuÅ?maya devam etmiÅ?ti.

  "Birkaç Å?ey sorabilir miyim ?"
  demiÅ?ti Susy ki ikinci kadın atladı.

  "Sor Å?ekerim sor ? Eliat herÅ?eyi bilir " dedi alayla ve kıkırdadı. Ã?çüncü kadını eliyle hafifçe dürtüp Susy'nin konuÅ?makta olduÄ?u kadını iÅ?aret etti ve ikisi birden alayla genç ve güzel olan üçüncü kadına baktılar.

  Kadın ikisine de aldırmamıÅ?, eliyle sanki sinek kovalar gibi bir hareket yapıp Susy ile konuÅ?maya devam etmiÅ?ti.

  "Sor bakalım, seni dinliyorum " dedi biraz daha saygılı bir sesle. DiÄ?er ikisi kendisi ile alay edince Susy ile alay etmeyi bırakmıÅ?, ikisine karÅ?ı adeta yandaÅ? edinmek istermiÅ? gibi Susy ile saygıyla konuÅ?uyordu. "Aldırma bunlara "

  "Bu kadar insanin burada toplanacaÄ?ını, tahmin etmemiÅ?tim. Neden, kaleye alinmiyorlar? ... Sizin için yapabileceÄ?im bir Å?ey var mi? Pardon, Uzun bir yoldan geliyorum. Adim, Susy Odnamra." dedi Susy

  "Biz buraya geleli 3 gün oluyor, büyücü Å?atoda ve insanları Å?atoya neden almıyor bilmiyorum. Ã?ok kalabalık olduÄ?umuzdandır belki ? " dedi ve "yardım önerisi konusuna gelince " diyip diÄ?er iki kadını gösterdi.

  "Å?u karılara aldırma yeter, ben Eliat " dedi ve alayla kıkırdadı. Ä°ki kadın sinirle Eliata baktılar.

  Edmond karÅ?ısında duran adamın durumunu anlamıÅ?tı, o bir aile babasıydı ve ailesini bu kalabalıkta korumak istiyordu. Edmond admın yüzündeki endiÅ?eyi gördü.

  Bu arada Edmond genç çocuÄ?a "Senin burada ne iÅ?in var" diye sormuÅ?tu. Ã?ocuk bir an afalladı, belki cevap verecekti ama babası daah erken davrandı.

  "Sanki olanlardan haberin yok be adam, bu diyar köklerinden sarsılıyor, oÄ?ullarımı, kızlarımı bırada mı bırakacaktım ! " dedi, adamın çaresizliÄ?i her hareketinden okunuyordu. Ailesini çok seven ve onlara ilgi gösteren bir baba olduÄ?unu düÅ?ündü Edmond. Bu esnada biraz önceki gürültü patırtıyı çıkaran genç susmuÅ?tu ama ardından insanlar onun dediklerine kendilerince katılıyor, onun kadar yüksek sesle olmasa da onları günlerdir burda bekleten ama onlara ufak da olsa bir kurtuluÅ? yolu gösteren büyücüye küfretmekle Å?ükretmek arasında gidip geliyorlardı.

  Cody kervanların arasında duran müzik dinleyen kalabalıÄ?ın yanına gelmiÅ? ve oturmuÅ? müzik dinleyen bir adama

  "' Afedersiniz burda ki insanlar niye toplandı,bir yerlere mi gidiyolar yoksa burda bir kasaba gibi bir yermi kurulacak." demiÅ?ti.

  AteÅ?in yanında müzik dinleyen, uyuyan herkes bu soruya Å?aÅ?ırıp kalmıÅ?tı. Raphael gözlerini ovuÅ?tururken duyduÄ?u bu soruyu sorana istemeden hızla bakmıÅ?.

  "Büyücü baÅ?ka dünyalara götürebileceÄ?ini idda ediyor bizi savaÅ?çı, sonu gelmemiÅ? baÅ?ka dünyalara" dedi sorduÄ?u adam Å?aÅ?ırmıÅ? bir ifadeyle.

  "Senin haberin yok mu ? EÄ?er öyleyse çok Å?anslı bi adammıÅ?sın " dedi neÅ?eyle. Bu esnada ozan bile olaya bakmak için durmuÅ?tu. Adamın bu cevabından sonra ufak bir gülümseme ile çalmaya devam etti.

  Bu esnada Shruiak gizlenmekten vazgeçmiÅ? ve tekrar ortada dolanmaya baÅ?lamıÅ?tı. Garip gözleri, derisi ve görünüÅ?ü çevredekilerin ilgisini çekiyor. Her an silahlarına davranmaya hazır duruÅ?u ise onları uzak tutyordu.

  Susy nin karÅ?ısındaki kadın ufak bir inleme ile konuÅ?masına ara verip Susy'e birkaç metre ötesindeki shruiak 'ı gösterdi.

  "Bu bir drow mu ? " dedi korku ve hayranlıkla.

  Bu esnada Xyra Susy ve kadınlar arasında geçen konuÅ?maların tamamını duymuÅ? ve Shruiak da az önce gizlendiÄ?i yerden hareket edince onu farketmiÅ?ti. Tabi onun bir melez olduÄ?unu da farketmiÅ?ti. KaranlıÄ?ın içine iyice sindi, pelerinine sarıldı ve gizlenme konusunda yetenekli drow kimse fark etmeden keravanın gölgelerinde saklanmaya devam etti.

  Bu esnada Kathranis yere oturmuÅ? kalabalıÄ?a uzak bir noktada elma yiyor ve merakını gidermeye çalıÅ?ıyordu. Alegria ise Kathranisin birkaç metre ötesinde ayakta buraya toplanmıÅ? kalabalıÄ?a bakıyordu. Ä°kisi de kalabalıÄ?ın dıÅ? taraflarında durmuÅ?lardı ama Kathranis oturmuÅ?ken genç savaÅ?çı kadın Alegria çekingen bir Å?ekilde de olsa kalabalıÄ?a doÄ?ru ilerliyordu.

  AkÅ?am olmak üzereyken kalabalıkta ufak çaplı hareketlenmeler baÅ?lamıÅ?tı.


  DıÅ?arıda bunlar olurken içeride Khedan heyecanla çıraklarını topluyordu. Birazdan uzun süredir beklediÄ?i zaman gelecekti. İçini korku ve heyecan kaplamıÅ?tı, geleceÄ?in bilinmezliÄ?i ve gerçek bir kahraman olmanın, bir büyük mucize gerçekleÅ?tirecek olmanın heyecanı neredeyse bu iÅ?te bir aksilik olursa olabileceklerin korkusunu bastırır gibi olmuÅ?tu.

  "Ã?abuk hazırlanın " diye azarladı çıraklarını ve o da geniÅ? salondan ayrılıp merdivenlere doÄ?ru yola koyuldu.

  _________________
  her zaman yalan söyle ki, kimse yalan söylediÄ?ini anlayamasın
  güç amacın, k

  Last edited by yeminer on Mon Jan 15, 2007 8:29 am; edited 1 time in total
  Back to top View user's profileSend private messageSend e-mailVisit poster's website
  haldor_goraxe
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Oct 26, 2005
  Posts: 275
  Location: Ýstanbul, sen??

  PostPosted: Mon Jan 15, 2007 8:27 am Reply with quoteBack to top

  Güzel bir kasabada eÄ?lenceli bir iÅ?i vardı, Å?imdi bu olurmuydu. Kim daha fazla göz Å?iÅ?irip daha çok adam döverken aynı anda kız ayarlayayıp birde üstüne sınırsız içki ve maaÅ?ı bir anda yok pahasına bırakmak ister ki... Nerden çıkmıÅ?tı Å?imdi "kıyamet" olayı, zaten gün gelecek hepimiz ölücez neden kaçıyorsunki bundan... Ama kimse dinlememiÅ?ti Piijek'i. Ve oda boÅ? Å?ehrin sıkıcı olacaÄ?ını düÅ?ünüp gelmiÅ?ti bu saçma Å?atonun önüne.

  Kendi han ozanlarıyla beraber oturmuÅ? Å?arkı söylüyorlardı. Etrafta bir gerginlik vardı ve bunu hiç sevmiyordu Piijek. KarÅ?ısında 3 kadın muhabbet ediyorlardı, onlarında biraz yakınında bir cüce ile bir kaç elf baya iyi tartıÅ?ıyorlardı. Galiba bir sorun cıkacaktı. Ä°Å?te Å?imdi mutluydu. Hem handa olmamaları kavga cıkmayacaÄ?ı anlamına gelmezdi. Birde o kadınlara zarar gelmesini istemezdi. AyaÄ?a kalktı ve ozana eÄ?er bir Å?eyler olursa daha hızlı bir Å?eyler çalmasını söyledi. Ozan bunu duyduÄ?unda gülümsedi ve gözleri parladı. BaÅ?ıyla onayladı. Å?imdi artık eÄ?lenebilirdi. Tam cücenin yanına gitmiÅ?ti ki orda birini gördü. Adının Susy olduÄ?unu söyleyip kadınların yanına oturmuÅ?tu. Aman Tanrım!

  _________________
  Rakı ve Balık....Ä°Å?te Bütün Mesele Bu... By ViceRoy Haldor Goraxe Herkesin Ã…?uursuzluÄ?u kendine... By ViceRoy Haldor Goraxe Don't dream of women; cause they'll only bring you down... by Dio
  Back to top View user's profileSend private messageMSN Messenger
  Mark
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Aug 31, 2006
  Posts: 2004
  Location: Midkemia, portal/istanbul

  PostPosted: Mon Jan 15, 2007 10:38 am Reply with quoteBack to top

  Uc Gün!
  Elita, konusurken akli calismaya baslamisti bile;
  Khendan; Å?atonun büyücüsü, üc gündür bu insanlara bir aciklama yapmamisti. Yolunda, gitmeyen birÅ?ey vardi. Å?atoya bir an önce gitmeliydi.

  Quote:

  "Å?u karılara aldırma yeter, ben Eliat " dedi ve alayla kıkırdadı. Ä°ki kadın sinirle Eliata baktılar.

  Eliat ın yanina oturdu. "Eliat, yardim teklifimi yerine getirdim, öyleyse. Seninle tanistigimiza sevindim." Gülümsedi.

  Ozan'in ve etrafindaki savaÅ?cilarin, uzamis gölgeleri karavanlarin güvenli cemberinden disariya dogru uzaniyordu. "Eliat, burada umutlarini tek bu ana baÄ?lamis, o kadar insan var ki. Baslarina, kötü birÅ?ey gelmesinden endiÅ?e ediyorum. Söylediklerinden sonra, Å?atoya bir an önce gitmeye karar verdim. Benimle gel. Buradaki insanlarin, bir aciklamaya ihtiyaci var.

  Quote:

  Susy nin karÅ?ısındaki kadın ufak bir inleme ile konuÅ?masına ara verip Susy'e birkaç metre ötesindeki shruiak 'ı gösterdi.

  "Bu bir drow mu ? " dedi korku ve hayranlıkla.


  Hemen, gösterdiÄ?i yere doÄ?ru bakti. Bir drowun, neler yapabilecegini, nereye, ne koyduÄ?unu ya da bir yemek masasina yaklastiginda neler olabileceÄ?ini dinlemiÅ?ti, hep. Göz takibine almisti, onu.
  "Eliat, benimle gel" kolunu tuttu. Ayaga kalkmasina yardimci oldu. Diger kadinlardan baya uzaklastiklarinda, "Buranin sorumlusu kim ise, Beni ona götür."

  Gözleri drowun üzerindeydi.
  Back to top View user's profileSend private message
  Display posts from previous:      
  Post new topicReply to topic


   Jump to:     View next topic
  View previous topic
  You cannot post new topics in this forum
  You cannot reply to topics in this forum
  You cannot edit your posts in this forum
  You cannot delete your posts in this forum
  You cannot vote in polls in this forum


  Powered by phpBB © 2001 phpBB Group

  :: HalloweenV2 phpBB Theme Exclusive ::
   


  All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
  You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt

  Sayfa Üretimi: 0.21 Saniye