Modules
 • Ana Sayfa
 • AvantGo
 • Downloads
 • FAQ
 • Feedback
 • Forums
 • Journal
 • Private Messages
 • Recommend Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories Archive
 • Submit News
 • Surveys
 • Top 10
 • Topics
 • Web Links
 • Your Account

 • Who's Online
  Şu an sitede, 1 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

  Henüz üye değilseniz, Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

  Languages
  Site Lisanını Seçin


  FrpWorld.Com :: View topic - On Kasaba Muharebesi (RP Ekranı)
  Forum FAQ  |  Search  |  Memberlist  |  Usergroups   |  Register   |  Profile  |  Private Messages  |  Log in

   On Kasaba Muharebesi (RP Ekranı) View next topic
  View previous topic
  Post new topicThis topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
  Author Message
  Lord Necros
  BaÅ?büyücü

  Joined: Apr 29, 2005
  Posts: 1916
  Location: Necropolis

  PostPosted: Tue Aug 22, 2006 7:38 am Reply with quoteBack to top

  “Lanet olsun! Neden neden neden neden neden neden?! Neden her Ã…?ey böyle ters gittiiiii?!?!?!?!”

  “Ã…?imdi yakınmanın ve dövünmenin hiç sırası deÄ?il Troller.”

  Cydanor, tepesindeki Troller ile birlikte oldukça yüksekten batıya doÄ?ru uçuyordu. Burası öyle bir yerdi ki hiçbir ses yoktu. Fazla yüksek daima böyle olurdu.

  “Ama neden?! O griffonları haklayamaz mıydın? Neden kaçıyoruz?” Troller itirazında ısrarcıydı açıkçası.

  “Onlar benim için birer hiçti, ama o patlamayı gördün. Sebebini bilmiyorum, ama kesinlikle bulmaya da niyetli deÄ?ilim. Ã?yle bir patlamaya kurban gitmeye niyetim yok. Ã…?imdi sıkı tutun, peÃ…?imizdeler.”

  Ejderliç, Troller’ın bir söz söylemesine fırsat bile vermeden aniden soldan dalıÅ?a geçti. Troller çıÄ?lık çıÄ?lıÄ?a önündeki omura tutundu ve arkasına baktı. Yirmi kadar griffon peÃ…?lerindeydi.

  Cydanor’un alçalıÅ?ıyla birlikte griffonlar da aynı Ã…?ekilde alçaldılar. Ejderliç arkasına bile bakmadan hızla ilerlemeye devam ediyordu. Troller, büyücülerden bazılarının büyü hazırlıklarına giriÃ…?tiklerini fark etti.

  Sonra birden Cydanor yavaÃ…?lamaya baÃ…?ladı. Troller, faltaÃ…?ı gibi açılmıÅ? gözlerle bir ejderliçe bir de griffonlara baktı. Ejderliç yavaÃ…?ladıÄ?ına göre artık büyü yapabilirdi. Bir elini Cydanor’un omurundan çeken Troller, griffonlardan birini gözüne kestirip bir Ã…?eyler mırıldandı ve elinden iki ateÃ…? dalgası fırlayarak en yakınındaki griffona çarptı. Griffonun tüyleri alev alırken, tam griffonun tepesinde aniden bir örs belirdi ve binicisinin üzerine düÅ?tü. Parçalanan kafatasından saçılan kanlı beyin parçalarını Troller o mesafeden bile görebilmiÃ…?ti.

  Griffon çırpınarak ateÃ…?i söndürmeye çalıÅ?ırken hızla alçalmaya baÃ…?ladı ve safdıÅ?ı kaldı. DiÄ?er griffonlar cidden yaklaÃ…?mıÅ?lardı artık. Neredeyse ejderliçin kuyruÄ?unu tutabileceklerdi ki Cydanor aniden kanatlarını çırptı ve yükselip durdu. Griffonlar o hızla kendilerini toparlayamadılar ve Cydanor’un altından geçtiler. Ejderliç o anda sondaki iki griffonun üzerine tüm aÄ?ırlıÄ?ıyla kendini bıraktı. AÄ?ırlıÄ?ı, binicileri ezerken pençeleriyle ve diÃ…?leriyle griffonları parçaladı.

  DiÄ?er griffonlar daha yeni yeni toparlanırlarken ejderliç aÄ?zını araladı ve bir Å?imÅ?ek dalgası, pek çok griffonu boydan boya ele geçirdi. Griffonlar ve binicileri kömürleÅ?erek yere düÅ?erken Cydanor tekrar yükseldi ve griffonların üzerinden geçerek batıya uçmaya devam etti.

  Sadece birkaç saniye sonra Troller geriye baktıÄ?ında, artık hiçbir griffonun onları izlemediÄ?ini fark etti.

  “Eee, Ã…?imdi nereye?” diye sordu o tiz sesiyle.

  “Batıya. Büyü aÄ?ında büyük bir sorun var ve neler olduÄ?unu öÄ?renip düzeltmem lazım. Büyücülük Kulesi’ne gideceÄ?iz. Sonrası ise... Eh, oradan öÄ?reneceklerimize baÄ?lı.”

  Troller yanıt vermedi. Ä°kisi sessizlik içinde doÄ?muÅ? olan güneÅ?i arkalarına alarak, batıya doÄ?ru süzüldüler.

  _________________
  All power demands sacrifice...and pain. The universe rewards those willing to spill their life's blood for the promise of power.

  Power demands sacrifice.
  Back to top View user's profileSend private message
  Lord Necros
  BaÅ?büyücü

  Joined: Apr 29, 2005
  Posts: 1916
  Location: Necropolis

  PostPosted: Tue Aug 22, 2006 7:40 am Reply with quoteBack to top

  YavaÃ…?layan griffonu geride bırakan diÄ?er biniciler, hızlı bir Ã…?ekilde GümüÅ?yüz’ün etrafını sarmaya çalıÅ?ırlarken, daha minik olan GümüÅ?yüz onların arasından sıyrılıp büyücülere saldırmaya çalıÅ?ıyordu. Tam önünde ona saldırmakta olan griffonun üzerine sıçrayıp onu geçerken binicisi mızraÄ?ını GümüÅ?yüz’e savurduysa da gulyabani yarı melek kılıcıyla saldırıyı bertaraf etti ve arkadaki griffonun üzerinde oturan savaÃ…? büyücüsüne doÄ?ru yol aldı.

  Griffona ulaÃ…?tıÄ?ında griffonun aniden gagasıyla GümüÅ?yüz’ü sertçe kavrayıp aÃ…?aÄ?ı çekmesi güzünden düÅ?müÅ? Ã…?ampiyon büyücüye saldırısını tamamlayamadı. Binicinin mızraÄ?ı GümüÅ?yüz’ün zırhını aÃ…?amazken griffonun gagasını sert bir Ã…?ekilde sıkmasıyla GümüÅ?yüz’ün bel kısmı ezildi. Acı hissetmediÄ?i için Ã…?anslıydı. Yoksa hiçbir hamle yapamazdı. (GümüÅ?yüz--> 4 damage)

  SavaÅ? büyücüler bu sırada büyülerini tamamlamıÅ?lardı. GümüÅ?yüz aniden birkaç ayrı büyülü okun bedenine çarptıÄ?ını hissetti. (GümüÅ?yüzà 29 damage)

  Griffon onu henüz bırakmazken, diÄ?er griffonların da yanına geldiÄ?ini fark etti GümüÅ?yüz. Kılıcıyla binicilerinin mızraklarını engellerken, tekmeler savurarak griffonların gagalarından da kurtulmaya çalıÅ?ıyordu.

  Ama aniden griffonun bir tanesi, göÄ?süne gagasını daldırdı. (GümüÅ?yüz--> 2 damage) GümüÅ?yüz’ün göÄ?üs kafesi paramparça olurken bedeninin sinirleri de koptu ve bacakları kıpırdamaz hale geldi. Kılıcı, hafifleÃ…?en elinden aÃ…?aÄ?ı düÅ?tü.

  Ã?lüyordu. Bu sefer kuÅ?kusu yoktu. Bu kez onu kaldıracak bir Troller yoktu. Bu kez ona sahip çıkacak bir Oren yoktu.

  Oren... Ona hiç layık olamamıÅ?tı deÄ?il mi? Ã?nce onun adına hüküm vermiÅ?ti, sonra da bunu hayata geçiremeden kaçmaya çalıÅ?mıÅ?tı. BaÅ?arısız olmuÅ?tu ve ölmüÅ?tü. Belki de kaçmaya çalıÅ?masının cezasıydı bu, Oren tarafından verilen.

  Peki ya sonra? Troller onu kaldırdıÄ?ında ve ona ilk-ve son-yemeÄ?i olan küçük çocuÄ?u verdiÄ?inde ne yapmıÅ?tı? Ã?ocuÄ?u parçalayarak yedikten sonra ne yapmıÅ?tı? Oren’i suçlamıÅ?tı. Onu korumadıÄ?ı için Oren’i suçlamıÅ?tı. Ä°yi ama korunmak için ne yapmıÅ?tı ki Ã…?imdiye kadar zaten?

  Hatalı mıydı? Belki de. Ama her halükârda, dönüÅ?tüÄ?ü Å?ey yüzünden yeri cehennem olacaktı; kanının dayandıÄ?ı, doÄ?duÄ?u, büyüdüÄ?ü cennet deÄ?il. Bir daha oraları asla göremeyecekti. Görmeyi denese bile, diÄ?er melekler onu bir düÅ?man olarak algılayacaklar ve onu anında öldüreceklerdi.

  Bir yarı melek için, bundan büyük iÅ?kence olabilir miydi? Anavatanından ebediyen sürgün olmak, ırkdaÅ?larının ona sırtlarını çevirmesi ve cehennemde ebediyen sadist bir efendiye hizmet etmek.

  Bir diÄ?er griffon, arkadan gelip GümüÅ?yüz’ün kafasını gagasının arasına alıp ezerek parçalarken, düÅ?müÅ? gulyabani yarı melek tarif edilemez bir acı, keder ve ızdırap yüklü bir çıÄ?lık attı. Griffon’un yaptıÄ?ından acı çektiÄ?i için deÄ?il, makus talihinin ona vaat ettiÄ?i ebedi iÃ…?kence ve ızdırap dolu, sonsuz bir yaÃ…?am için.

  GümüÅ?yüz’ün kafası parçalanırken, bedeninde tuhaf, mor, lacivert, siyah gibi koyu renklerde oynaÃ…?an ıÅ?ıklar belirmeye baÃ…?ladı. Hepsi parçalanmıÅ? göÄ?sünde birleÃ…?iyor ve tüm bedene yayılıyorlardı. Griffonlar aniden huzursuzlaÃ…?tılar ve biniciler korkuyla birbirlerine baktılar. Sadece savaÃ…? büyücüleri az çok ne olduÄ?unu anlayabilmiÃ…?ti.

  Ama kimse bir Ã…?ey yapamadan, GümüÅ?yüz’ün bedeni bir negatif enerji patlamasıyla infilak etti.

  Griffonlar ve insanlar aynı anda acı içinde haykırsalar da geriye doÄ?ru uçmayı ve saÄ? kalmayı baÅ?ardılar.

  Tek bir ölen olmuÅ?tu: Makus talihiyle GümüÅ?yüz.

  _________________
  All power demands sacrifice...and pain. The universe rewards those willing to spill their life's blood for the promise of power.

  Power demands sacrifice.
  Back to top View user's profileSend private message
  Lord Necros
  BaÅ?büyücü

  Joined: Apr 29, 2005
  Posts: 1916
  Location: Necropolis

  PostPosted: Tue Aug 22, 2006 8:01 am Reply with quoteBack to top

  Daha Peter, GümüÅ?yüz’e teslim olma çaÄ?rısının teklif edilmesini söylerken, yukarıdan gelen bir patlamayla üçünün de bakıÅ?ları oraya yöneldi. Yukarıda çarpıÅ?an son yaÃ…?ayan ölü, tuhaf bir enerji patlamasıyla birlikte yok olmuÃ…?tu.

  “Eh, artık çok geç.” diye mırıldandı Cervantes. Albertuna’ya binen Zehiran ve atının üzerinde Cervantes ve Peter, nehir kıyısında toplanan birleÃ…?ik orduya doÄ?ru ilerlerken Peter’ın teklifini duyan Cervantes bir an durdu ve arkasında kalan yıkıntıya baktı. “Artık onlardan saÄ? kalan olduÄ?unu hiç sanmıyorum.” diye fısıldadı ve ekledi. “Ama yine de araÃ…?tırmaları için bir ekip göndereceÄ?im.”

  Ve böylece, orduya doÄ?ru ilerlemeye devam ettiler. Ordunun yanına vardıklarında Cervantes Peter’ı yere bırakmıÅ? ve Wholkom kumandanıyla görüÅ?meye gitmiÃ…?ti.

  Sadece birkaç saat sonra, Cervantes’in görevlendirdiÄ?i ekipler kara bir haberle geri döndüler. Tünele kadar kazmayı baÃ…?armıÅ?lardı, lâkin maÄ?araların kendisi de tamamen çökmüÅ?tü. En azından koboldlarla birlikte maÄ?aranın içine doÄ?ru yaptıkları kazıların sonucunda yıllardır orada yaÃ…?ayan koboldlar bu kanaate ulaÃ…?mıÅ?lardı.

  Ejderliçi kovalayan griffonlar çoktan baÅ?arısızlık haberleriyle dönmüÅ?lerdi. Ejderliç onlardan pek çoÄ?unu katlederek kaçmayı baÅ?armıÅ?tı. Ama kimse bu yüzden griffon binicilerine kızamıyordu. Ã?yle bir yaratıÄ?ı yenme Å?ansları zaten çok düÅ?üktü.

  Ã?Ä?leden sonra, griffon binicileri, On Kasaba muhafızlarını, koboldları ve Wholkom lejyonerlerini teker teker karÃ…?ı kıyıya geçirmiÃ…?lerdi. Wholkom kumandanı daha iyi bir yer bulana kadar On Kasaba mültecilerinin-ya da artık muhafızları demek daha doÄ?ru olurdu, zira ne kadın ne de çocuk kalmamıÅ?tı-karargâhta kalmalarına izin vermiÃ…?ti. Gerçi Cervantes bu ‘daha iyi yer bulana kadar’ın oldukça kısa bir zaman olduÄ?unu biliyordu. Bu yüzden elini çabuk tutmalıydı. Zehiran haklıydı. Bu insanlar onun sorumluluÄ?undaydı.

  Belki elini çabuk tutsaydı ve On Kasaba’yı daha önce, Horcoel önerdiÄ?i zaman tahliye etseydi bunlar olmayacaktı. Belki onlarca insan ölmeyecekti ve o kaleden çok daha güvenli bir yere, gerçek ve güçlü bir ordunun koruduÄ?u bir yere gidebileceklerdi.

  Ä°Å?te o an, Cervantes’in bir daha asla gururuna yenik düÅ?meyeceÄ?ine yemin ettiÄ?i andı. Ã?stelik...artık Oren de yoktu.

  Belki de Cervantes’teki büyük deÄ?iÃ…?imin sebebi buydu.

  Ama o geri dönecekti. Tüm yaratı Å?ahidi olsun ki, babası geri dönecekti.

  Bu sayede topluluk, karargâha doÄ?ru yola çıktıÄ?ında kimsede bir zafer havası yoktu. Bu, kazananın olmadıÄ?ı bir savaÅ?tı. Amaçsızca, sadece zevk için öldürmek uÄ?runa yapılan, sadist ve deli bir tanrının egosunu tatmin etmek için gerçekleÅ?miÅ? bir savaÅ?tı.

  Bu savaÅ?ta kazanan yoktu. Ä°ki taraf da kaybetmiÅ?ti.

  Peter gün boyu Maximillian’ı aramıÅ?tı, lâkin onu hiçbir yerde bulamamıÅ?tı. Gerçi bu güruhun hepsini aramasının imkânı yoktu. Ama eÄ?er Maximillian saÄ? olsaydı onu bulmaz mıydı? Bu, yol boyunca Peter’ın aklını kurcalayan düzinelerce sorudan sadece biriydi. Ama en azından, savaÃ…? bitmiÃ…?ti, öyle deÄ?il mi?

  _________________
  All power demands sacrifice...and pain. The universe rewards those willing to spill their life's blood for the promise of power.

  Power demands sacrifice.
  Back to top View user's profileSend private message
  Lord Necros
  BaÅ?büyücü

  Joined: Apr 29, 2005
  Posts: 1916
  Location: Necropolis

  PostPosted: Tue Aug 22, 2006 8:05 am Reply with quoteBack to top

  Nehrin karÃ…?ı kıyısındaki ordu harekete geçerken, Dekotta saklandıÄ?ı kayaların arkasından sessizce onları izledi. Arama ekiplerinin farkındaydı. Saatlerdir bir yandan onlardan kaçıyor, bir yandan da vadiden arta kalanlarda ayak iÃ…?lerini yapabilecek birkaç kiÃ…?i arıyordu. Ama ne talihsizlikti ki böyle kimseyi bulamamıÅ?tı. On Kasaba’dan kimsenin bunu yapacaÄ?ını sanmıyordu. Ve Ã…?ansına bak ki saÄ? kalan tek bir ork bile yoktu.

  Ordu uzaklaÃ…?ırken, vadide tek baÃ…?ına kalan Dekotta’nın baÃ…?ka sorunları da vardı. Ä°nin cinin top oynadıÄ?ı bu lanet vadiden nasıl çıkacaktı? Ordu, griffonlar yardımıyla karÃ…?ıya geçmiÃ…?ti. Ama o ne yapacaktı Ã…?imdi?

  “Sakin ol çocuÄ?um.” dedi ruh, saatlerdir ilk defa konuÃ…?arak. “BulunduÄ?un patikadan devam et. Patlamanın sonunda pek çok yeri bozulmuÃ…? olabilir, ama bu patika seni daÄ?ın arkasında bir yere çıkaracak. Oradan aÃ…?aÄ?ı indiÄ?inde nehir sularının duraÄ?anlaÃ…?tıÄ?ı ve nehrin sıÄ?laÃ…?tıÄ?ı bir yer bulacaksın. Oradan karÃ…?ıya geçebilirsin. Ama bunun dıÅ?ında, kalanı tamamen senin coÄ?rafya bilgin. Sana yardımcı olamam. Bizi oraya sen götürmelisin. Ve orada, kesinlikle hazır olmalısın. KarÃ…?ımıza neyin çıkacaÄ?ını ve aynayı neyin koruduÄ?unu bilemeyiz.”

  Dekotta cevap vermedi ve patikayı izledi. Normalde kolaylıkla buraları aÅ?abilecekken, patlamanın ardından gerçekleÅ?en bozulmalar yüzünden burayı aÅ?ması neredeyse bir saatini almıÅ?tı.

  Patika onu doÄ?ruca daÄ?ın arkasında, yere indiriyordu. Gerçekten de burada nehir bir kıvrım çiziyor ve bu kıvrım sırasında sular biraz yavaÅ?lıyordu. Dekotta bu yere gittiÄ?inde buranın bir insanın geçebileceÄ?i kadar sıÄ? olduÄ?unu fark etti.

  Nehri aÃ…?tıÄ?ında ise ruhun da dediÄ?i gibi, tek baÃ…?ınaydı. Tam yerlerini bilmese de, Makval’ın ve Cthul Murgos’un yerlerini kısmen biliyordu. Tapınakta incelediÄ?i haritalar iÃ…?ine yaramıÅ?tı. Ve bir kez oraya yaklaÃ…?tıÄ?ı zaman ise, mutlaka bir Ã…?ekilde oraya gitmenin yolunu bulurdu.

  Ama Å?imdilik batıya gitmeliydi.

  Daima, batıya...

  RP dıÅ?ı:
  Dekotta--> +1 level, +2 intelligence, +2 wisdom, +2 charisma
  Peter--> +2 level
  Oyuncular Kırık Aynadan Yansımalar'a geçirilmiÅ?tir.

  _________________
  All power demands sacrifice...and pain. The universe rewards those willing to spill their life's blood for the promise of power.

  Power demands sacrifice.
  Back to top View user's profileSend private message
  Display posts from previous:      
  Post new topicThis topic is locked: you cannot edit posts or make replies.


   Jump to:     View next topic
  View previous topic
  You cannot post new topics in this forum
  You cannot reply to topics in this forum
  You cannot edit your posts in this forum
  You cannot delete your posts in this forum
  You cannot vote in polls in this forum


  Powered by phpBB © 2001 phpBB Group

  :: HalloweenV2 phpBB Theme Exclusive ::
   


  All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
  You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt

  Sayfa Üretimi: 0.20 Saniye