Modules
 • Ana Sayfa
 • AvantGo
 • Downloads
 • FAQ
 • Feedback
 • Forums
 • Journal
 • Private Messages
 • Recommend Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories Archive
 • Submit News
 • Surveys
 • Top 10
 • Topics
 • Web Links
 • Your Account

 • Who's Online
  Şu an sitede, 1 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

  Henüz üye değilseniz, Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

  Languages
  Site Lisanını Seçin


  FrpWorld.Com :: View topic - Marduk
  Forum FAQ  |  Search  |  Memberlist  |  Usergroups   |  Register   |  Profile  |  Private Messages  |  Log in

   Marduk View next topic
  View previous topic
  Post new topicReply to topic
  Author Message
  Sacreneous
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Dec 23, 2006
  Posts: 63
  Location: Ä°stanbul

  PostPosted: Sat Mar 08, 2008 11:57 pm Reply with quoteBack to top

  .


  Last edited by Sacreneous on Sat Aug 07, 2010 9:11 pm; edited 1 time in total
  Back to top View user's profileSend private messageMSN Messenger
  Alenthas
  Forum Yöneticisi

  Joined: Oct 04, 2007
  Posts: 2670
  Location: Innsmouth

  PostPosted: Sun Mar 09, 2008 12:53 am Reply with quoteBack to top

  Gayet mantıklı bulgular. Fakat bir karÅ?ı fikrinde görüÅ?lerini okumak isterdim, bir karÅ?ı fikiri okuyup hangisinin daha mantıklı olduÄ?unu karÅ?ılaÅ?tırmak daha kolay. Bulabilirsen sevinirim Smile

  _________________
  Image
  Back to top View user's profileSend private message
  Artemis Entreri
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Jun 14, 2005
  Posts: 1521
  Location: Ýstanbul

  PostPosted: Sun Mar 09, 2008 1:11 am Reply with quoteBack to top

  Ya bu Marduk gerçekten çok enteresan bir konu. Ã?stteki yazı da çok güzel. PaylaÅ?tıÄ?ın için teÅ?ekkürler Sacreneous. BirÅ?ey bilmeden atıp tutmaya benzemeyecek bir konu gibi geldi bana. Kitabı da en kısa sürede edinmeyi düÅ?ünüyorum. Ayrıca bu yazının devamı da var sanırım, Burak Eldem denen kiÅ?i yeni bulgulardan ve geliÅ?melerden bahsedecekmiÅ?. Bulabilen onlarıda paylaÅ?ırsa süper olur Smile

  _________________
  Been there. Seen that. Got the scars.
  Back to top View user's profileSend private messageVisit poster's websiteMSN Messenger
  Firble
  Forum Yöneticisi

  Joined: Mar 12, 2004
  Posts: 6496

  PostPosted: Sun Mar 09, 2008 1:50 am Reply with quoteBack to top

  Ã?ncelikle yazının üslubundan hiç hoÅ?lanmadıÄ?ımı belirteyim. Madem kendince bilimsel bir konudan bahsediyordu söz konusu yazar o zaman keÅ?ke biraz daha bilimsel üslubla yazsaymıÅ?.

  Astronomi ile amatör olarak ilgileniyorum. Ä°leride fırsat bulursam daha fazlasını da yapmak isterim. Bir parça antik çaÄ? uygarlıklarını da araÅ?tırdım.

  Ã?ncelikle baÅ?ka bir gezegenin var olması ve bu gezegenin aslında Å?u ana kadar fark edilememiÅ? olması mümkün... Kepler yasaları gereÄ?i bir gezegen güneÅ?e yaklaÅ?tıkça hızlanır. UzaklaÅ?tıkça yavaÅ?lar. Dolayısı ile gezegenin yolun bizim onu fark edebileceÄ?imiz bölümünü ne kadar sürede alacaÄ?ından emin olamayız. BaÅ?ka bir deÄ?iÅ?le 3661 yıllık bir yörüngenin son dört yıllık bölümünde hala Marduk u göremiyor olabiliriz.

  Ancak benim okuduÄ?um dinlediÄ?im kaynak ve kiÅ?ilerden öÄ?rendiÄ?im söz konusu iddalar sadece böyle bir durumun olabileceÄ?ini belirtiyor ancak baÅ?ka bir deÄ?iÅ?le böyle bir gezegenin olması fizik kurallarına aykırı deÄ?il. Ancak Dünya'nın Ay gibi ikinci bir uydusunun da olması mümkün. Ancak sadece mümkün diye bu konunun üzerine uzun uzun kafa yormaya hele kitaplar ( tek bir kitap da deÄ?il) yazıp bunun çok önemli bir konu olduÄ?una insanları inandırmaya gerek olduÄ?unu düÅ?ünmüyorum.

  Elbette bir ikinci mesele daha var. O da Sümerlerin Babillilerin Mısırlıların, bir iddaya göre Mayaların da böyle bir gezegeni fark ettikleri ve daha sonra da bu uygarlıkların gezegenin belirmesinin ardından gizimli Å?ekilde söz konusu uygarlıkların yok oldukları.

  Elbette eÄ?er birbirinden uzaktaki uygarlıklar ısrarla bir konudan bahsediyorlarsa o zaman içimizde bir Å?üphe uyanabilir. ( Gerçi burada uzak olan Mayalar Sümer Mısır Babil Asur Akad Ä°brani kavimleri neredeyse içiçeler) O dönemde gökyüzünde bir Å?eylerin olmuÅ? olması en azından muhtemel olabilir. Ancak ne kadar uzak olurlarsa olsunlar uygarlıklar arası inançların da mesafeleri inanılmaz bir Å?ekilde kat edebildiÄ?i de söylenebilir. Bunun bir örneÄ?i ejderha miti hem Ä°skoçya hem de Ã?in de aynı mit insanların zihninde yer etmiÅ?. Ancak salt bu nedenle ejderhaların ya da onları andıran bir yaratıÄ?ın yaÅ?adıÄ?ını küçük ya da büyük bir nesnel kanıt olmadan idda etmek nasıl mümkün deÄ?ilse, Mayalar ve OrtadoÄ?u uygarlıkları benzer bir konudan bahsediyor diye böyle bir gezegenin varlıÄ?ını idda etmek de bence mümkün deÄ?ildir. ( Kabul etmenin lafını bile etmiyorum. )

  KeÅ?ke söz konusu medeniyetler bilimsel açıdan biraz daha ileri olsalardı ve de bize gezegenin boyu ve hızı hakkında da bilgi verebilselerdi. Bugün astronomi bilimi yüzlerce ıÅ?ık yılı uzaktaki gezegenleri keÅ?federken güneÅ? sisteminde yeri bilinen bir gezegeni keÅ?fetmek de zor olmazdı. Ancak okuduklarımdan anladıÄ?ım bu konunun söz konusu uygarlıklarca sadece bir mitoloji öyküsü olarak konu edildiÄ?i, 3661 yıl sonra gezegenin döneceÄ?i iddası yanlıÅ? hatırlamıyorsam bu uygarlıklardan sadece biri tarafından idda ediliyordu. Ancak o dönem din adamlarının böyle sayılarla insanları etkilemeyi tercih ettikleri de idda edilebilir. Dünya'nın yedi günde yaratıldıÄ?ına iliÅ?kin bir inanıÅ? da var. Ancak buradaki yedi aslında Dünya'nın yaratılıÅ?ını tanımlamada pek bir anlam ifade etmiyor.

  Bütün bunların yanında yazıya söz konusu tezi desteklediÄ?i iddası ile dahil edilmiÅ? birkaç konuda da en azından benim okuduÄ?um bilgiler söz konusu olduÄ?unda birkaç yanlıÅ? nokta var. Bu konularda farklı kaynaklardan farklı bilgi edinenler benimle paylaÅ?ırlarsa sevinirim.

  Ã?ncelikle Marduk 12. gezegenle randevu derken tam olarak neyin anlatılmaya çalıÅ?ıldıÄ?ını anlamadım. Å?u sıralar bilimadamları tarafından gezegen kabul edilen 8 gezegen var. EÄ?er Marduk da gelir ve gezegen kabul edilirse 9. olacak. Bir on yıl kadar önce Plüton da gezegenlere dahilken 9 gezegen vardı. Bir iki yıllıÄ?ına bu sayı 10 a çıkmıÅ?tı. BaÅ?ka bir deÄ?iÅ?le Marduk'un en iyi ihtimalle 11. gezegen olması mümkündü.

  BildiÄ?im kadarı ile Babiller döneminde bilinen 5 gezegen vardı. Merkür Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn... GüneÅ?i ve Ay ı da bunlara dahil edip toplam 7 gezegen olduÄ?unu idda etmiÅ?lerdi. Hatta haftanın yedi gün olma nedeninin de bu olduÄ?unu okumuÅ?tum. BaÅ?ka bir deÄ?iÅ?le on iki ya da onbir sabit gezegenden bahsetmiyorlar. Plüton'u keÅ?feden bir uygarlık olduÄ?unu hiçbir yerde okumadım. Ä°smin Roma mitolojisinden gelmesi sizi Å?aÅ?ırmasın, Roma tanrılarının bir bölümü sonradan gezegenlere yakıÅ?tırıldı. Ã?rneÄ?in masmavi Neptünü görünce hadi adı Romanın eniz tanrısı Neptün olsun dediler. ( Ä°steyenlere ilgili kaynakları verebilirim. )

  Gezegenlerin dıÅ?arıdan içeriye sayılmasının nedeni aslında çok basit olabilir. Ä°nsanlık uzun süre Dünya 'nın zaten merkezde olduÄ?una inandı. Dolayısı ile uzaktan merkeze doÄ?ru gezegenleri saymaları normal olabilir. Elbette baÅ?ka bir nedeni de olabilir. Ancak soruyu sorup sonra bir kanıt olmadan belki de bilmem ne olamaz mı demek bana ters geliyor. O zaman ben de kafama göre bir cevap verebilirim.

  Söz konusu gezegenin eÄ?er 3661 yılda bir geldiÄ?i doÄ?ru ise...
  2008-2*3661= MÃ? 5314 dolaylarında da Dünya'ya yaklaÅ?mıÅ? olmalıydı. O zaman köyler bir yana ufak Å?ehir devletleri bile vardı. Ancak o yıllarda var olmuÅ? öylesine muazzam bir uygarlık bildiÄ?im kadarıyla yok. Mö 5000 yılları öyle taÅ? devrinin olduÄ?u yıllar deÄ?il. Köyle hatta ufak Å?ehirler var. O dönemin çok daha basit uygarlıklarından birçok iz kalmıÅ?ken ( dikilen basit pamuklu kumaÅ?lar bile dayanmıÅ? bazı yerlerde) o muazzam uygarlıktan iz kalmaması garip... Mitoloji tanrılarının gerçekten var olup olmadıÄ?ı gerçeÄ?ini geçiyorum. Günümüzde bile tanrı ile konuÅ?tuÄ?unu hatta Tanrı'nın kendisine git bilmemnereyi özgürleÅ?tir dediÄ?ini idda eden son derece modern devletlerin yöneticileri varken o günlerde elbette yazıtlar tanrıların gerçekten var olduÄ?unu hatta rahiplerin onlarla yemek yediÄ?ini ava gittiÄ?ini anlatabilir. Bir kanıt olmadıÄ?ı sürece mantıklı bize bu yazıtların dini güçlendirmek için yaratıldıÄ?ına inanmaktır bence..

  Son olarak bir gazetenin satması bir kitabın satıÅ? rekoru kırması için elden gelen her Å?eyin yapıldıÄ?ı günümüzde böyle bir hikayenin sırf bir çeÅ?it ürün yaratmak için yaratılması da mümkündür. Hatta sözüm bu yazının yazarına deÄ?il ama yazarların da bu konunun ciddi olduÄ?unu belirten yazılarla ürünün pazarlamasına destek vermesi de mümkündür. Ne kadar doÄ?rudur bilmiyorum ancak bir internet sitesinde uzaylıların gerçek olduÄ?unu idda eden bir kitap serisinin sonunda Erich von Daniken'in ( Tanrıların Arabasının Yazarı) aslında yazdıÄ?ım her Å?ey yalandı diyen bir kitap yayınladıÄ?ını duymuÅ?tum. Belki doÄ?ru belki yanlıÅ?tır. Ancak belli belki biraz gizemli olaylardan faydalanıp Dünya on yıl sonra yok mu olacak, Uzaylılar gerçek mi tarzı konularda kitaplar yazıp belli yazarların ve basının da desteÄ?i ile zengin olup sonunda da böyle bir kitap yazmak hakkaten ilginç bir fikir.

  Bir nokta da Å?u eÄ?er Marduk gerçekten de gelecekse bile dört yıl sonra.... ve ben bundan emin olsam da yine yarın ki ödevimi yapıp topraÄ?ın Å?arkısına Å?iirlerimi yazacaÄ?ım, haftasonu sinemaya gideceÄ?im yani normal yaÅ?amımı sürdüreceÄ?im. O nedenle tamamen efsanelerden kaynaklanan bilgilerden oluÅ?an böylesi bir fikirle ilgilenmek ne kadar doÄ?ru bilmiyorum. Hele de para vermek.

  Yine de bu konu bir çeÅ?it bilimsel yasaların tartıÅ?masına vesile olacaksa elbette buna varım...

  Mesela 84 te keÅ?fedilen "güneÅ? sistemine girmekte olan kırmızı cismi merak ettim. EÄ?er bu cisim kaydadeÄ?er boyutta ise onunla ilgili yazılar olmalıydı ancak hiçbir yerde böyle bir yazı bulamadım. Belki ben bulamadım. EÄ?er varsa bana kaynaÄ?ı verebilirseniz sevinirim.

  _________________
  HARBE GÄ°DEN
  Harbe giden sarı saçlı çocuk! <br>Gene böyle güzel dön; <br>Dudaklarında deniz kokusu, <br>Kirpiklerinde tuz; <br>Harbe giden sarı saçlı çocuk! <br>
  Back to top View user's profileSend private message
  Artemis Entreri
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Jun 14, 2005
  Posts: 1521
  Location: Ýstanbul

  PostPosted: Sun Mar 09, 2008 2:20 am Reply with quoteBack to top

  Quote:
  Bilim çevreleri tarafından son yıllarda GüneÅ? Sistemindeki 10. gezegen olduÄ?u belirlenmiÅ? ve belirli aralıklarla Dünya'ya çok yaklaÅ?tıÄ?ı tespit edilmiÅ?tir.[kaynak belirtilmeli] Sümerler tarafından Nibiru olarak adlandırılan gezegenin, bugüne kadar sadece 1983 yılında IRAS kızılötesi teleskopu sayesinde görülebildiÄ?i iddia edilmektedir.


  --Vikipedi--

  Quote:
  Bu anlamda en çok Maya UygarlıÄ?ı ile karÅ?ılaÅ?mak Å?aÅ?ırtmıÅ? Eldem'i: "Klasik marksizmin bakıÅ?ıyla bir dil, kültür ve matematik için belirli bir üretim lazım. Mayalarda bu yok iÅ?te. Ã?ok ilkel bir mısır tarımı yapıyor, ama astronomide inanılmaz bir bilgi birikimine sahipler. Yörünge hesaplarını ancak bugünkü kadar titizlikle yapıyorlar. Bu öncelleri olan toplumlardan onlara aktarılmıÅ? bir bilgi" diyor. Ancak bu Hıristiyanlıkla birlikte kesintiye uÄ?ruyor. Ã?ünkü kilise eski kültürlerin sahip olduÄ?u bilgiyi öÄ?reniyor, ancak kimse öÄ?renmesin istiyor. Yazar Engin Ardıç da kitaba yazdıÄ?ı önsözde buna dikkat çekiyor ve bunun hala deÄ?iÅ?mediÄ?ini ve felaketlerin bazı devletler tarafından bilindiÄ?ini söylüyor. Burak Eldem bu güne kadar baÅ?ka hiçbir araÅ?tırmacının yapamadıÄ?ı bir Å?eyi yaparak Å?eytanın rakamı olarak bilinen 666'nın öyküsünü de Babillilere ve Marduk'a kadar sürüyor. Bu simge 60'lık rakam sistemi kullanan Babillilerde 3661 rakamını gösteriyor. Yani Marduk'un yörünge zamanı. Aynı zamanda hem "Å?ar" yani kral anlamına geliyor, hem de "döngü", "yıkım", "tamamlanma" gibi anlamlara geliyor. Burak Eldem, Kudüs'ün talan edilmesi sırasında bu rakamın 666 olarak algılandıÄ?ını söylüyor. "Marduk" simgesi rakam yerine harflerin kullanıldıÄ?ı ibranicede de üç tane W harfine karÅ?ılık geliyor. Yine bu harflerin rakam karÅ?ılıÄ?ı 666. Eldem "Neresinden baksan bunun bir Å?ekilde altı ve altmıÅ?la baÄ?lantılı olduÄ?unu düÅ?ünmüÅ?ler ve bu rakam aslında 3661 olduÄ?u halde ona 666 yani Å?eytanın rakamı demiÅ?ler. 666 aslında Marduk'un Å?ifresi" diyor.


  --Sabah--

  _________________
  Been there. Seen that. Got the scars.
  Back to top View user's profileSend private messageVisit poster's websiteMSN Messenger
  Firble
  Forum Yöneticisi

  Joined: Mar 12, 2004
  Posts: 6496

  PostPosted: Sun Mar 09, 2008 2:36 am Reply with quoteBack to top

  Aynı gezegenden mi bahsediyoruz bilmiyorum. Birkaç yıl önce bulunan bir onuncu gezegen daha vardı. Zannediyorum resmi isim olarak Zyna konulmuÅ?tu adı... O gezegenle ilgili birkaç yazı okudum ancak yörüngesinin Dünya'ya yaklaÅ?tıÄ?ını okumadım. Zaten artık gezegen de sayılmıyor bildiÄ?im kadarıyla...

  Ä°kinci bir noktada aslında birçok ilkel tarım toplumunun astronomi hakkında beklenilenin çok ötesinde bilgi sahibi olduÄ?u.... Aslında bu bana o kadar garip gelmiyor. Å?ehir ve köylerden ve otoyollardan uzakta geceyarısı yıldızları seyretme olanaÄ?ı bulmuÅ?tum... Muazzam bir görüntüydü. Muhtemelen Dünya'nın o ilk yıllarında elektirik yokken hatta gaz lambaları bile yaygın deÄ?ilken yıldızlar muhteÅ?em görünüyordu. O nedenle en çok merak edilen mistik bazı hikayeleri katarak da olsa en çok bilgi aktarımı yapılan konulardan biri muhtemelen astronomi idi. BildiÄ?im kadarıyla kızılderililer gibi varlıkları daha ileride de sürmüÅ? ilkel topluluklarda da gökyüzünün yine çok büyük önemi var. Elbette onların medeniyeti Mayalarınkinden daha az geliÅ?miÅ? olduÄ?u için fazla bilgi aktarımları olmamıÅ?.

  Bilmiyorum bana o günlerin insanlarının bazı gezegenleri keÅ?fetmesi çok da imkansız gelmiyor.

  Bir noktayı daha belirteyim. BildiÄ?im kadarıyla günümüz takvimi Julius Sezar tarafından oluÅ?turuldu. O nedenle hikaye doÄ?ru ise bile 3661 yıl aslında pek bir Å?ey ifade etmiyor olabilir. En azından yıllar doÄ?ru hesaplandıysa bile bizim takvimimizle her halde Marduk'un yörüngede dolaÅ?ma süresi daha farklıdır.

  _________________
  HARBE GÄ°DEN
  Harbe giden sarı saçlı çocuk! <br>Gene böyle güzel dön; <br>Dudaklarında deniz kokusu, <br>Kirpiklerinde tuz; <br>Harbe giden sarı saçlı çocuk! <br>
  Back to top View user's profileSend private message
  Artemis Entreri
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Jun 14, 2005
  Posts: 1521
  Location: Ýstanbul

  PostPosted: Sun Mar 09, 2008 2:41 am Reply with quoteBack to top

  Zaten bu bir varsayım. Bilimsel bir veri deÄ?il. Fakat senin aksine ben deÄ?erlendirilmesi gereken bir varsayım olduÄ?unu düÅ?ünüyorum her nedense. Sonuçta ortada çok ciddi bir tehdit söz konusu.

  Benim anlamadıÄ?ım bir Å?ey var. Bu kadar uzakta (36 milyar kilometre) olan bir gezegen nasıl oluyo da güneÅ?in çekim alanı etkisinden çıkmıyor. UzaklıÄ?ın karesiyle ters orantılı olan bir Å?ey deÄ?il mi aradaki çekim kuvveti? GüneÅ?ten daha çok çekebilecek baÅ?ka hiçmi gök cismi yok 36 milyar kilometre çevremizde?

  _________________
  Been there. Seen that. Got the scars.
  Back to top View user's profileSend private messageVisit poster's websiteMSN Messenger
  Firble
  Forum Yöneticisi

  Joined: Mar 12, 2004
  Posts: 6496

  PostPosted: Sun Mar 09, 2008 2:52 am Reply with quoteBack to top

  36 milyar kilometre yanlıÅ? hatırlamıyorsam 36*10^12 metre...

  Bir ıÅ?ık yılı 9460*10^15 metre idi ve en yakın yıldızın uzaklıÄ?ı yanlıÅ? hatırlamıyorsam 3 ıÅ?ık yılı kadardı. BaÅ?ka bir deÄ?iÅ?le güneÅ?ten 36 milyar kilometre uzaktaki bir cisim yine de güneÅ?e baÅ?ka bir yıldıza yakın olduÄ?undan 10000 kat yakın olacaktır.

  Uzayda uzaklıklar gerçekten muazzam.

  Belki bilimadamları bu konularda araÅ?tırma yapabilirlerdi ve de keÅ?ke yapsalardı. Sonuçta artık Plüton'un yakınlarına kadar ilerleyen uzay araçlarımız var. İçinde insan olmasa da...

  _________________
  HARBE GÄ°DEN
  Harbe giden sarı saçlı çocuk! <br>Gene böyle güzel dön; <br>Dudaklarında deniz kokusu, <br>Kirpiklerinde tuz; <br>Harbe giden sarı saçlı çocuk! <br>
  Back to top View user's profileSend private message
  Alenthas
  Forum Yöneticisi

  Joined: Oct 04, 2007
  Posts: 2670
  Location: Innsmouth

  PostPosted: Sun Mar 09, 2008 3:19 am Reply with quoteBack to top

  Firble wrote:
  36 milyar kilometre yanlıÅ? hatırlamıyorsam 36*10^12 metre...

  Bir ıÅ?ık yılı 9460*10^15 metre idi ve en yakın yıldızın uzaklıÄ?ı yanlıÅ? hatırlamıyorsam 3 ıÅ?ık yılı kadardı. BaÅ?ka bir deÄ?iÅ?le güneÅ?ten 36 milyar kilometre uzaktaki bir cisim yine de güneÅ?e baÅ?ka bir yıldıza yakın olduÄ?undan 10000 kat yakın olacaktır.

  Uzayda uzaklıklar gerçekten muazzam.

  Belki bilimadamları bu konularda araÅ?tırma yapabilirlerdi ve de keÅ?ke yapsalardı. Sonuçta artık Plüton'un yakınlarına kadar ilerleyen uzay araçlarımız var. İçinde insan olmasa da...


  Fakat bir de Å?unu düÅ?ünmek lazım, yıldızlar genel olarak güneÅ?ten 3 kat daha büyük. Yani çekim gücü 3 kat daha fazla?

  _________________
  Image
  Back to top View user's profileSend private message
  Artemis Entreri
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Jun 14, 2005
  Posts: 1521
  Location: Ýstanbul

  PostPosted: Sun Mar 09, 2008 3:41 am Reply with quoteBack to top

  GüneÅ?e en yakın yıldız 4.23 ıÅ?ık yılı uzaktaymıÅ?.

  Quote:
  Fakat bir de Å?unu düÅ?ünmek lazım, yıldızlar genel olarak güneÅ?ten 3 kat daha büyük. Yani çekim gücü 3 kat daha fazla?


  Firble'ın yaptıÄ?ı hesaba göre, 3 kat deÄ?il, 100.000.000 kat daha (10binin karesi) vüyük olması lazım ki güneÅ?le aynı etkiyi gösterebilsin.

  _________________
  Been there. Seen that. Got the scars.
  Back to top View user's profileSend private messageVisit poster's websiteMSN Messenger
  Firble
  Forum Yöneticisi

  Joined: Mar 12, 2004
  Posts: 6496

  PostPosted: Sun Mar 09, 2008 4:31 am Reply with quoteBack to top

  GüneÅ?e en yakın yıldız Proxima Centuri... Kütlesi güneÅ?in 6 da biri kadar yazıyor vikipedia nın ingilizcesinde... Bu durumda çekimi daha da az. GüneÅ?ten çok çok daha büyük yıldızlar da var... Ancak hiçbirinin uzaklıÄ?ı güneÅ?ten daha etkili bir yer çekimini o kütleyle yaratacak gibi olduÄ?unu sanmıyorum. Sonuçta en yakın yıldızın bile 100 milyon defa büyük olması gerektiÄ?ini düÅ?ürsek...

  _________________
  HARBE GÄ°DEN
  Harbe giden sarı saçlı çocuk! <br>Gene böyle güzel dön; <br>Dudaklarında deniz kokusu, <br>Kirpiklerinde tuz; <br>Harbe giden sarı saçlı çocuk! <br>
  Back to top View user's profileSend private message
  Sacreneous
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Dec 23, 2006
  Posts: 63
  Location: Ä°stanbul

  PostPosted: Mon Mar 10, 2008 2:08 am Reply with quoteBack to top

  Ã?ncelikle Firble özel mesajını okudum cidden ben Engin Ardıç felan deÄ?ilim. Ã?ok güldüm hatta mesajını görünce.

  Yalnızca 2012 konusunda yorumlarınızı merak ettiÄ?im için diÄ?er yazıyı sonradan koydum.

  Ayrıca yazının üslubunu ben de hiç sevmediÄ?imi belirtiyim. Bilimsel bir dille yazılsaymıÅ? daha uygun olurmuÅ? bencede.

  Neyse iÅ?in açıkcası bende bilimsel veriler olmadan bir Å?eye inanmak istemiyorum. NASA'nın Planet X ve 2001 KX76 olarak adlandırdıÄ?ı, Marduk ve Nibiru olarak da isimlendirilen bir gezegenin olduÄ?u gerçek.

  Kimileri 10. gezegen kimileri de 12. gezegen der. Sayıların deÄ?iÅ?mesinin sebebi GüneÅ?'i ve Ay'ı da dikkate alıp almamak yüzünden. Zecheria Sitchin GüneÅ?'i ve Ay'ı da cisim olarak ele aldıÄ?ında 11 cisim söz konusu olmaktadır. Marduk da buna eklenince 12 oluyor iÅ?te.

  Dün akÅ?am NASA'nın resmi sitesinden biraz araÅ?tırma yaptım ve birkaç resim ve geniÅ? çaplı bilgi buldum.

  http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap010830.html
  http://www.nineplanets.org/hypo.html#planetx

  NASA Jüpiter, Uranüs ve Neptün atmosferlerindeki sıradıÅ?ı deÄ?iÅ?iklikleri, Pioneer 10 ve 11'in dünya'dan uzaklaÅ?ma hızlarındaki azalmaları gibi bazı konulara net bir Å?ekilde cevap verememiÅ? ve 10. gezegenle ilgili olabileceÄ?ini ileri sürmüÅ?ler. Pioneer 10 ve 11'in hızlarındaki azalma o yıllarda anlaÅ?ılamamıÅ?tı. Fakat daha sonra bunun 2001 KX76'nın çekim gücünden kaynaklandıÄ?ı öÄ?renildi.

  1979'da Zecharia Sitchin'in kitabının piyasaya çıkmasından 3 yıl sonra Amerikan Astronomi BirliÄ?i Planet X projesini baÅ?latmıÅ? ve 1983'de Nibiru NASA'ya ait IRAS (Infrared Astronomical Satellite) uydusu ie ilk defa görülmüÅ?.

  2001'de ise Deep Ecliptic Survey isimli proje kapsamında Nibiru'nun ilk dijital resimleri çekildi.


  Image
  Image

  Amatör astronomi sitesinde de bu konu tartıÅ?ılmıÅ?, ordan bir yazıyı buraya koyuyorum.

  http://tech.groups.yahoo.com/group/tutulum/

  Quote:
  Biliyorsunuz bir Marduk (Nibiru) olayi var. 2012'de Dünya'ya cok
  yaklasip felaketlere yol acacak olan Gezegen X.

  Bu gezegenin bir yilinin 3661 Dünya yili oldugu iddia ediliyor. O halde bu Marduk nerede? Simdiye kadar gormemiz gerekmez miydi?

  Oncelikle Günes sistemindeki bütün uydular Kepler yasalarina uyar. Periyodlarinin karesi ile yorünge yaricaplarinin küpü dogru orantilidir. Periyodu yil, yorünge yaricapini AU alirsak bu oran 1.00'dir. (AU:Astronomic unit, Dünya - Günes uzakligi, 150 milyon km) O zaman Marduk icin ortalama yorünge yaricapi = küp kok (3661 x 3661) = 237.53 AU'dir. (Semi-major axis, a) Günes'e en yakin oldugu noktada (perihelion, q) mesafesini 1.00 AU alalim. (Dünya'yi kokten degistirecekse cok yakin olmasi gerekir. Bu mesafeyi Dünya ile ayni kabul edelim) Bu durumda Gunes'e en uzak oldugu nokta (aphelion, Q) mesafesi 474.076 AU olur. (q + Q = 2a)

  Bu yorungenin basikligi (eccentirity, e) cok yüksektir. Yani cok uzun bir elipstir. a x (1 - e) = q oldugu icin e = 0.99579 olur.

  Yine Kepler yasasindan, bir gezegenle Gunes'i birlestiren cizgi esit zaman araliklarinda esit alanlar tarar, yani gezegen Günes'e yaklastikca cizgisel yorünge hizi artar. Max hiza perihelion noktasinda (Gunes'e en yakin konum) ulasilir. Bu hizin formülü de = kare kok( (G x M(gunes) / a) x (1+e)/(1-e) )'dir. Bu durumda Marduk'un max yorünge hizi = 42.381 km/sn bulunur.

  Perihelion noktasina gelmesine sadece 8 yil kaldigini ve (8 / 3661)
  orani cok kücük oldugu icin bu hizi sabit 42 km/sn kabul edersek cok hata yapmamis oluruz.

  Bu durumda su andaki uzakligi = 42 (km/s) x 60(saniye) x 60(dakika) x 24(saat) x 365 (gün) x 8 (yil) km olur. O da = 10,59 milyar km.

  Neptün'ün ortalama uzakligi 4,5 milyar km. Pluton'un uzakligi 5,9 milyar km.10,59 milyar km uzakliktaki ve yaklasik Dünya büyüklügünde bir gezegeni nereye bakmamiz gerektigini tam olarak bilmeden hicbir sekilde goremeyiz. Yeni bulunan gezegen Sedna yaklasik Ay büyüklügünde ve 8 milyar km kadar uzaklikta. Hubble uzay teleskopunun 1.1 saatlik pozlama süresinin ardinda sadece 1 pixel olarak gorulebiliyor. Ayrica Marduk'un yorungesi cok basik bir elips oldugundan neredeyse dosdogru uzerimize dogru geliyor, bu nedenle arka plandaki sabit yildizlara gore acisal yer degistirmesi cok cok az. Bu da tesbit edilmesini iyice guclestiriyor. Gorebilmek icin yaklasik 4 yil beklememiz gerekiyor


  Last edited by Sacreneous on Sat Aug 07, 2010 9:15 pm; edited 1 time in total
  Back to top View user's profileSend private messageMSN Messenger
  Edmond
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Jul 03, 2006
  Posts: 5509
  Location: Ã?anakkale

  PostPosted: Mon Mar 10, 2008 3:36 am Reply with quoteBack to top

  Quote:


  Söz konusu gezegenin eÄ?er 3661 yılda bir geldiÄ?i doÄ?ru ise...
  2008-2*3661= MÃ? 5314 dolaylarında da Dünya'ya yaklaÅ?mıÅ? olmalıydı. O zaman köyler bir yana ufak Å?ehir devletleri bile vardı. Ancak o yıllarda var olmuÅ? öylesine muazzam bir uygarlık bildiÄ?im kadarıyla yok. Mö 5000 yılları öyle taÅ? devrinin olduÄ?u yıllar deÄ?il. Köyle hatta ufak Å?ehirler var. O dönemin çok daha basit uygarlıklarından birçok iz kalmıÅ?ken ( dikilen basit pamuklu kumaÅ?lar bile dayanmıÅ? bazı yerlerde) o muazzam uygarlıktan iz kalmaması garip... Mitoloji tanrılarının gerçekten var olup olmadıÄ?ı gerçeÄ?ini geçiyorum. Günümüzde bile tanrı ile konuÅ?tuÄ?unu hatta Tanrı'nın kendisine git bilmemnereyi özgürleÅ?tir dediÄ?ini idda eden son derece modern devletlerin yöneticileri varken o günlerde elbette yazıtlar tanrıların gerçekten var olduÄ?unu hatta rahiplerin onlarla yemek yediÄ?ini ava gittiÄ?ini anlatabilir. Bir kanıt olmadıÄ?ı sürece mantıklı bize bu yazıtların dini güçlendirmek için yaratıldıÄ?ına inanmaktır bence..  Ancak piramitler gibi bir yapı, günümüz teknolojisiyle bile yapılamaz, sonuçta bir felaketin gelip, teknolojiyi süpürmüÅ? olması mümkün.Einstein'ın dediÄ?i gibi *3.'yü bilmem ama 4. dünya savaÅ?ı, sapanlarla yapılacak.* yani 3. dünya savaÅ?ı medeniyeti yok edecek, bunun gibi bir savaÅ? olması da mümkün vaktiyle Smile

  _________________
  I always knew I was a star And now, the rest of the world seems to agree with me.

  The reason we're successful, darling? My overall charisma, of course.

  I never thought of myself as the leader. The most important person, perhaps.

  -Freddie Mercury
  Back to top View user's profileSend private messageSend e-mailVisit poster's websiteYahoo MessengerMSN Messenger
  Firble
  Forum Yöneticisi

  Joined: Mar 12, 2004
  Posts: 6496

  PostPosted: Mon Mar 10, 2008 4:00 am Reply with quoteBack to top

  ArkadaÅ?lar günümüz teknolojisini küçümsemeyelim. Piramitlerden kat kat yüksek gökdelenler bugün yapılabiliyor. O günün Mısırında bildiÄ?im kadarıyla piramitlerin nasıl yapıldıÄ?ı ayrıntılı olarak anlatılıyordu yanılmıyorsam. Zaten birden Keops'u yapmıyorlar. Adım adım geliÅ?en bir inÅ?aat teknolojisi var. Ki antik çaÄ?da bu konuda zirve noktaya ulaÅ?an medeniyetin Roma olduÄ?u söylenir.

  Ben insan ırkını küçümsemeyelim diyorum. Evet bazen çekilmez olabiliyoruz ancak birçok inanılmaz iÅ?i de baÅ?arabiliyoruz...

  Bilmiyorum bugünün medeniyeti yok olursa, trenlere uçaklara bakıp bunları o günün insanları yapmıÅ? olamaz derler mi? Gerçi bugün bile büyük mucitlerin aslında uzaylı olduÄ?unu idda eden bir komplo teorisi var. Hatta aynı grup bir mucit olmasa da Hitlerin de aslında uzaylı olduÄ?una iliÅ?kin ilginç kanıtlar ileri sürüyorlardı.

  Mardukla ilgili aktarılan son bilgiler gerçekten ilginç bahsettiÄ?in onuncu gezegen sanıyorum Sedna ya da Zeyna adı verilen gezegen oluyor. BildiÄ?im kadarıyla astronomi çevreleri o cisme artık gezegen demiyor. Plütonla birlikte ikisi gezegenlikten çıkarıldı.

  Resimde bahsedilen Kuiper Belt ya da Kuiper kuÅ?aÄ?ı Kuyruklu yıldızların geldiÄ?i kuÅ?ak elbette kuyruklarının çıkması ancak güneÅ?e yaklaÅ?tılar mı mümkün oluyor. Bahsedilen yörünge süresi de bir kuyruklu yıldızınki ile benzer.. Halleyin 70 kusur yılda gelip gitmesine bakmayın kuyruklu yıldızların çoÄ?unun dönüÅ? süresi çok çok daha uzun.

  Bu durumda bahsedilen Marduk'un çok büyük bir kuyruklu yılsız olması gerekiyor. Bu aslında parlaklıÄ?ını da açıklıyor çünkü Ay'ın binde biri boyunda kuyuklu yıldızlar bile üstelik çok çok uzaktayken parlaklıkları sayesinde görülüyorlar. Dev bir kuyruklu yıldızın ne kadar parlak olacaÄ?ını hayal edemiyorum.

  Ancak sanırım bu Sedna ya da 2001 KX76 olamaz çünkü keÅ?fediliÅ?inin üzerinden onca yıl geçmiÅ?ken yörüngesini amatör astronomların bile çıkarması lazım.

  Dünya'ya yaklaÅ?mak bir yana yörünge Satürn'ün bile hafifçe yakınından geçiyorsa sanıyorum duyulurdu bu. Elbette çok büyük bir bilgisizlendirme operasyonu da yapılıyor olabilir bunu göz ardı etmiyorum.

  Marduk 'un gelmesine 4 yıl kaldıÄ?ına göre ; Marduk'un yanısıra Maya takvimi ile miladi takvimi arasındaki dönüÅ?üm de doÄ?ru yapıldıysa o zaman bu kuyruklu yıldız yakında reddedilemez Å?ekilde yakınımızda olacak..

  Asıl hiçbir Å?eyin gizlenemeyeceÄ?i dönem sanıyorum 2010 ile birlikte baÅ?lar... Yine elbette zaman doÄ?ru ise...

  _________________
  HARBE GÄ°DEN
  Harbe giden sarı saçlı çocuk! <br>Gene böyle güzel dön; <br>Dudaklarında deniz kokusu, <br>Kirpiklerinde tuz; <br>Harbe giden sarı saçlı çocuk! <br>
  Back to top View user's profileSend private message
  Lord_Feanor
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Jun 11, 2007
  Posts: 628
  Location: Miklagaard

  PostPosted: Sun Apr 12, 2009 6:41 am Reply with quoteBack to top

  ben de bu marduk a saldırmak istiyordum Very Happy sizin tartıÅ?manın üstünden bir sene geçmiÅ? ama olsun içimde kalmasın Very Happy

  öncelikle engin ardıç en kıl olduÄ?um yazarlardan biridir, her konuda kendini otorite sayan, olur olmaz her konuya atlayan bir yazar Very Happy

  engin ardıç ın yazısında anlattıÄ?ı gibi bir gezegen olması zaten imkansız.. o büyüklükte bir gezegen güneÅ? in kütleçekiminden o kadar kurtulamaz, ayrıca öyle çaya simit bandırır gibi sadece güneÅ? sisteminin yörünge düzlemine dik vaziyette gelip dönecek Å?ekilde saçma sapan bir yörünge olmaz. bir gökcisminin yörüngesine dönebilmesi için yörünge merkezinin(burda güneÅ? oluyor) etrafından dolaÅ?ıp ivme kazanması gerekir.

  diÄ?er olasılıklara gelirsek..
  - nasa kataloÄ?una 2001 kx76 olarak girilen gezegen sözü edilen marduk gezegeni deÄ?ildir. zaten plütonun bile beÅ?te biri büyüklüktedir, alıp dünya nın dibine bile soksanız bahsedilen etkileri yaratamaz. ki zaten dünya ya doÄ?ru da gelmemektedir. rengi de kızıl deÄ?ildir.
  - nasa ve esa nın sitelerini alt üst ettiysem de jüpiter ve neptün ün atmosferlerindeki "sıradıÅ?ı" deÄ?iÅ?iklik hakkında tek kelime bulamadım. ciddi kaynaklara ait linkler varsa lütfen haber verin..
  - yine pioneer 10 ve 11 in yavaÅ?lamasına dair 2001 kx76 ile ilgili bir bilgi de edinemedim. pioneer kardeÅ?lerin yavaÅ?lamasının nedeni sadece güneÅ? in çekim gücüdür, o da öyle ciddi birÅ?ey deÄ?il, yılda sadece 8000 millik bir oynamadır ve adına pioneer anomalisi denmektedir. üstelik böyle bir olayın olması çok ama çok düÅ?ük bir ihtimaldir çünkü bu aletlerin gezegen nedeniyle yavaÅ?laması için gezegenin yörünge hareketine en az 120 derecelik bir açıyla gelmeleri gerekir. aksi halde sadece yönleri deÄ?iÅ?ir. ayrıca pioneer 10 ve 11 bir yıl arayla ve birbirinden alakasız yönlere fırlatıldı, bu yüzden 2001 kx76 yla benzer hareketler yapamazlar.

  elemanların yavaÅ?lamalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için;
  http://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_anomaly

  bu arada yanlıÅ? anlaÅ?ılma olmasın, asla çayıma simit bandırmam Very Happy

  _________________
  Ne kanun, ne sevgi, ne de çatılmıÅ? kılıçlar
  DehÃ…?et, yaralar, felaketin kendisi bile olsa
  Koruyamayacaktır Fëanor ve Fëanor'un soyundan
  Saklayan, kendine alan, ellerinde tutan,
  Bulan ya da kaçıran kiÅ?iyi, bir Silm
  Back to top View user's profileSend private messageMSN Messenger
  Display posts from previous:      
  Post new topicReply to topic


   Jump to:     View next topic
  View previous topic
  You cannot post new topics in this forum
  You cannot reply to topics in this forum
  You cannot edit your posts in this forum
  You cannot delete your posts in this forum
  You cannot vote in polls in this forum


  Powered by phpBB © 2001 phpBB Group

  :: HalloweenV2 phpBB Theme Exclusive ::
   


  All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
  You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt

  Sayfa Üretimi: 0.24 Saniye