Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: ElviraStan
  Bugün: 20
  Dün: 50
  Toplam: 88938

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 1123
  Üye: 0
  Toplam: 1123

  Pegasus


  Pegasus Yunan mitolojisi'nde
  kanatlı at. Deniz tanrısı Poseidon ile yılan saçlı Gorgon Medusa'nın
  oÄ?lu ve dev Chrysaor'un kardeÅ?i olduÄ?una inanılır.

  Perseus tarafından kafası kesilerek öldürülen Medusa'nın
  kafasından ya da topraÄ?a sıçrayan kanlarından doÄ?duÄ?u gibi iki deÄ?iÅ?ik
  söylence bulunur. Rengi tamamen beyazdır ve uçmasına olanak veren iki
  büyük kanadı vardır. Uçarken havada koÅ?uyormuÅ? gibi görünür.

  Pegasus doÄ?ar doÄ?maz yeryüzünden ayrılmıÅ? ve tanrıların diyarına
  uçmuÅ?tur. Zeus'a yıldırımları getirme görevini üstlenmiÅ?tir. Helicon
  DaÄ?ında bulunan ve Musalara (veya Müzler) ilham verdiÄ?i sanılan
  Hippocrene pınarının Pegasus'un ayaÄ?ıyla yere vurması sonucu ortaya
  çıktıÄ?ına inanılır ve Pegasus "Å?iirsel ilham" ile özdeÅ?leÅ?tirilir. Daha
  sonraları Bellerophon tarafından Athena'nın ona verdiÄ?i altın dizgin
  yardımıyla yakalandıÄ?ı, Kimera ve Amazonlarla olan çarpıÅ?malarında da
  ona yardım ettiÄ?i söylenir.

  AÅ?ırı hırsın, zararlı olduÄ?unun sembolü olarak gösterilen
  Bellerophon Olimpos daÄ?ına çıkıp ölümsüzlerin arasına karıÅ?mak
  isteyince onu üzerinden atan Pegasus tek baÅ?ına Olimpos daÄ?ına dönerek
  eski görevlerine devam etmiÅ?tir. Pegasus'un Bellerophon'u üzerinden
  atmasına sebep olarak Zeus tarafından gönderilen dev bir atsineÄ?inin
  ısırmasından ürkmesi de söylenceler arasındadır. Daha sonraları kendine
  eÅ? olarak Euippe (ya da Ocyrrhoe)'yi aldıÄ?ı ve kanatlı atların soyunu
  baÅ?lattıÄ?ı söylenir.


  Kanatlı at Pegasus'un Türk mitolojisindeki adı Tulpar'dır.

  2)UNİCORN: Tekboynuz, mitolojik tek boynuzlu at. Kafasının
  ortasından düz bir boynuz çıkar. Saf ve masum olduÄ?una, kanı
  içildiÄ?inde kiÅ?iyi ölümsüz kıldıÄ?ına, bu nedenle öldürmenin lanet
  getireceÄ?ine inanılan efsanevi bir hayvan. Latince ismi olan Unicorn;
  "bir-tek" anlamına gelen uni- ve boynuz anlamına gelen cornus
  sözcüklerinden türemiÅ?tir (Türkçe karÅ?ılıÄ?ı Tekboynuz'dur). Yine bir
  efsaneye göre, sadece bakire kızların yanına yaklaÅ?ır ve bu Å?ekilde
  yakalanabilir.

  Bugün herkes Tekboynuz'ların hiç yaÅ?amadıÄ?ı konusunda hemfikir
  olsa da, bu görüÅ?ün kabulü çok yenidir. DeÄ?erine Orta ÇaÄ?'da ulaÅ?an ve
  o çaÄ?larda bu tür kalıntıların hastalıkları iyileÅ?tiren temel ilaçlar
  olduÄ?una, zehirlere karÅ?ı etkili (panzehir) olduÄ?una inanılıyordur
  (özellikle arseniÄ?e karÅ?ı). Aslında Tekboynuz'ların tarihi çok daha
  eskidir, M.Ö. 5. yüzyılın sonlarında Yunanlı bir terapist olan Ctesias
  Tekboynuz'ların Hindistan'da bulunduklarına dair bir yazı yazmıÅ?tır.
  Ayrıca Ä°ncil'de de Tekboynuz'lara deÄ?inilmektedir.

  Tekboynuz'larla ilgili anlatılanların o zamanda yaÅ?amıÅ? gerçek bir
  hayvana ait olması olasıdır. Ctesias tek bir boynuzu olan Hindistan
  Gergedanı hakkında birÅ?eyler duymuÅ? olabilir. Ä°ncilde bahsedilen de
  vahÅ?i bir öküz olabilir ve Tekboynuz ismini Ä°branice'den Yunancaya
  geçerken deÄ?iÅ?miÅ? olması söz konusudur. Tekboynuz'la ilgili diÄ?er bir
  olası orijin de baÅ?ının önünde düz bir boynuzu bulunan ve yandan
  bakıldıÄ?ında tek boynuzlu görünen bir antilop cinsidir.

  Bazı kayıtlarda sözü geçen tekboynuzlar orijinlerinin yüzyılına
  göre deÄ?iÅ?ik görünüÅ?tedirler. Büyük çoÄ?unluÄ?unun vahÅ?i ve korkunç
  olduÄ?u görüÅ?ü yaygınsa da Çin'deki tekboynuz çok iyi olarak
  tanımlanmıÅ?tır. Orta ÇaÄ?larda tekboynuz Avrupa'da "süper bir hayvan"
  olarak ortaya çıkmıÅ? ve sanatçıların deÄ?er verdiÄ?i bir malzeme
  olmuÅ?tur. Genellikle ata benzer ve baÅ?ının önünde ileri doÄ?ru uzanan,
  spiral bir boynuzu vardır. Tekboynuz'un boynuzu ilaç niteliÄ?i olarak
  kabul edilirdi (özellikle tıbbın etkin olmadıÄ?ı 17. yüzyıl sıralarında)
  ve bazen aÄ?ırlıÄ?ınca altın karÅ?ılıÄ?ında deÄ?er biçilirdi. 1704 de
  Valentini 4 deÄ?iÅ?ik tip tekboynuz tespit etmiÅ?tir. Fakat yalnızca
  bazılarını gerçek olarak kabul etmiÅ?tir

  Avrupa için unicorn inanıÅ?ını bırakıp bulduklarının fillere ve
  diÄ?er hayvanlara ait fosiller olduÄ?unu kabul etmeleri için bir yüzyıl
  daha gerekliydi. Fakat bugün bile tepegözler unutulmuÅ? deÄ?ildir.
  Boynuzu halen Almanya'ya bu tür eÅ?yaları satan dükkânlarda ve
  eczanelerde bir sembol olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Ä°ngiltere DoÄ?a
  Tarihi Müzesi'nin mektup kâÄ?ıtlarının baÅ?ında tekboynuz resmi
  bulunmaktadır.
  [ Geri Dön ]

  Fantastik Ansiklopedi

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (382 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.51 Saniye