Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: ebuzypem
  Bugün: 38
  Dün: 53
  Toplam: 88654

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 939
  Üye: 1
  Toplam: 940

  Şu An Bağlı:
  01 : ebuzypem

  Rüyalar


  Fantastik Edebiyatta Rüyalar: Rüyalar insanların çok eski çaÄ?lardan
  beri açıklamakta zorlandıkları olgulardan birisidir. Günümüzde her ne
  kadar bu konuda psikoloji biliminin getirdiÄ?i bir takım açıklamalar
  olsa da, rüyaların bizde bıraktıÄ?ı etki ve heyecan o kadar fazladır ki,
  hala bilimsel açıklamanın ötesinde bir takım hayali fikirler ortaya
  atılabilmekte ve bu fikirlere ciddi sayıda kiÅ?i inanabilmektedir. Bu
  açıdan rüyaların binlerce yıldır mitolojilerin, efsanelerin ve her
  türden birçok fantastik edebiyat eserinin içinde bir öge olmasına
  Å?aÅ?ırmamak gerekir. Rüyalar fantastik eserlerde kimi zaman gelecekte
  yaÅ?anan, geçmiÅ?te yaÅ?anmıÅ?, ya da o anda baÅ?ka bir yerde yaÅ?anan
  olaylara rüyayı gören kiÅ?inin tanıklık etmesini saÄ?lar. Kimi zaman çok
  uzaklarda olan ya da belki çok eskiden yaÅ?amıÅ? bir insanın hikayenin
  geçtiÄ?i zamanda yaÅ?ayan birisi ile iletiÅ?im kurmasını saÄ?lar. Kimi
  hikayelerde ise rüyalar gerçek Dünyadan bambaÅ?ka kuralları olan bir
  Dünyada geçirilen bir zaman dilimidir. Uyku sırasında insanın ruhu bu
  bambaÅ?ka Dünyaya yolculuk etmiÅ? bedeni ise hikayenin geçtiÄ?i yerde
  kalmıÅ?tır.
  Gelecekten Haber Veren Rüyalar: Bir tür özel bir kehanet türü olarak
  sayılabilirler. Tarih boyunca bu tür rüyalar gördüklerini iddia eden,
  bu tarz rüyaların gelecekte olacak olayları bildirdiÄ?ine inanan birçok
  insan olagelmiÅ?tir. Bazen de gelecekte olmuÅ? olaylarla bu tür
  insanların rüyaları karÅ?ılaÅ?tırılır ve de bu tür kehanetlerin
  gerçekleÅ?tiÄ?i anlatılmaya çalıÅ?ılır. ÖrneÄ?in Truva efsanesinin baÅ?ında
  Truva Kraliçesi o sırada hamile olduÄ?u çocuÄ?un yani Paris’in bir gün
  Å?ehri felakete sürükleyeceÄ?ini rüyasında görür. Bu nedenle Paris
  bebekken bir sepetin içinde bir dereye bırakılır. Ancak Kaz DaÄ?larında
  yaÅ?ayan bir kaz çobanı tarafından bulunup yetiÅ?tirilir ve zamanı
  geldiÄ?inde gerçekten Å?ehrini felakete sürükler. Bu örnekte olduÄ?u gibi
  genellikle bu tür rüyalarda görülen kehanetler ne yapılırsa yapılsın
  kesinlikle gerçekleÅ?ecek olaylardır. Rüyayı görenin yapması gereken
  gördüklerinin gerçek olacaÄ?ını bilmek ve bu gerçeÄ?e kendini
  hazırlamaktır.
  Rüya Yolu ile Kurulan Ä°letiÅ?im: ÇoÄ?u zaman eskiden yaÅ?amıÅ? insanlarla,
  ancak bazen de uzaklarda yaÅ?ayan insanlarla da kurulabilir. Hatta bazı
  hikayelerde iki insanın bir tür büyü yardımı ile yarattıÄ?ı bir iletiÅ?im
  yoludur. Bazen de iletiÅ?imi kuran bir insan deÄ?il normal Dünyada
  konuÅ?amayan bir hayvan ya da bitki, hatta belki de bildiÄ?imiz yaÅ?amayan
  örneÄ?in toprak, deniz ya da rüzgar olabilir.
  Rüyaların Ä°çindeki Dünya: Bu konu ile ilgili pek çok insanı etkileyen
  geniÅ? bir hayali fikirler vardır. Bu fikirler doÄ?al olarak fantastik
  edebiyat eserlerini de etkilemiÅ?tir. Bu inanç rüyalar sırasında içinde
  bulunan Dünyayı, bazen içine girilebilecek birden fazla Dünyayı paralel
  Dünyalar olarak isimlendirir. Rüyalar sırasında bu Dünyalardan zihnimiz
  birisinin içine girer ve orada kalır. Bu tür Dünyalarda kurallar bizim
  Dünyamızdan farklıdır. Öncelikle zihnimiz içinde yaÅ?adıÄ?ımız Dünyada
  olduÄ?undan çok daha güçlüdür ve etrafımızdaki nesneleri olayları
  rüyalar sırasında içine girdiÄ?imiz bu Dünyada sadece düÅ?ünerek
  Å?ekillendirebiliriz. Ancak bu Dünyanın içerisinde bizim zihnimiz
  dıÅ?ında da kontrol sahibi olan güçler vardır. Bazen bu güçler bizlere
  istediÄ?imiz rüyayı gördürürler. Bazen de kendi zihnimizi, düÅ?ünmek
  istediklerimizi kontrol edemez ve kendimizi aslında görmek, ve yaÅ?amak
  istemeyeceÄ?imiz kötü bir rüyanın içerisinde buluruz. Kabuslar ve
  karabasanların bu Å?ekilde oluÅ?tuÄ?u iddia edilir. Karabasanlar aynı
  zamanda gerçek yaÅ?amda da devam eden rüyalardır, zihnimizin bir yanı
  gerçek Dünyaya geri dönmüÅ? ve oradaki olayları yaÅ?amaktadır bir yanı
  ise hala rüyanın geçtiÄ?i Dünyanın içinde kalmıÅ?tır. EÄ?er bu farklı
  Dünyanın kurallarını öÄ?renirsek önümüze çıkabilecek engellere raÄ?men
  onu keÅ?fetmek ve istediÄ?imiz pek çok Å?eyi yapmak da mümkündür. Bazen
  rüyaların geçtiÄ?i bu Dünya bir çeÅ?it mistik sınavın yapıldıÄ?ı ya da
  ünvanların verildiÄ?i bir yer haline de gelebilir. ÖrneÄ?in Anadolu ozan
  geleneÄ?inde her büyük ozanın ismi duyulmadan önce rüyalarında
  kendilerine üç farklı tasa doldurulmuÅ? Å?erbetlerden birini içmeleri
  istendiÄ?i rivayet edilir. Rüyalarında içecekleri bu Å?erbet onların
  üstad ozanlıÄ?a kabul ediliÅ?i gibidir.


  [ Geri Dön ]

  Fantastik Ansiklopedi

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (389 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.45 Saniye