Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: SonyaWestm
  Bugün: 37
  Dün: 86
  Toplam: 77807

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 875
  Üye: 1
  Toplam: 876

  Şu An Bağlı:
  01 : ywuqugyro

  Anka Kusu


  Fantastik Edebiyatta Anka KuÅ?unun Yeri: Efsaneye göre ateÅ?ten bir kuÅ?
  olarak tasvir edilir. Alevden kanatlarını çırparak uçar. Her yanı
  alevlerle kaplı olduÄ?undan ona bir zarar vermek çok zordur. Ancak zaten
  asıl zararı kendi kendine verir, yavaÅ? yavaÅ? ve içten içe yanar ve
  tükenir. En sonunda bir kül yıÄ?ınına dönmüÅ?ür. Ancak bu kül yıÄ?ını anka
  kuÅ?u için bir son deÄ?ildir. Küller zamanla yeniden Å?ekillenir,
  küllerden doÄ?an Å?ekil yeniden yaÅ?am bulur ve anka kuÅ?u tekrar doÄ?ar.
  KuÅ?un gazabından kaçanlar için bu dehÅ?et verici bir andır. EÄ?er anka
  kuÅ?u küllerinden yeniden doÄ?ana kadar kaçamamıÅ?larsa Å?imdi anka kuÅ?u
  ile yeniden yüzleÅ?eceklerdir. Taa ki kuÅ? kendini yeniden tüketene
  kadar, ancak kuÅ?un tam bir yok oluÅ?un ardından yeniden yaÅ?am bulması bu
  dehÅ?etten bir defa kendini kurtaranlar için çok etkileyici bir olaydır.
  Anka kuÅ?u gerek fantastik edebiyatta, gerekse günümüz insanlarının
  aklında en fazla bu özelliÄ?i ile yer eder.
  Bir Fantastik Öge Olarak Anka KuÅ?u: Anka kuÅ?u diÄ?er fantastik ögelere
  göre oldukça ayrıntılı tasvir edilmiÅ? ve farklı Å?ekillerde yorumlanması
  mümkün olsa da çok saÄ?lıklı olmayabilecek bir yaratıktır. O nedenle bu
  yaratıÄ?ı hikayelerinde yer edecek olan kiÅ?ilerin mümkün olduÄ?unca
  orjinal efsaneye baÄ?lı kalmaları hele bu yaratıÄ?ı sık sık karÅ?ılaÅ?ılan
  sıradan bir yaratıÄ?a çevirmemeleri faydalı olur. Bunun dıÅ?ında bu kuÅ?un
  en etkileyici yanının yani kendi kendini tüketme ile yeniden doÄ?ma
  özelliklerinin o kuÅ? ile karÅ?ılaÅ?an birinin o anda hissedeceÄ?i korku
  nedeni ile hikayede vurgulanması zor olabilir. Hikayede bu özelliklerin
  bir Å?ekilde vurgulanması ve iÅ?lenmesi bu ögenin kullanılıÅ?ını daha
  etkili hale getirebilir.
  Kendi Kendini Tüketme ÖzelliÄ?i: Anka kuÅ?unun özellikleri bu kuÅ?tan
  ayrılarak hikayelerdeki farklı karakterlere de verilebilir. Bu
  özelliklerden ilki yani bir karakterin düÅ?manlarına en fazla zarar
  veren, onu en tehlikeli ve karÅ?ı konulmaz yapan özelliÄ?inin aslında
  kendisini de içten içe sürükleyen ve yok oluÅ?a sürükleyen bir özellik
  olması hikayelere eklenebilecek güzel ögelerden birisidir. Bu söz
  konusu kiÅ?iyi güçlü hale getiren ancak aynı zamanda onu yok oluÅ?a
  sürükleyen bir özellik fiziksel bir güç, ya da içten içe onu
  güçlendiren bir çeÅ?it büyü olabilir. Elbette hikaye ne kadar fantastik
  olursa olsun, bu özelliÄ?in bir iktidar hırsı, intikam isteÄ?i, ya da bir
  kiÅ?iye duyulan aÅ?ırı sevgi, nefret ya da öfke duygusu olması da
  hikayeyi hikayeye eklenmesi düÅ?ünülebilecek bir seçenektir.
  Küllerinden Yeniden DoÄ?ma: Bir insanın, ya da bir yaratıÄ?ın tam yok
  olduÄ?u zannedilen anda yeniden doÄ?ması çok etkileyici bir özelliktir.
  Özellikle o kiÅ?inin düÅ?manları için kuÅ?kusuz bu özellik hoÅ?a gitmeyecek
  hatta korkulabilecek bir özelliktir. Ancak her tükeniÅ?in ardından
  yeniden doÄ?mak insanlar için de her zaman sahip olunmak istenecek bir
  özellik olmayabilir her zaman. Ne olursa olsun öyle bir özelliÄ?in bir
  insanı kaakterini ve davranıÅ?larını nasıl Å?ekillendireceÄ?ini izlemek,
  hatta böyle bir insanın, yaratıÄ?ın ya da baÅ?ka bir Å?eyin örneÄ?in bir
  daÄ?ın tepesinde yanan ateÅ?in her yok oluÅ?un ardından tekrar
  dirilmesinin çevresindeki kiÅ?ilerde yaratacaÄ?ı etki bile oldukça ilginç
  bir hikaye çıkmasını saÄ?layabilir.
  Anka KuÅ?u Ä°le Birlikte Kullanılabilecek Ögeler: KuÅ?kusuz ki sürekli
  yeniden dirilen bir yaratıÄ?ın en saÄ?lıklı olarak öykülerde
  bulunabileceÄ?i yerler adalar, yer altı maÄ?araları ya da terk edilmiÅ?
  Å?ehirler veya tapınaklardır. Bu tür yerlerde bazen bu kuÅ? terk edilmiÅ?
  bir hazinenin bekçisi olabilir. Elbette böyle bir kuÅ?un çok insanın
  yaÅ?adıÄ?ı bir Å?ehirde hatta moden Dünyada ne tür olaylar
  yaratabileceÄ?ini incelemek de ilginç bir hikaye yaratma potansiyeline
  dahildir. Belki de anka kuÅ?u ile ilgili bir hikayede olabilecek en
  klasik konu bu kuÅ?un gerçekten var olup olmadıÄ?ını, varsa tam olarak
  nasıl bir yaratık olduÄ?unu anlamaya çalıÅ?an bir maceracının anka kuÅ?unu
  arama öyküsüdür.


  [ Geri Dön ]

  Fantastik Ansiklopedi

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (344 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.48 Saniye