Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: ArianneWhi
  Bugün: 27
  Dün: 50
  Toplam: 88945

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 1038
  Üye: 1
  Toplam: 1039

  Şu An Bağlı:
  01 : ewehega

  Ejderhalar


  Fantastik Edebiyatta Ejderhaların
  Yeri: Ejderhalar Dünyanın farklı bölgelerinde öteden beri fantastik
  öykülerde yer etmiÅ? canlılardır. Özellikle Çin ve Ä°skoçya fantastik
  edebiyatındaki ejderha teması ile öne çıkar. Bu öykülerde ejderhalar
  kimi zaman korkulan ve savaÅ?ılan yaratıklar olarak belirirken, kimi
  zamanda saygı duyulan bazen de itaat edilen bir tür insanüstü otorite
  olarak belirir. Modern fantastik edebiyat eski öykülerde yer alan bu
  klasik ögeyi sıklıkla iÅ?lemiÅ?tir. genellikle eski öykülerdeki genel
  özellikler ve ejderha öykülerinin, ya da hikayelerin ejderhalarla
  ilgili bölümlerinin genel tarzı çok fazla deÄ?iÅ?memiÅ?tir. Modern
  fantastik edebiyat akımının çıktıÄ?ı coÄ?rafyada olduÄ?u için Ä°skoçya
  öykülerinin ejderha temasının modern fantastik edebiyatta daha fazla
  yer ettiÄ?ini savunmak yanlıÅ? olmaz.
  Ejderhaların Genel Özellikleri: Genel olarak insanlardan çok büyük
  olarak tasvir edilirler. Kimi zaman sıradan bir insanın otuz kırk
  misli, kimi zamansa 100 200 misli boyları vardır. GörünüÅ? olarak
  sürüngenlere benzerler. Kanatları vardır, uçabilirler. Modern
  edebiyatta bu özellikle zaman zaman deÄ?iÅ?tirilse de çoÄ?unlukla
  aÄ?ızlarından ateÅ? püskürtebilirler. Bu özellikle genelde ejderhaların
  sahip olduÄ?u bir çeÅ?it büyü gibi tasvir edilir. ÇoÄ?unlukla çok
  zekidirler. En azından birçok baÅ?ka büyülü canlıdan daha zeki, kimi
  zaman çoÄ?u insandan da daha zeki olarak tasvir edilirler. Ancak
  çoÄ?unlukla özellikle Ä°skoç temelli öykülerde ejderha nesli insanlar
  karÅ?ısında geri çekilen sayıları gittikçe azalan ve yok olma yolundaki
  bir tür olarak gösterilir. ÇoÄ?u öyküde belirtilen en azından fiziksel
  özellikleri ile doÄ?adaki en güçlü canlı olmaları, bu nedenle
  kendilerini tehtid edebilecek bir canlının olamayacaÄ?ını zannetmeleri
  onları kendi güçlerini kanıtlamak isteyen insanların karÅ?ısında
  hazırlıksız hale getirir. Bu da nesillerinin tükenmesinin nedenlerinden
  birisi olarak gösterilebilir. Belki de sayıları iyice azaldıktan sonra
  insanlardan korunmak için, belki de sadece bir ev inÅ?aa etme derdinden
  kurtulmak çoÄ?unlukla maÄ?aralarda yaÅ?arlar. Bazıları yakınlardaki
  kasabalara saldırıp onların hayvanlarını veya depoladıkları ürünleri
  çalarak beslenir. Bazılarının maÄ?aralarda hazine depolama tutkusu
  vardır. Varlıklı insanlara saldırarak onların hazinelerini alır ve
  maÄ?aralarına getirirler.
  Ejderhaları Avlamak: Ä°skoç temelli öykülerle bu öykülerin yansıması
  olan modern öykülerde sıkça geçen bir temadır. Kimi zaman öyküdeki
  karakterden birisi bu avlanmayı ejderhanın maÄ?arasının civarındaki
  kasabaları, ya da hazinelerini çalmak için saldırıya uÄ?rayan zengin
  insanları korumak için ejderhaya saldırmaya karar verir. Bazen diÄ?er
  savaÅ?çılara belki de baÅ?ka bir savaÅ?ta kendisini desteklemelerini
  isteyeceÄ?i kasabanın insanlarına kendi gücünü ispatlamak için bir
  ejderha arayıp bulmak ve onu öldürmek ister. Kimi zamanda ejderhalara
  saldırılmasının ve avlanmalarının nedeni, onların depoladıÄ?ı hazineleri
  ele geçirmektir. Bazı büyücü öykülerinde de ejderhanın vucudu bir takım
  büyüleri yapmak için gerekli malzemeleri içerir ve ejderhalar bu
  nedenle avlanırlar. Neden ne olursa olsun ejderhayı avlamak isteyen
  kiÅ?inin iki seçeneÄ?i vardır. Ya ejderhanın yaÅ?adıÄ?ı maÄ?arayı arayacak
  bulacak, bu maÄ?aranın içinde ejderhayı rahatça uçup hareket edemeyeceÄ?i
  bir ortama sıkıÅ?tırmıÅ? olacak ve iÅ?i kolaylaÅ?acaktır. EÄ?er bu yolu
  izlerse ejderhayı uyurken bulma ihtimali de vardır ki eÄ?er ejderha
  uyuyorsa o zaman ejderhayı avlayan kiÅ?inin neredeyse hiç uÄ?raÅ?madan
  ejderhayı öldürme Å?ansı da vardır. Yalnız diÄ?er fiziksel özellikler
  gibi duyma özelliÄ?i açısından da ejderhaların epey geliÅ?miÅ? olduÄ?u ve
  çok ufak tıkırtıların da ejderhaları uyandırabileceÄ?ini belirtmek
  gerekir. Bir ejderha avlamak isteyenler için diÄ?er seçenek ise
  ejderhanın kendisi ile yüzleÅ?mesini saÄ?lamaktır. EÄ?er ejderha zaten bir
  kasabaya ya da maÄ?arasının civarındaki yerlere sık sık saldırıyorsa bu
  zaten kolaydır. Bir defa ejderha ile karÅ?ılaÅ?ıldıÄ?ında zaten genellikle
  ejderhalar kendilerini tehtid eden insanlardan korkmaz ve onlarla
  savaÅ?ırlar. Özgüvenleri ise çoÄ?u zaman onları hazırlıksız yakalar. Oysa
  ejderha ile savaÅ?an insan kendisinin daha zayıf olduÄ?unu çok iyi
  bilmektedir. Bu da her ne kadar garip gelse de onun gücünü aslında
  arttıran bir bilgidir.
  [ Geri Dön ]

  Fantastik Ansiklopedi

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (384 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 2.66 Saniye