Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: NonaGearha
  Bugün: 16
  Dün: 50
  Toplam: 88934

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 1151
  Üye: 0
  Toplam: 1151

  Periler


  Fantastik Edebiyatta Perilerin Yeri: Periler oldukça eski bir fantastik
  edebiyat ögesi sayılabilirler, oldukça geniÅ? bir coÄ?rafyada var olan
  halk öykülerinde periler bulunmaktadır. ÇoÄ?u hikayede Å?akacı, çocuksu,
  ancak sahip oldukları büyü güçleri nedeni ile korkutucu yaratıklar
  olarak tanımlanırlar. Ancak özellikle bazı masallar insanlara daha çok
  benzeyen periler de bulunmaktadır. Bu tür perilerin bir bölümü
  insanların iyiliÄ?i için çalıÅ?ır, bir kısmı da kötülüÄ?ü için. Özellikle
  iyiliÄ?i için çalıÅ?anları tanımlamak için kullanılan “Ä°yilik Perisi”
  sözü çocuklara yönelik fantastik edebiyat hikayelerinde sık rastlanan
  bir ögedir.
  Halk Hikayelerindeki Perilerin Genel Özellikleri: Perilerin ayırt
  edici ilk özellikleri sihir güçleridir. KaynaÄ?ının ne olduÄ?u çok da
  anlaÅ?ılamayan, belki de doÄ?ayı doÄ?adaki çoÄ?u canlıyı çok iyi anlamanın,
  belki de çoÄ?u zaman hiçbir hırs, korku, endiÅ?e barındırmadan sadece
  hayatın ve Dünyanın tadını çıkarmanın bir ödülüdür bu sihir gücü
  onlara. Bu gücün sınırı tam olarak belirli deÄ?ildir. ÇoÄ?u hikayede bu
  güç insanlara sınırsızmıÅ? gibi görünür. Ancak çoÄ?unlukla bir peri diÄ?er
  perilerin arasından ya da yaÅ?adıÄ?ı yerden uzaklaÅ?tıÄ?ında bu güç
  azalmaya baÅ?lar, kendini eskisi gibi mutlu hissetmiyorsa, yalnızsa,
  korkuyorsa bu da kimi hikayelerde perilerin hem güçlerinin azalmasına,
  hem de bedensel olarak daha zayıflamasına neden olur. ÇoÄ?u hikayede
  küçük, kimi zaman gözle görülemeyecek kadar küçük, kimi zamansa örneÄ?in
  bir baÅ?parmaÄ?ın ucu kadar olarak tasvir edilirler. Kimi hikayelerde
  kanatları vardır ve uçabilirler. Genellikle üzüntü ve korku onları
  zayıflatmadan bile zayıf bir görünümleri vardır. ÇoÄ?unlukla ormanlarda
  yaÅ?adıkları tasvir edilir. Kimi zaman ormanda yaÅ?ayan canlılarla
  çoÄ?unlukla aÄ?açlarla özel baÄ?ları vardır. Öyle ki aÄ?açlara zarar vermek
  o aÄ?aca baÄ?lanmıÅ? bir perinin yaÅ?ama sevincini yitirmesine neden
  olabilir. Kimi zaman da ormanlara zarar vermek isteyen insanlar
  perileri kızdırır, bu durumda periler insanları büyü güçleri ve
  oyunları ile Å?aÅ?ırtır, korkutur kimi zamanda insanlara zarar
  verebilirler. Kimi zamanda ormanlara giren insanlara sadece Å?aka yapmak
  isterler ama yaptıkları her ne kadar onlar için sadece bir Å?aka da
  olsa, Å?akayı yaptıkları insanlar için dehÅ?et vericidir.
  Peri Å?akaları: Milli Piyango Biletinize 500 milyar para çıktıÄ?ını
  düÅ?ünün, bileti de masanın üzerine koydunuz, sonra üç yaÅ?ındaki oÄ?lunuz
  gelip tuvalete attı ve sifonu çekti. Muhtemelen çoÄ?u insan bu durumda
  dehÅ?ete kapılır, ancak üç yaÅ?ındaki çocuÄ?unuz büyük bir kiÅ?inin sahip
  olduÄ?u hırslara, korkulara endiÅ?elere “henüz” sahip olmadıÄ?ından
  babasının ya da annesinin neden kendisine bu kadar kızdıÄ?ını
  anlayamayacaktır. Periler de bu bakıma üç yaÅ?ında çocuk gibidir. Onlar
  ne sahip oldukları tonlarca altın bir anda bir çamur yıÄ?ınına
  geldiÄ?inde yitirdikleri zenginliÄ?e üzülürler, ne de mesela baÅ?ları eÅ?ek
  baÅ?ına çevrildiÄ?inde ve bütün periler onlara güldüÄ?ünde etraflarına
  rezil olmanın utancını yaÅ?arlar. Çünkü ne itibar, ne zenginlik ne güç
  periler dünyasının deÄ?erleri deÄ?ildir. Bu nedenle bir peri aynı
  Å?akaları onlar için ne kadar korkutucu olduÄ?unu anlamadan insanlara da
  yapabilir. O nedenle bir insanın ormandan çıkarken baÅ?ı eÅ?ek baÅ?ına
  dönüÅ?müÅ? olarak çıkması, ya da mesela cebindeki deÄ?erli bir mücevherin
  basit bir papatya çiçeÄ?ine dönüÅ?mesi mümkündür.
  Modern Edebiyatın “Ä°yilik Perileri”: Birçok özelliklerini halk
  edebiyatı perilerinden aldıklarını savunmak yanlıÅ? olmaz. Tıpkı halk
  edebiyatının ormanlarda yaÅ?ayan perileri gibi onların da kiÅ?isel
  hırsları yoktur. Bazı hikayelerde böyle hırslara kapıldıklarında
  güçlerini kaybedeceklerinden bahsedilir. Ancak onlar, ormanlarda sadece
  hayatun tadını çıkarmak için yaÅ?ayan perilerden farklı olarak
  insanları, özellikle zor durumda olanlar, çoÄ?u zamanda çocukları mutlu
  etmek gibi bir amaç edinmiÅ?lerdir. ÇoÄ?u zaman yardımları her Å?eyi bir
  anda çözecek bir büyü deÄ?il daha çok söz konusu kiÅ?inin kendine yardım
  etmesini saÄ?layacak bir destektir. Külkedisinin baloya iyi bir giysi,
  ayakkabılarla katılmasını saÄ?layan peri bu perilere örnek sayılabilir,
  ancak külkedisinin prensle tanıÅ?masını saÄ?layanın bu desteÄ?in ne kadar
  katkısı olmuÅ? olursa olsun kendi etkileyiciliÄ?i olduÄ?unu unutmamak
  gerekir.
  [ Geri Dön ]

  Fantastik Ansiklopedi

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (404 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.51 Saniye