Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: amojapo
  Bugün: 46
  Dün: 86
  Toplam: 77816

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 486
  Üye: 1
  Toplam: 487

  Şu An Bağlı:
  01 : amojapo

  Ozanlar


  Fantastik Edebiyatta Ozanların Yeri: Ozanlar genellikle halk
  edebiyatında hikayelerin içindeki kiÅ?iler deÄ?il, hikayeleri anlatan
  kiÅ?ilerdir. Ancak kendileri de hikayelere konu olan ozanlar
  bulunmaktadır. Hatta kimi zaman daÄ?a çıkan, zorluklara karÅ?ı mücadele
  eden ozanlara bile rastlanmaktadır. Genellikle yiÄ?it olarak
  adlandırılan bu ozanlar için ozanlık bir bakıma karakterlerini sadece
  kaba duygudan arınmıÅ? bir savaÅ?çı yerine, yaÅ?adıÄ?ı anın, uÄ?runa
  savaÅ?tıÄ?ı amacın farkında olan kiÅ?i olduÄ?unun bir göstergesidir.
  “Benden selam olsun Bolu Beyine” yahut ferman padiÅ?ahınsa daÄ?lar
  bizimdir.” dizeleri ile ünlenen KöroÄ?lu Anadolunun fantastik halk
  edebiyatında yer eden ünlü bir halk ozanı karakteridir. Bizzat
  savaÅ?mıyorsa bile ozanlık kimi zaman dizeleri ile zalimlere karÅ?ı bir
  mücadeleyi simgelerler. KaracaoÄ?lan bu açıdan kendisini sevmeyen bey
  çocuÄ?u Kara kıza “Bana kara diyen dilber saçın da kara deÄ?il mi”
  dizeleri ile sembol haline gelen ozanlardan birisidir. Kimi zaman da
  bir arayıÅ?ın peÅ?inde koÅ?an ve bu kendi arayıÅ?larını dizelerine aktaran
  bireyler olarak hikayelerde belirirler. Zaman zaman aÅ?ık oldukları bir
  kızın peÅ?inden diyar diyar dolaÅ?ır, kimi zaman da yaÅ?adıkları kasaba, o
  kasabada kurdukları hayat onlara anlamsız gelir ve farklı bir hayatı
  aramak, bir anlam bulmak için dolaÅ?ırlar. Bazen de gezmek dolaÅ?mak
  öyküler bulmak ve bu öyküleri insanlara anlatmak için dolaÅ?ırlar.
  Gezgin Ozanlar: Hikâyelerde belki de en çok yer eden ozan tipidir.
  Muhtemelen hem halk edebiyatının bir çok hikâyesini, elbette fantastik
  hikayeleri yaratmıÅ?, farklı bölgelerde yaratılmıÅ? fantastik hikayelerin
  de diÄ?er bölgelerde duyulmasını saÄ?lamıÅ?lardır. Genellikle tek
  baÅ?larına dolaÅ?ırlar. Bazen acı bir olaydan kaçmak, bazen yukarıda da
  yazdıÄ?ım gibi bir Å?eyi aramak için. Müzik, hikayeler bazen dayanılmaz
  gelen acıları biraz olsun paylaÅ?mak, bazen de kendi kendilerine neyi
  aradıklarını, neden eski hayatlarının artık kendilerini için
  katlanılmaz hale geldiÄ?ini anlatmanın yoludur. Zira bazen insan neden
  bir yeri terk ettiÄ?ini, neden farklı bir hayatı seçtiÄ?ini anlayamaz ve
  kendi yazdıÄ?ı Å?iirler ile hikayeler onun için kendisini anlaması için
  bir yol haline gelebilirler. Köyden köye gezip hikayeleri dinleyen ve
  hikayeleri anlatan ozanlar efsaneleri taÅ?ıyan insanlardır. Bazen bu
  efsanelerin bizzat içine girer, onları keÅ?feden kiÅ?iler haline de
  gelirler. Yalnız yaÅ?ama alıÅ?kanlıÄ?ı onları birçok kiÅ?iden daha cesur
  yapar. Bu nedenle kendileri fantastik özellikler barındırmıyorlarsa
  bile fantastik hikayeler için tercih edilebilecek karakterlerdir.
  Ozanların Hikayelerindeki Sırlar: Fantastik hikayelerde kullanılabilen
  bir ögedir, bazen gizemli bir yeri bulmak isteyen, ya da gizemli bir
  olay ya da belki de geçmiÅ?te yaÅ?amıÅ? gizemli bir insan hakkında bilgi
  bulmak isteyen bir kiÅ?i için en önemli kaynak ozanlardır. Bunun için
  bazen ünlü bir ozanın eski yazılarına bakar, kimi zamanda ünlü bir
  ozanın köy meydanında ya da bir kahvehanede ya da han salonlarında
  söyledikleri Å?arkıları dinlerler. Å?arkıların içinde bazen rastgele
  rastlanan bir sözcük, ilk baÅ?ta aradıkları ile hiç ilgisi yokmuÅ? gibi
  görünse bile aslında onları çözüme götürecek bir ipucu olabilir.
  Ozanların Å?arkıları çoÄ?u zaman yüzlerce bazen binlerce yıldır birikmiÅ?
  sırların insanlar tarafından deÄ?iÅ?tirilerek aktarılmıÅ? halidir, bu
  nedenle bazen binlerce yıllık sırlar bile bu Å?arkıların içlerinde saklı
  olabilir.
  Ozanların Çalgı Aletleri: Genellikle ozanlar için bir yoldaÅ?, bir
  dosttur çalgı aletleri. Özellikle tek baÅ?larına dolaÅ?an ozanlar için,
  ancak tek baÅ?ına olmasa bile genellikle birçok ozan için vazgeçilmez
  bir anlamı vardır. Günümüzde bir müzikle uÄ?raÅ?an pek çok kiÅ?inin bile
  müzik aletine bir tür yaÅ?am barındırıyormuÅ? gibi baktıÄ?ına Å?ahit olmak
  zor deÄ?ildir. Bu duygunun birçok fantastik öyküde gerçekten yaÅ?ayan
  çalgı aletlerinin yer almasına, zaman zaman bu aletlerin müziÄ?e kendi
  yorumlarını renklerini katan, adeta ozana eÅ?lik ettiÄ?inin, hatta kimi
  zaman müziÄ?e dinleyen insanları tam tersini hissetmelerini gerektirecek
  anlarda bile mutlu, hüzünlü, öfkeli, acı dolu, aÅ?ık hissettirecek bir
  tür büyü barındırdıklarına hikayelerde rastlanabilir. Bu da belki de
  doÄ?al bulunabilir. Sonuçta ozanların kendi çalgı aletlerine karÅ?ı
  hissettiklerini yarattıkları fantastik hikayelere katmaları çok da
  beklenmeyecek bir durum deÄ?il.


  [ Geri Dön ]

  Fantastik Ansiklopedi

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (351 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.49 Saniye