Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: KaseyHecke
  Bugün: 40
  Dün: 86
  Toplam: 77810

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 1119
  Üye: 0
  Toplam: 1119

  Ates


  Fantastik Edebiyatta AteÅ?: AteÅ?
  göz alıcı, hareket eden, yok edici, sıcak, kendi kendini tüketen ve ne
  olduÄ?u nasıl var olduÄ?u tam olarak anlaÅ?ılmayan, günümüzün bilimsel
  açıklamalarından sonra bile seyrederken canlı yaÅ?ayan bir Å?eye
  bakıyormuÅ? duygusunu yaÅ?amamızın çok da zor olmadıÄ?ı bir doÄ?a olayıdır.
  Tüm bu özellikler ateÅ?i öncelikle ne olduÄ?u üzerinde insanların
  düÅ?ünmesini hem fikirler hem de hayaller üretmesini ve kimi zamanda bu
  hayallere halk edebiyatında yer vermesini saÄ?lamıÅ?tır. YaÅ?ayan ve canlı
  bir ateÅ? ögesi fantastik edebiyatta yer alabilecek en temel ateÅ?
  ögelerinden birisidir. Ä°kinci bir seçenek de ateÅ?i insanların kontrol
  etme çabasını hayal etmektir. Aslında bu çaba tarihin ilk dönemlerine
  kadar uzanır, maÄ?ralarda yakılan ilk ateÅ?ten günümüzün çelik
  fabrikalarında binlerce dereceyi bulan fırınlara kadar insan için hep
  ateÅ?in gücünü, hem yıkım hem de yaratma gücünü kontrol etmek en büyük
  hayallerden birisi olmuÅ?tur. Bu kontrolün büyüsel yollarla hatta
  doÄ?anın verdiÄ?i bir yetenekle yapılabilen ya da ateÅ?in yıkımından
  kendini koruyabilen insanlar ve yaratıklar da hem modern hem de eski
  fantastik öykülerin içinde yerlerini almıÅ?lardır. AteÅ?in fantastik
  edebiyatta edindiÄ?i üçüncü yer ise onun tarafından hayat verilen
  canlılar, ırmaklar, kapılar, denizler kısacası yaÅ?amımızda var olan
  birçok farklı ögenin onlara hayat veren su, et, tahta gibi maddeler
  yerine bu ögelerin ateÅ? tarafından yaratıldıÄ?ının hayal edilmesi ile
  edinilmiÅ?tir.


  YaÅ?ayan AteÅ?: Bir kamp ateÅ?inin sürekli hareket eden sürekli dans eden
  hatta bazen çevresinde yakacak baÅ?ka bir Å?eyler görüp sıçramak yayılmak
  büyümek ister gibi bir görüntüsünün olduÄ?una muhtemelen onu seyretmiÅ?
  pek çok kiÅ?i katılacaktır. Bu duygu fantastik edebiyata kendi iradesi
  ve yaÅ?amı olan ateÅ? ögesini yaratmıÅ?tır. Kimi zaman bu tür ateÅ?ler
  sürekli yanmak sürekli var olmaya devam etmek zorundadırlar, çünkü
  nasıl sıradan bir ateÅ? ısı ve ıÅ?ık veriyorsa, bu ateÅ?ler de insanlıÄ?ın,
  doÄ?anın, Evren’in ya da mesela bir medeniyetin, bir Å?ehrin var olmasını
  saÄ?layan büyüsel enerjiyi veriyordur. Bu durumda ateÅ?in sürekli yakacak
  tüketecek yeni bir Å?eyler bulmasına o Å?ehirdeki, o ülkedeki, Dünyadaki,
  ya da Evrendeki insanlar yardımcı olmak zorundadırlar. Bazen ateÅ?
  hareketleri, bir bakıma yaptıÄ?ı dans ile onu izleyenlere bir Å?eyler
  anlatmaya çalıÅ?ır. Bazen de bir ateÅ?in sönmesinin bir kehanetin
  gerçekleÅ?eceÄ?ini iyi ya da kötü bir olayın gerçekleÅ?eceÄ?ine ve
  insanların bu olaya hazırlanması gerektiÄ?ine iÅ?aret eder.


  AteÅ?i Kontrol Edenler: Eski dönemlerde bu insan topluluklarında ateÅ?in
  doÄ?asını anladıÄ?ı düÅ?ünülen kiÅ?ilere verilirdi. GeliÅ?en teknoloji her
  ne kadar insanların ateÅ?i kontrol etme yeteneÄ?ini arttırsa da onu daha
  iyi anlayan ve kontrol eden insanları diÄ?er kiÅ?ilerin bir tür insan
  üstü yeteneÄ?e sahip kiÅ?iler gibi görmelerini engellemedi. ÖrneÄ?in
  madenciler bu tür özel yeteneÄ?e sahip, insana benzeseler de ateÅ?i
  sıradan bir insandan çok daha iyi tanıyan, onu adeta büyüsel bir
  Å?ekilde kontrol edebilen istediÄ?i madenleri, istediÄ?i sertlikte metal
  eÅ?yalara dönüÅ?türmesini saÄ?layan bir yeteneÄ?e sahip oldukları
  düÅ?ünüldü. AteÅ?i kontrol edebilen bu özel ırkın cücelere hayat verdiÄ?i
  söylenebilir. Benzer Å?ekilde ejderhalar ve de Å?amanlar da zaman zaman
  ateÅ?i kontrol edebilirler. Elbette büyücülerin de birçoÄ?u için ateÅ?i
  kontrol etmek en büyük amaçlardan biridir. Ancak ateÅ? onu kendi gücü
  için kullanmak isteyen bir insanın sözünü dinlemeyebilir ve bir anda
  kontrolden çıkıp bir felakete de yol açabilir. Kısacası onun sahip
  olduÄ?u muazzam gücü, ateÅ?in sahip olduÄ?u hayatın doÄ?asını anlamadan
  kullanmaya çalıÅ?mak tehlikelidir.


  AteÅ?ten Canavarlar, Irmaklar, Kapılar: KuÅ?kusuz fantastik edebiyatta
  normal yaÅ?amda gördüÄ?ümüz bir nesneyi bile ateÅ?ten yapılmıÅ? olarak
  okuduÄ?umuzda bu öge iyi bir yazar tarafından kullanılıyorsa muhtemelen
  öyküye heyecan katan ögelerden birisi haline gelir. AteÅ?ten ırmak ya da
  kapı, onu geçmek isteyen için normal bir kapıdan çok daha zorlu bir
  engeldir. Hatta bazen onu aÅ?mak için ateÅ?lerin sönmesini saÄ?layacak bir
  tür büyüyü bilmek ya da bir tür sınavı geçmek gerekebilir. AteÅ?ten
  canavarlar ise genelde ateÅ?in sahip olduÄ?u yaÅ?amın bir canlı Å?eklinde
  yansımasıdır. Bu konuda en güzel örnek Anka kuÅ?udur. Anka KuÅ?u yanarak
  hem kendini tüketen, hem de saldırdıÄ?ı kiÅ?ilere de genellikle çok büyük
  zarar verebilen bir kuÅ?tur. AteÅ?ten yapılacak birçok canlıya esin
  kaynaÄ?ı olabilecek bu kuÅ? ansiklopedinin Anka KuÅ?u maddesinde tasvir
  edilmektedir.

  [ Geri Dön ]

  Fantastik Ansiklopedi

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (343 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.61 Saniye