Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: VictorinaT
  Bugün: 19
  Dün: 50
  Toplam: 88937

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 1138
  Üye: 1
  Toplam: 1139

  Şu An Bağlı:
  01 : ojeluf

  Yer Altý Þehirleri


  Fantastik Edebiyatta Yeraltı Å?ehirleri: Fantastik edebiyatta yer altı
  Å?ehirleri çoÄ?u zaman ya bir felaketten kaçıp yerin altına sıÄ?ınanlar ya
  da yer altında yaÅ?ayan çoÄ?u zaman hayal ürünü canlılar tarafından
  kurulurlar. Bazı hikâyelerde bir zamanlar bir felaketten kaçmak için
  yer altına sıÄ?ınanların da deÄ?iÅ?im geçirerek yer altında yaÅ?amaya daha
  uygun canlılara dönüÅ?mesi mümkündür.
  Yeraltı Dünyası ve Å?ehirler: Yeraltı Dünyasının belki de en belirgin
  yanı karanlıktır. Bu nedenle bu Å?ehirlerde belki de en etkin
  kullanılacak olan ıÅ?ıktır. Å?ehrin farklı yerlerindeki ıÅ?ıklar
  genellikle her Å?eyin görülmesi yerine sadece istenen nesnelerin ve
  yerlerin görünmesini saÄ?layacak Å?ekilde tasarlanır. ÇoÄ?u öyküde yer
  alan ikinci bir öge ise sıcaklıktır. Yer altının her yerinin sıcak
  olmadıÄ?ı öykülerde bile en azından sıcak kimi yerler vardır. Bu
  sıcaklık kimi zaman Å?ehirlerin iÅ?ine yarayabilir, kimi zamanda
  korunması gereken bir felaket kaynaÄ?ı da olabilir. Etrafı saran ve
  Å?ekil verilme imkanı çok zor olan kaya duvar, tavan ve zemin ise üçüncü
  önemli ve Å?ehrin yapısını belirleyen ögedir. Å?ehirler çoÄ?u zaman
  etraflarını saran kayalara Å?ekil vermek yerine, kayaların izin verdiÄ?i
  Å?ekli alırlar.
  Yer Altı Å?ehirlerinin Genel Özellikleri: Yeraltı Å?ehirlerinde çoÄ?u
  zaman ıÅ?ıklandırmanın çok kuvvetli olmadıÄ?ından yukarıda bahsedilmiÅ?ti.
  Bu özellik bu Å?ehirlerde ıÅ?ıkların yarattıÄ?ı renk karmaÅ?asının
  çoÄ?unlukla bir yer üstü Å?ehrine göre daha güzel görünmesini saÄ?layacaÄ?ı
  düÅ?ünülebilir. Ä°kinci bir özellik çoÄ?u zaman evlerin, odaların, büyük
  toplanma alanlarının yerlerinin maÄ?raların yerlerine göre
  belirleniÅ?idir. Tüm bu alanların arasında kimi zaman çok dar ve
  bazıları da gizli olan geçitler bulunabilir. Bazen Å?ehir altında bir
  madeni barındırıyor, Å?ehrin insanları bu madeni çıkarıyor olabilir.
  Böyle bir durumda Å?ehir sürekli aÅ?aÄ?ıya doÄ?ru geniÅ?leyecektir. Aynı
  zamanda Å?ehrin yüzeye açılan kapısının ve bazen yüzeyde de var olan bir
  bölümünün de bulunması mümkündür. Yüzeye açılan yollar da kimi yer altı
  Å?ehirlerinde bulunabilir. Hatta madenler dıÅ?ında, bir Å?eylerden kaçıp
  yer altına sıÄ?ınanlar eÄ?er kısa zamanda çıkmayı planlıyorlar veya
  yüzeydeki birileri ile sürekli baÄ?lantı halinde kalmayı düÅ?ünüyorlarsa
  yer altı Å?ehri yüzeye çıkıÅ?ın hemen yanında da olabilir. Ancak yüzeyle
  baÄ?lantısı bilinmeyen ya da çok uzaklarda olan yer altı Å?ehirlerinin de
  bulunması mümkündür. Hatta bazen yüzeye açılan geçitler aÅ?aÄ?ıya
  kaçanlar veya onları yeraltına hapsetmeyi planlayanlar tarafından
  bilinçli olarak çökertilmiÅ?tir.
  Yeraltı Å?ehirlerine Açılan Kapılar: Yeraltı Å?ehirleri kimi zaman Å?ehre
  ulaÅ?ılabilecek tek giriÅ?in ya da ciddi bir saldırının olabileceÄ?i büyük
  giriÅ?lerin önlerine konulan büyük ve açılması zor kapılarla korunur.
  Kimi zaman bir saldırı durumunda önlerinde kapıların olmadıÄ?ı geçitler
  çökertilerek buralardan saldırının olması önlenmiÅ? olur. Kapı belki de
  yeraltındaki madenlere yakın oldukları için çoÄ?u zaman madenciliÄ?i iyi
  bilen yeraltı Å?ehirleri insanları tarafından çok sert, bazen baÅ?ka
  hiçbir maddenin kesemeyeceÄ?i kadar sert maddelerden yapılmıÅ? olabilir.
  Bunun dıÅ?ında kapının etrafında ve bazen arkasında geçenlerin
  yakalanabileceÄ?i tuzaklar da bulunabilir. Kimi zaman kapıdan geçmek
  için bir bilmeceyi bilmek ya da kapıyı açacak doÄ?ru mekanizmayı bulmak
  gerekir.
  Yeraltı Å?ehirlerinin Sakinleri: ÇoÄ?unlukla etraflarındaki diÄ?er
  Å?ehirlerle iletiÅ?imleri zayıftır. Yer üstünde kuÅ? uçuÅ?u çok kısa
  mesafeler bile karmaÅ?ık yer altı tünelleri söz konusu olduÄ?unda çok
  uzayabilir. O nedenle farklı Å?ehirlerin sakinleri ile çok fazla tanıÅ?ma
  fırsatı bulamamıÅ?lardır. Å?ehre gelen tanımadık kiÅ?ileri görünüÅ?ü ile
  kendilerine benzese de çoÄ?u zaman çok sıcak davranmazlar. Å?ehre yeni
  gelen kiÅ?inin çoÄ?u zaman onlar tarafından kabul görmek hatta bazen
  Å?ehre girebilmek için farklı öykülerde içeriÄ?i deÄ?iÅ?en sınavları
  geçmesi gerekir.


  [ Geri Dön ]

  Fantastik Ansiklopedi

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (382 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.61 Saniye