Frp World Ana Menü
  • Frp World
    » Anasayfa
    » Forum
    » Anketler
    » Akademi
    » Kitap Tanıtımları
    » Haber Arşivi
    » Haber Gönderin
    » Makale Gönderin

  • Üyelere Özel

  • Kişisel
    » Hesabınız
    » Özel Mesajlar
    » Üye Listesi
    » Üye Arama
    » Siteden Çıkış

  • Site Bilgileri
    » Top10
    » Site Hakkında Yorumlarınız
    » İstatistikler
    » Destekleyen Siteler

  • Kullanıcı Menüsü
    Hoşgeldin, Diyar Gezgini
    Üye Adı
    Şifre
    (Kayıt Ol)
    Üyelik:
    Son Üye: LelaLavate
    Bugün: 28
    Dün: 62
    Toplam: 84982

    Şu An Bağlı:
    Ziyaretçi: 1552
    Üye: 0
    Toplam: 1552

    Felaketler


    Fantastik Edebiyatta Felaketler: Felaket bir insana, bir Å?ehre, bir
    ülkeye bazen de tüm Dünya hatta Evrene zarar veren bir olay olarak
    adlandırılabilir. Felaketlerin en büyüÄ?ü olarak da adlandırlabilecek
    olanı, bilinen Evrenin tamamen yıkıldıÄ?ı felaket kıyamet olarak
    bilinir. Bu özel felaket türü ayrı bir maddede incelendi. (bkz Kıyamet)
    Daha küçük felaketler yukarıda bahsedilenlerin tamamına az ya da çok
    zarar veren olaylar olarak adlandırılabilir. Felaketler kimi zaman
    kendiliÄ?inden, kimi zaman bir düÅ?man aracılıÄ?ı ile, kimi zaman bir
    zamanlar söz konusu Å?ehri, ülkeyi, Dünyayı ya da Evreni gözetip de her
    hangi bir nedenle orada yaÅ?ayanları cezalandırmak isteyen bir güç
    tarafından da gerçekleÅ?tirilebilir. Kimi zaman da felaketlere
    dokunulmaması gereken bir nesneye dokunan, girilmemesi gereken bir yere
    giren kiÅ?iler de yol açabilir.
    Felaket Türleri: Kimi zaman bir hayvan türünün aniden deÄ?iÅ?ip insanlara
    saldırmaya baÅ?laması, ya da hiç bilinmeyen bir hayvan türüne ait
    sürülerin ortaya çıkması bir felaket olarak adlandırılabilir. Kimi
    zaman insanlara zarar veren bir hastalık felaketin kaynaÄ?ıdır. Bazen
    insanların hiçbirinin çocuk sahibi olmaması da bir felaket kaynaÄ?ı
    olabilir. Bazen yeryüzünde ya da gökyüzünde gerçekleÅ?en beklenmedik
    olaylar da felaket nedeni olabilir. Fantastik olmayan edebiyatta da
    rastlanan ama fantastik edebiyatın da bolca kullanmaktan çekinmediÄ?i
    depremle fırtına bu tarz felaketlerdir. Elbette kuralların tamamen
    deÄ?iÅ?tiÄ?i bir Dünyada bildiÄ?imiz Dünyada felaket olarak
    nitelendirilmeyen bir durum da felakete dönüÅ?ebilir. ÖrneÄ?in GüneÅ?’in
    hiç batmadıÄ?ı o nedenle karanlıÄ?ı hiç bilmeyen ve karanlıÄ?a dayanma
    gücü olmayan canlıların yaÅ?adıÄ?ı bir Dünyada bir gün aniden GüneÅ?in
    tutulması bir felaket olabilir. Bir felaket türü de bilinen fiziksel
    kuralların bozulması ile ortaya çıkabilir. Yerçekiminin ortadan
    kalkması örneÄ?in bir Å?ehir, ülke ya da Dünya için kurdukları düzene bir
    hayli zarar verecek bir felakete dönüÅ?ebilir. Benzer bir durum düzenini
    yerçekimi olmadan kurmuÅ? bir toplum için yerçekimi ortadan kalktıÄ?ında
    geçerli olur.
    Felaketlerin Belirtileri: Belki de fantastik edebiyatın en ünlü
    ögelerinden birisi felaketler gerçekleÅ?meden önce görülen
    belirtilerdir. Bunlara alamet de denebilir. Felaketin hemen öncesinde
    olan söz konusu Å?ehir, ülke ya da Dünyayı henüz etkilemese de açıkça
    gözlenebilen beklenmedik deÄ?iÅ?iklikler felaketlerin belirtisi olabilir.
    Mesela nehirlerin farklı renkte akması ya da yaÄ?murun farklı renkte
    yaÄ?ması, ya da GüneÅ?in farklı bir yönden doÄ?ması bu tarz belirtiler
    arasında sayılabilir. Bazen de açıkça gözlenebilecek bir yazı,
    duyulabilecek bir ses doÄ?rudan felaketin olacaÄ?ını insanlara bildirir.
    Kimi zaman da yazılı bir kitap, eski bir defter, ya da eski zamandan
    kalmıÅ? dilden dile dolaÅ?an bir öykü felaketin olacaÄ?ını insanlara haber
    verir. Yazılı ya da yazılı olmayan kaynaklardan edinilen bu bilgiler
    aynı zamanda aslında doÄ?al gibi görünen bazı olayların da baÅ?
    gösterecek felaketin hemen öncesinde görülecek bir belirti olduÄ?un
    gösterebilir. Gerçek bir felaketin öncesindeki gerçek bir örnekle
    anlatmak gerekirse köpeÄ?in depremden önce havlaması böyledir. Ve bu
    bilgi eski bir kitap ve öykü sayesinde de sonraki kuÅ?aklara aktarılmıÅ?
    olabilir.
    Felaketi Önlemek Ya da Hazırlanmak: Kimi zaman felaket yapılan bir
    hatanın sonucudur, ya da verilecek bir mücadelenin sonunda felaketi
    önlemek mümkün olabilir. Kimi zaman da felaketi oluÅ?turacak olay
    doÄ?rudan önlenemese de bu olayın vereceÄ?i zarar azaltılabilir.
    Felaketle ilgili bilgi veren kitap ve öyküler de kimi zaman felaketin
    nasıl önleneceÄ?i veya vereceÄ?i zararın nasıl azaltılacaÄ?ını gösteren
    bölümler de bulunabilir. Ancak bazen felaketin vereceÄ?i zararı önlemek
    mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda en azından felaketin olacaÄ?ını
    önceden fark edebilmiÅ? kiÅ?iler felakete hazırlanabilir, felaketin
    vereceÄ?i zararın hiç olmazsa kısa sürede tamir edilmesini saÄ?layabilir.
    Bu Å?ehri yıkan bir fırtınadan sonra saÄ? kalanları kurtarmak, Å?ehri en
    kısa sürede inÅ?aa etmek için önceden hazır olmak Å?eklinde de olabilir.
    Medeniyeti tamamen yok edecek bir felaketin sonrasında medeniyetin
    yeniden kurulması için geçecek süreyi kısaltmak için söz konusu
    medeniyetin sahip olduÄ?u bilgileri kaydetmek Å?eklinde de olabilir.


    [ Geri Dön ]

    Fantastik Ansiklopedi

    Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (372 okuma)

     
    FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

    FRPWorld, yeni bir frp dünyası


    Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
    Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


    Sayfa Üretimi: 0.56 Saniye