Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: SonyaWestm
  Bugün: 37
  Dün: 86
  Toplam: 77807

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 761
  Üye: 1
  Toplam: 762

  Şu An Bağlı:
  01 : ywuqugyro

  Antik Þehirler


  Fantastik Edebiyatta Antik Å?ehirler: Her ne kadar tarih biliminin antik
  çaÄ? olarak adlandırdıÄ?ı bir çaÄ? olsa da, toplumsal bir kavram olarak
  antik, toplumsal hafızada yer etmeyen çaÄ?lardan kalan birçok nesne için
  kullanılır. Bu bakıÅ? açısını Å?ehirlere uyarlarsak, antik Å?ehirler
  içlerinde kimlerin yaÅ?adıÄ?ı, bu insanlar orada yaÅ?arken nasıl bir yer
  oldukları unutulmuÅ? ya da bazen Å?arkıların, hikayelerin ve destanların
  içinde ufak bilgi kırıntıları Å?eklinde yaÅ?ayan, kısacası içine
  girildiÄ?inde, bakıldıÄ?ında, ya da öÄ?renildiÄ?inde bilinmezlik ve gizem
  duygusu uyandıran Å?ehirlerdir. Antik Å?ehirler farklı fantastik
  öykülerde bambaÅ?ka biçimlerde yer alabilir. Gerçekten günümüzde
  Dünyasında yer alan karadaki bir antik Å?ehir hikayenin konusu
  olabileceÄ?i gibi, bambaÅ?ka bir Dünyadaki bir Å?ehir de böyle bir
  hikayeye konu oluÅ?turabilir. Yer üstündeki Å?ehirlerin dıÅ?ında yerin
  altındaki, denizin üstündeki ya da altındaki, gökyüzündeki ve hatta
  uzaydaki Å?ehirlerde yıllar sonra terk edilmiÅ? ve bir tür antik Å?ehire
  dönüÅ?müÅ? olabilirler. Alternatif bir antik Å?ehir öyküsü de günümüzden
  çok ileriki zamanlarda geçebilir. Yeterince ilerideki zamanlarda bizim
  bugünkü Dünyada yaÅ?adıÄ?ımız Å?ehirlerin de en azından bir bölümü
  muhtemelen antik Å?ehre dönüÅ?müÅ? olacaktır. Böyle bir hikayenin yazarı o
  gün yaÅ?ayan insanların günümüzde yaÅ?anmıÅ? Å?ehirlerin yıkılmıÅ? hallerine
  bakınca hissettiklerini ve bu Å?ehirleri en baÅ?tan keÅ?fetmenin nasıl bir
  deneyim olacaÄ?ını hikayelerinde iÅ?leyebileceklerdir.
  Antik Å?ehirleri KeÅ?fetmek: Fantastik Edebiyatta ve ayrıca günümüz
  Dünyasında birçok okuyucuda en fazla heyecan uyandıran hikayelerin
  arasında antik Å?ehirleri keÅ?fetme maceraları gelir. Öncelikle o
  Å?ehirlerde kimlerin yaÅ?adıÄ?ı, nasıl bir yaÅ?amın olduÄ?u, Å?ehirlerde tek
  tek insanların yaÅ?adıÄ?ı bir takım hikayeler, Å?ehir halkının yarattıÄ?ı
  hikayeler ve efsaneler, Å?ehrin içinde yaÅ?amıÅ? önemli insanlar, Å?ehrin
  barındırdıÄ?ı bir takım bilimsel, büyüsel, toplumsal, tarihi sırlar
  özellikle keÅ?fetme ve öÄ?renme merakı olan maceracılar ve aynı zamanda
  okurlar için ilgi çekici konulardır. Ayrıca Å?ehirde bulunabilecek
  hazineler de maddi amaçları olan kiÅ?ilerin ilgisini çeker. Å?ehirler
  çoÄ?u zaman onları keÅ?fetmek isteyenlerin önüne tehlikeler çıkarır. Bu
  tehlikelerin zamanla çürüyen Å?ehir yapısından kaynaklanır. DiÄ?erleri
  Å?ehir halkının hazırladıÄ?ı tuzaklar, büyüler, kimi zamanda Å?ehri
  keÅ?fetmeye gelenlerin daha ileride peÅ?ini bırakmayacak lanetlerdir. Bu
  tür önlemler özellikle Å?ehrin kutsal ya da önemli binalarının
  giriÅ?lerinde ve içlerindeki bazı odaların önlerinde olurlar. Lanet söz
  konusu olduÄ?unda genellikle o binaya girmeden, ya da o kapıyı açmadan
  önce söz konusu kiÅ?inin görebileceÄ?i bir uyarı olur. Bu uyarı kapıyı
  açınca bir kiÅ?inin baÅ?ına gelecek laneti genellikle ya Å?ekillerle ya da
  o Å?ehrin eski yazılı dilinde anlatır. Kimi zamanda Å?ehrin kapılarında
  ya da belli binaların içlerinde Å?ehre girildiÄ?inde ya da bir odaya
  girildiÄ?inde, ya da alınmaması gereken bir nesne alındıÄ?ında uyanacak
  canavarlar ya da söz konusu Å?ehri, ofayı ya da nesneyi koruyan gizemli
  varlıklar bulunabilir.
  Antik Å?ehirlerde YaÅ?ayanlar: Binalarının bir bölümü çökmüÅ?, sokakları
  bomboÅ?, en ufak bir ses duyulmayan bir antik Å?ehirde muhtemelen en
  Å?aÅ?ırtıcı anlardan birisi o Å?ehirde birilerinin yaÅ?adıÄ?ının
  keÅ?fedildiÄ?i an olacaktır. Ancak Å?ehrin eski sakinlerinden çok farklı
  olsalar ve çoÄ?u zaman sayıları çok daha az da olsa bu Å?ehirde
  yaÅ?ayanlar olabilir. Bu insanlar kimi zaman bir zamanlar yakınlardaki
  bir köyde yaÅ?ayan ama Å?ehri keÅ?fettikten sonra burayı daha korunaklı
  bulan insanlar olabilir, bazen de bir felaketten kaçan insanlar buraya
  sıÄ?ınmıÅ? olabilirler. Kimi zaman Å?ehirde eskiden yaÅ?ayan halkın birisi
  saÄ? kalmıÅ? ve kendilerini gizleyerek kimi zaman binlerce yıl Å?ehirde
  var olmuÅ? da olabilir. Ne Å?ekilde olursa olsun antik Å?ehirde yaÅ?ayan
  insanlar Å?ehri keÅ?fedenler için yeni bir heyecan yaratacak, eÄ?er Å?ehre
  girmelerine engel olmak istiyorlarsa, özellikle Å?ehrin sırlarını iyi
  bilen insanlar olarak ciddi bir tehlike kaynaÄ?ı da olabilecek bir etken
  oldukları savunulabilir.


  [ Geri Dön ]

  Fantastik Ansiklopedi

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (344 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.46 Saniye