Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: LindaTodd
  Bugün: 38
  Dün: 86
  Toplam: 77808

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 980
  Üye: 1
  Toplam: 981

  Şu An Bağlı:
  01 : ywuqugyro

  Aþk


  Fantastik Edebiyatta AÅ?k: AÅ?k edebiyatın her alanında en çok iÅ?lenen
  konulardan birisidir. Muhtemelen bunun nedeni onun insanlar tarafından
  anlaÅ?ılmaz doÄ?asıdır. DiÄ?er duygular nisbeten daha kolay
  açıklanabilirken kimi zaman aÅ?k insana hiç yapmak istemeyeceÄ?i, ya da
  normalde yapmaya asla cesaret edemeyeceÄ?i Å?eyler yaptırabilir. Öyle ki
  insan aÅ?kın etkisi altına girmeden önce ya da bir gün o etkiden çıkarsa
  kendisi de bunları nasıl yaptıÄ?ına Å?aÅ?ıracaktır. Üstelik de zaman zaman
  anlaÅ?ılmazdır. Bazen her gün yanyana olunan aÅ?ık olabileceÄ?i asla
  aklına gelmeyecek birisine bir insan birden aÅ?ık olabilir. Ya da yıllar
  sonra aÅ?ık olduÄ?u kiÅ?iye bakıp ben nasıl bu insanı sevmiÅ?im diyebilir.
  AÅ?kın bazen en azından günlük yaÅ?amın mantıÄ?ı söz konusu olduÄ?unda
  kavranamaz Å?ekilde baÅ?layıÅ?ı fantastik edebiyatın insanları ya da zeki
  varlıkları birbirlerine adeta sihirli Å?ekilde aÅ?ık olduÄ?u öyküler
  oluÅ?turmasını saÄ?lamıÅ?tır. Hatta kimi zaman böyle öykülerde insanlar ya
  da baÅ?ka zeki varlıklar en akla gelmeyecek baÅ?ka insan ve zeki
  varlıklara, hayvanlara, bitkilere hatta kimi zaman cansız varlıklara
  bile aÅ?ık olabilmektedirler. Fantastik edebiyatta yer alan, aslında
  aslında bildiÄ?imiz Dünyada geçen bir öykü de olsa bazen halkın ya da
  yazarların elinde fantastik hale getirilen aÅ?ka iliÅ?kin baÅ?ka bir tema
  da birbirlerine kavuÅ?mak için çalıÅ?an aÅ?ıklardır.
  AÅ?ık Olmak: Bu konuda klasik öge Yunan Mitolojisi tarafından
  yaratılmıÅ?tır. Bu ögenin yer aldıÄ?ı hikayelerde, tüm aÅ?kları baÅ?latan
  aslında bir tanrıçanın muzip bir oÄ?ludur. Bu oÄ?lan kanatları olan ve
  elinde bir yay ve oklar olan bir çocuktur. Farklı hikayelerde onun oku
  attıÄ?ı kiÅ?inin ilk baktıÄ?ı kiÅ?iye, ya da ard arda ok attıÄ?ı kiÅ?iler
  birbirlerine aÅ?ık olabilmektedirler. Bu ögeler ok ve yay ve özellikle
  belli üzerinde yapılan bir sihirin ardından bir insanın ilk baktıÄ?ı
  kiÅ?iye aÅ?ık olması çok farklı hikayelerde kullanılan oldukça sık
  kullanılmaktadır. Bazen de çok güzel bir kız ya da çok yakıÅ?ıklı olan
  bir erkek de belki de bu güzelliÄ?in ya da yakıÅ?ıklılıÄ?ın taÅ?ıdıÄ?ı bir
  tür sihirli özelliÄ?in de yardımı ile onu gören herkesin kendisine aÅ?ık
  olmasına neden olabilir ya da istediÄ?i herkesi kendine aÅ?ık etmeyi
  baÅ?aran bir insan olabilir. Bazen de bazı büyüler onları yapan
  varlıkların ve insanların baÅ?kaları onlara baktıkça ya da seslerini
  duydukça onlara sevdikleri insanları, sevdikleri yerleri, duymak
  istedikleri sesleri hatırlatırlar. Dolayısı ile diÄ?er insanlar bu
  varlıkları ve insanları gördükleri ya da duydukları sürece bir türlü
  bastıramadıkları büyük bir aÅ?k duygusu yaÅ?ayabilirler. Kimi zaman bu
  duygu söz konusu varlıklar görülmediÄ?i ya da sesleri duyulmadıÄ?ı zaman
  biter. Kimi zaman da belli bir süre, ya da bazen bir tür büyü ya da bir
  tür Å?ok büyünün etkisini bitirene kadar sürer.
  Tuhaf AÅ?klar: Özellikle fantastik halk edebiyatı hikayelerinde bunlara
  sıkça rastlanır. Kimi zaman büyük ve korkulan bir gücün mesela GüneÅ?’in
  ya da bir ırmaÄ?ın baÅ?ka bir varlıÄ?a bazen çok güzel ya da yakıÅ?ıklı bir
  insana, çoÄ?u zaman bir kadına aÅ?ık olması söz konusu olabilir. EÄ?er
  aÅ?ık olunan kiÅ?i bir erkekse çoÄ?u zaman bu kiÅ?i bir tür ozandır ve söz
  konusu varlıÄ?ı sesi ile büyüler. Elbette söz konusu kadın ya da erkeÄ?in
  aÅ?ık ettiÄ?i varlık, bir hayvan ya da bitki, ya da hayal gücü ile
  yaratılmıÅ? bir yaratık da olabilir. Bazen de bir erkek ya da kadın bir
  tür varlıÄ?a, ya da hayvana, ya da bitkiye aÅ?ık olabilir. Ya da
  varlıklar, hayvanlar, bitkiler birbirlerine aÅ?ık olabilir. Ne Å?ekilde
  olursa olsun bu aÅ?klar, birbirlerinden çok farklı varlıklar arasında
  olduÄ?u sürece genellikle aÅ?ıkların birbirlerine kavuÅ?maları
  imkansızdır. Hele kimi zaman mesela GüneÅ?e aÅ?ık olunan ya da GüneÅ?in
  birilerine aÅ?ık olduÄ?u durumda aÅ?ıklar hep birbirlerini görebilirler
  ama yine de doÄ?anın kanunları birbirlerine kavuÅ?malarını engeller.
  Büyük AÅ?k Öyküleri: Belki de insanların, fantastik edebiyat ya da diÄ?er
  edebiyat türlerinde en çok ilgi duydukları öykü türlerinin
  arasındadırlar. Kimi zaman normal Å?artlarda birbirlerine kavuÅ?maları
  imkansız iki varlıÄ?ın birbirlerine kavuÅ?ma öyküsüdür. ÖrneÄ?in bir
  insana aÅ?ık olan Deniz Kızının öyküsü bu tarz öykülerden biridir. Ve
  iki insanın arasında geçen benzerlerinden farklı olarak da asıl
  mücadeleyi veren kahraman bir kadındır.

  Kimi zaman da birileri tarafından çoÄ?u zaman ailesi tarafından
  uzaklaÅ?tırılan bir aÅ?ıÄ?ın peÅ?ine diÄ?eri düÅ?er. Bazen de söz konusu iki
  aÅ?ık, evlenmelerine izin vermeyen bir anne baba, ya da baÅ?ka insanları
  ikna etmek için bir mücadele verirler. Bazen bu mücadele aÅ?ıklardan
  birinin bir aile üyesinin, çoÄ?u zaman kızın babasının, diÄ?er aÅ?ıÄ?a,
  çoÄ?u zaman erkeÄ?e yaptıÄ?ı bir sınav Å?eklinde olabilir.  [ Geri Dön ]

  Fantastik Ansiklopedi

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (353 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.48 Saniye