Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: RoseannePo
  Bugün: 41
  Dün: 126
  Toplam: 78189

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 736
  Üye: 1
  Toplam: 737

  Şu An Bağlı:
  01 : ebaji

  Kolcu(Ranger)


  Kolcu yalnızca kılıcıyla deÄ?il aynı zamanda zekasıyla da yaÅ?ayan bir avcı ve de ormancıdır. Bir kolcunun yetenekleri onu özellikle iz sürme, aÄ?açların dilinden anlama ve casusluk konularında yetenekli kılar.


  Kolcular her daim iyidirler fakat kuralcı, doÄ?al veya kaotik olabilirler. Ä°yilik yapmak kolcunun kalbinde vardır fakat her daim kurallarla deÄ?il.


  Bir kolcu istediÄ?i zırhı kuÅ?anabilir fakat çoÄ?u özel yeteneÄ?ini ancak kakmalı deri (studded leather) veya daha hafif bir zırh giyiyorken kullanabilir.


  Bir savaÅ?çıda bulunması gereken temel özellikleri içinde barındırmakla beraber pek çok da artı özelliÄ?i vardır. Kakmalı deri veya daha hafif bir zırh giyiyorken bir kolcu saldırıda hiç zorlanmadan iki elinde iki silahla dövüÅ?ebilir. Bu iÅ?i yaparken daha aÄ?ır zırhlar da giyebilir fakat o zaman normal bir savaÅ?çıda olduÄ?u gibi saldırı yaparken çift elini koordineli kullanamaz, yani iki silahı da hakkını veremeden savurur.


  Kolcular yetenekli bir ormancılardır. Öyle iyi iz sürerler ki dıÅ?arıdan bakan birisi kolcuların doÄ?uÅ?tan itibaren iz sürmeyi bildiklerini düÅ?ünür. Kakmalı deri veya daha hafif zırhlar giyerken bir kolcu sessiz yürümeyi ve gölgelere saklanmayı deneyebilir. Fakat doÄ?al olmayan ortamlara pek alıÅ?ık olmayan kolcular bu tip yerlerde sessiz yürüme ve gölgelere saklanma yeteneklerini doÄ?ada olduÄ?u kadar etkili kullanamazlar. Gölgelere saklanma ve sessiz yürüme gene kakmalı deriden daha aÄ?ır bir zırhta yapılamaz, zırh giyene yeterli esneklik saÄ?lamaz ve çok ses yapar.


  Rolleri iyiliÄ?in koruyuculuÄ?u olan kolcular uÄ?raÅ?ılarını özellikle bir yaratıÄ?a doÄ?ru odaklarlar, genelde ev bildikleri yerleri yaÄ?malayan birisiyle.Bu devler olabilir, orklar, kertenkele adamlar, troller veya ghoul’ler olabilir. Bir kolcu bu özel düÅ?manlarına ne zaman nerde rastlasa öfkesinin ve onların doÄ?asını biliyor olmanın verdiÄ?i avantajla daha iyi savaÅ?ır. Bu düÅ?manlık saklanması gerektiÄ?i durumlarda bile çok zorluklarla saklanabilir, saklasa bile bu tip yaratıklardan birisine dost canlısı görünmesi imkansız gibidir. BaÅ?ka birisi çok daha büyük bir tehlike teÅ?kil etmediÄ?i sürece kolcu savaÅ?larda özellikle bu tip yaratıkları öldürmek için arayacaktır.


  Hayvanların ne düÅ?ündüklerini belli bir dereceye kadar kestirebilen kiÅ?iler olarak kolcular hem eÄ?itilmiÅ? hem yabani hayvanlarla ilgilenmede ustadır. EÄ?er dikkatlice yaklaÅ?ıp ilgilenirse doÄ?al bir hayvanın kendine karÅ?ı reaksiyonlarını istediÄ?i gibi deÄ?iÅ?tirmeyi deneyebilir ve bunda baÅ?arılı olma ihtimali azımsanmayacak kadar fazla.(doÄ?al hayvanlar gerçek dünyada bulunabilen hayvanlardır-bir ayı, yılan, zebra vb)


  EÄ?er evcil veya saldırgan olmayan bir hayvanla ilgileniyorsa bir kolcu hayvana yaklaÅ?ıp onla rahatlıkla arkadaÅ? olabilir.Hayvanın vasıflarını ayırt edebilir (Bir aÄ?ıldaki en iyi atı fark edebilir veya ilerideki çelimsiz tayin çok Å?eyler vadettiÄ?ini görebilir.).


  VahÅ?i bir hayvanla veya saldırmak üzere eÄ?itilmiÅ? bir hayvanla ilgilenirken ise hayvan kolcunun telkinlerine direnebilmek için bir kurtarma zarı atmak zorundadır. (Kolcunun güçleri büyülü olmasa da bunu yapması gerekiyor.) EÄ?er hayvan direnmede baÅ?arısız olursa kolcu onu reaksiyonlarını kendi lehinde deÄ?iÅ?tirebilir. Tabii ki bunun olabilmesi için kolcu grubun önünde olmalı ve hayvana korkusuzca yaklaÅ?malıdır.


  ÖrneÄ?in kolcu Entamalin arkadaÅ?larını bir ormanın içinde rehberlik etmektedir. Açık bir alana geldiÄ?inde yolu tıkayan aç bir ayıyı fark eder.ArkadaÅ?larına beklemelerini söyleyerek Entamalin hayvana yanaÅ?ır ve sakinleÅ?tirici sözler fısıldar. Ayının normal reaksiyonları düÅ?mancayken Entamalin bu hayvanı kendilerine kayıtsız bir hale çevirir. Grup , ayı aksam yemeÄ?ini baÅ?ka bir yerde aramak için ayrılana kadar bekler.


  Daha sonra Entamalin at pazarına yeni bir at almaya gider.Satıcı ona huysuz ve inatçılıÄ?ıyla kötü bir ün salmıÅ? ateÅ?li bir at gösterir. Entamalin gene sakinleÅ?tirici sözler fısıldayarak ata dikkatlice yaklaÅ?ır ve ata hiçbir zorlukla karÅ?ılaÅ?madan biner. Entamalin tarafından binildiÄ?i zamanlar at gene ateÅ?lidir fakat iyi huyludur. Herhangi bir baÅ?kası yaklaÅ?tıÄ?ında eski yöntemlerine geri döner.


  Bir kolcu belli bir seviyeye geldiÄ?i zaman rahip büyüleri öÄ?renebilir, fakat sadece bitki ve hayvanlarla ilgili olanları.Gene de rahipler tarafından kullanılan parÅ?ömenleri ve büyülü eÅ?yaları kullanamaz.


  Kolcular kaleler inÅ?a edebilirler fakat bunu yapmakla herhangi bir takipçi kazanmazlar.


  Kolcuların takipçileri genelde hayvanlardır, genelde kolcunun maceraları sırasında rastladıklarından olurlar. Takipçiler ilk geldikleri zaman her ne kadar kolcuya sadık ve arkadaÅ? olsalar da ilerideki davranıÅ?ları kolcunun onlara nasıl davranacaÄ?ı ile alakalıdır. Her durumda kolcu takipçileri ile konuÅ?manın özel bir yoluna sahip deÄ?ildir. Kolcu ya onla konuÅ?manın bir yolunu bulmalıdır yada takipçi kolcuya sessizce eÅ?lik etmeye devam edecektir.(“Evet, bu ayı yıllardır benle beraber.Neden bilmiyorum -sadece ben gezerken o beni takip ediyor. Ona sahip falan deÄ?ilim ve yapmak istemediÄ?i bir Å?eyi yapmasını söyleyemiyorum.”)


  Tabii ki kolcunun takipçileri olması gibi bir zorunluluÄ?u yok. EÄ?er baÄ?ımsız kalmayı seçerse takipçileri istediÄ?i zaman salabilir. Ä°stemeyerek de olsa ayrılırlar ve ileride kolcudan gelecek bir yardım teklifi ihtimaline karÅ?ı hazır beklerler.


  Paladinin olduÄ?u gibi kolcunun da bir davranıÅ? kodu vardır.


  Bir kolcu her zaman iyi kalmalıdır. EÄ?er bir kolcu isteyerek kötü bir eylemde bulunursa kolcu statüsünü kaybeder. O vakitten sonra sıradan bir savaÅ?çıdan farkı yoktur. Kolcu statüsü bir daha geri kazanılamaz. Ola ki bir kolcu istemeyerek kötü bir eylemde bulunmuÅ?sa (baÅ?ka seçeneÄ?inin olmadıÄ?ı bir konumda veya büyü etkisi altındayken) kendini o kötülükten arındırana kadar baÅ?ka hiçbir Å?ey düÅ?ünmez. Bu ancak yaptıÄ?ı yanlıÅ?ları düzelterek, ona bunu yaptırandan öcünü alarak veya kötü kiÅ?iler tarafından baskı altında tutulan kiÅ?ileri kurtararak olabilir. Ä°çgüdüleri ona statüsünü geri kazandırmak için neler yapması gerektiÄ?ini söyler.


  Bunların dıÅ?ında kolcular genelde yalnızdırlar, bir yere yerleÅ?mezler devamlı hareket halindedirler. Ä°stedikleri kadar paraya sahip olabilirler ama taÅ?ıyabileceklerinden daha fazlasını istemezler. TaÅ?ıyamadıkları parayı ya taÅ?ınır bir hale çevirirler veya bir baÄ?ıÅ? kurumuna baÄ?ıÅ?larlar (BaÅ?ka bir PC’ye veremezler!).


  [ Geri Dön ]

  Frp Genel

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (488 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.50 Saniye