Modules
 • Ana Sayfa
 • AvantGo
 • Downloads
 • FAQ
 • Feedback
 • Forums
 • Journal
 • Private Messages
 • Recommend Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories Archive
 • Submit News
 • Surveys
 • Top 10
 • Topics
 • Web Links
 • Your Account

 • Who's Online
  Şu an sitede, 1 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

  Henüz üye değilseniz, Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

  Languages
  Site Lisanını Seçin


  FrpWorld.Com :: View topic - Pathfinder RPG
  Forum FAQ  |  Search  |  Memberlist  |  Usergroups   |  Register   |  Profile  |  Private Messages  |  Log in

   Pathfinder RPG View next topic
  View previous topic
  Post new topicReply to topic
  Author Message
  Aegron Linwelin
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Jul 18, 2007
  Posts: 2614
  Location: Bursa

  PostPosted: Sat Sep 11, 2010 6:38 pm Reply with quoteBack to top

  Image

  Pathfinder 200 yılında piyasaya çıkan D&D 3rd sisteminin günümüzdeki son halidir. Ã?oÄ?u zaman adı 3.75 olarak kullanılmaktadır. 2007 yılına kadar Wizard of the coastÂ?un dergilerini yayımlayan Paizo tarafından WotcÂ?dan baÄ?ımsız olarak birçok oyuncu ve beta testin ardından ortaya çıkarılmıÅ? bir sistemdir.

  Bu baÅ?lık altında Pathfinder Core Rulebook üzerinden sistemi kısım kısım tanıtacaÄ?ım.

  _________________
  Thanks Mario but The princess is in another castle!!
  Mr. Green Razz
  Back to top View user's profileSend private messageSend e-mailVisit poster's websiteMSN Messenger
  Aegron Linwelin
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Jul 18, 2007
  Posts: 2614
  Location: Bursa

  PostPosted: Sat Sep 11, 2010 7:13 pm Reply with quoteBack to top

  Bölüm 1- Karakter �retmek

  Pathfinder sinsi bir düzenbazdan sadık bir Å?ovalyeye kadar birçok karakteri üretebilmemize olanak veriyor.
  Karakter hazırlarken takip edeceÄ?imiz adımlar;

  Adım 1- Yetenek Skorlarına karar verme
  DiÄ?er fantastik oyunlarda olduÄ?u gibi PathfinderÂ?da da 6 tane yetenek skorumuz var(Strength, Dexterity, Intelligent, Wisdom, Charisma, Constitution)

  Yetenek skorlarını belirlerken kullanacaÄ?ımız yöntemler;

  Standart: 4d6 atılır ve en düÅ?ük sonuç çıkarılıp diÄ?er üçü toplanarak elde edilen skordur. Her bir skor için ayrı ayrı 4d6Â?lık atıÅ? yapılır.

  Klasik: Her bir skoru belirlemek için 3d6 atılır.

  Kahramanca:
  Her bir skor için 2d6 atılır ve çıkan sonuca 6 eklenir.

  Zar Havuzu: Oyuncu zarları atmadan önce her yetenek skoru için zar sayısı belirler ve 24d6 atılır. Ã?ıkan sonuçlardan önceden belirlenen yetenek skorlarının zar sayılarına göre istediÄ?i seçilere belirlenir.

  Satın alma
  : BaÅ?langıçda tüm yetenek skorları 10dur. Daha sonrasında aÅ?aÄ?ıdaki tabloya göre oynanılan oyuna göre sahip olunan puanlar belirlenir.
  Image
  Sahip olunan puanlar belirlendikten sonra aÅ?aÄ?ıdaki tabloya göre puanlar daÄ?ıtılır.
  Image
  Ä°steyen oyun bir skorunu en fazla 7ye kadar düÅ?ürerek diÄ?er puanlarına daha fazla arttırabilir.
  �nemli: Bir karakter satın alma yöntemine göre yetenek skorunu en az 7 en fazla da 18 yapabilir.

  Adım 2- Irk Seçmek
  Irklar bölümünden(Bölüm 2 de anlatılacak sırayla) oynamak istediÄ?im ırkı seçip, herhangi bir eklentisi veya ırksal özellikleri varsa bunları not ediyoruz. Seçilebilir 7 ana ırk olup, DM ye danıÅ?ıp listeye yenilerini eklemekte mümkündür. Ayrıca karakterinizin kendiliÄ?inden bildiÄ?i dilleri de yazıyoruz. Bir karakter Intelligent(zeka) eklentisi kadar dil bilebilir.(Zeka Skoru ayrıntılı anlatılırken buna deÄ?inilecek)

  Adım 3- Sınıf Seçmek
  Karakterin sınıfını onun ustalıÄ?ını ve becerisini tanımlar. Ã?rneÄ?in büyücü veya savaÅ?çı gibi. Yeni bir karakter 1 levelden baÅ?layarak karakterleri yok ettikçe Yetenek Puanı(XP) kazanarak level atlar ve yeni güçler ve yetenekler kazanır.

  Adım 4- Becerileri(skills) ve Ustalıkları(feats) Seçmek

  Karakterin sınıfına ve Zeka(Int) eklentisine(ve diÄ?er bonuslar; Ã?rn: Ä°nsan fazladan bonus alır) dayanarak kaç tane beceri rütbesi seçeceÄ?ine karar verilir. Daha sonra bu rütbeleri istediÄ?imiz beceri için harcıyoruz. Unutmamak gerekir ki baÅ?langıçtaki bir karakter hiçbir rütbe için levelinden fazla rütbe alamaz.
  Beceri seçimleri bittikten sonra karakterin sınıfına ve leveline dayanarak kaç Ustalık seçeceÄ?ine karar verilir ve Bölüm 5 den seçilir.

  Adım 5- Donanım Satın Alma

  Karakterler oyuna baÅ?larken sınıflarına dayanarak belli bir para ile baÅ?larlar ve bunları donanım ve alet edevat almak için harcarlar. Bu donanım ve alet edevatlar macera içerisinde karakterlere yardımcı olacak unsurlardır.

  Adım 6- Detayları Bitirmek

  Son olarak da karakterin Can Puanı(HP), Zırh Sınıfı(AC), kurtarma zarları, öncelik eklentileri ve saldırı deÄ?erleri hesaplanır. (ilerde bu deÄ?erler anlatılacak)
  Ayrıca karakterin ismi, yönelimi, tanrısı, yaÅ?ı ve fiziksel görünümüyle birlikte geçmiÅ?ine de karar verilerek oyuna baÅ?lanır.

  Bir sonraki mesajımda Yetenek Skorlarını ayrıntılı olarak anlatacaÄ?ım.

  _________________
  Thanks Mario but The princess is in another castle!!
  Mr. Green Razz
  Back to top View user's profileSend private messageSend e-mailVisit poster's websiteMSN Messenger
  Aegron Linwelin
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Jul 18, 2007
  Posts: 2614
  Location: Bursa

  PostPosted: Mon Sep 13, 2010 4:23 am Reply with quoteBack to top

  Bu mesajda yetenek skorlarını ayrıntılı olarak anlatacaÄ?ımı söylemiÅ?tim fakat onu bir sonra ki mesaj da anlatmayı planlıyorum. KarıÅ?ıklık olmaması açısından yeni baÅ?layanlar için mutlaka bilinmesi gereken ortak terimleri göreceÄ?iz bu mesajda.

  Ortak Terimler


  Aksiyon: SavaÅ? devam ederken farklı ölçülerde aksiyonlar olur. Büyü yapmak, yeteneklerini kullanmak vs. Bunların hepsi farklı aksiyon türlerine sahiptir.(standard action, move action, swift action, free action, and full-round action) 8.bölümde anlatılacak!

  Armor Class(AC):
  Oyunda tüm varlıklar AC ye sahiptir. Bu deÄ?er o karaktere vurmanın ne kadar zor olduÄ?unu tanımlar. AC si yüksek olan bir yaratıÄ?a vurmak haliyle daha zordur.

  Base Atack Bonus(BAB): Her bir varlık BABÂ?a sahiptir. Karakterin savaÅ?taki hünerini temsil eder. Karakterin leveli arttıÄ?ı gibi BABÂ?da artar. Karakterin BAB deÄ?eri +6, +11, +16 yı bulduÄ?unda karakter tüm turluk aksiyonlarda ek saldırı bonusu kazanır.(Bölüm 8 de ayrıntılı olarak anlatılacaktır)

  Bonus: Bonuslar rakamsal deÄ?erlerdir. Karakterin denemelerine ve istatistiksel skorlarına eklenir. Aynı tip bonuslar üst üste eklenmezler.

  Caster Level(CL): CL deÄ?eri varlıkların güçlerini ve büyü yapma yeteneklerini tanımlar. Varlık büyü yaparken birçok deÄ?iÅ?ken vardır. CLÂ?den kaynaklanan uzaklık yada hasar gibi.

  Check: Deneme için d20 atılır ve deneme ile ilgili eklentiler ve diÄ?er deÄ?erler eklenir. Saldırı atıÅ?lar, kurtarma atıÅ?ları gibi.

  Combat Maneuver: Bazı aksiyonlar direk zarara yol açmak için deÄ?ildir. KarÅ?ıdakini silahsız bırakmak, düÅ?ürmek yada boÄ?uÅ?mak gibi.

  Combat Maneuver Bonus(CMB):
  Bu deÄ?er karakterin combat maneuver(savaÅ? hilesi) nasıl ustalıkla yaptıÄ?ını temsil eder. Karakter savaÅ? hilesi yapmaya kalkıÅ?tıÄ?ında atılan d20 ye eklenir.

  Combat Maneuver Defense(CMD): Bu skor varlıÄ?a karÅ?ı savaÅ? hilesinin ne kadar zorlukta yapıldıÄ?ını temsil eder. Varlık savaÅ? hilesine karÅ?ı bu skoru kullanır.

  Concentration Check: Karakter büyü yaparken büyüsünü bozmaya çalıÅ?an bir etken olduÄ?u durumda kansantrasyon denemesi yapar yada büyü bozulur.

  Creature: Hikayeye aktif olarak katılan varlıklardır. NPC, PCs ve yaratıklar.

  Damage Reduction(DR): Varlıklar farklı hasarlara karÅ?ı bazı dirençlere sahiptir. Karakter damage reduction sahibi olduÄ?u tiplerde hasar alırken bu deÄ?er toplam hasardan çıkarılır. Ã?oÄ?u DR bazı tip silahlar tarafından yok edilebilir. Bunlar Â?/Â? ile gösterilir.(ıo/cold iron) Bazı DR tipleri ise tüm fiziksel hasarlarda uygulanır. Bu DR ler Â? Â? Â? ile gösterilir.

  Difficulty Class(DC): Varlıkların yaptıÄ?ı iÅ?lerde baÅ?arılı olması garanti deÄ?ildir. Bunun için önce bazı denemeler yapması gerekir.( Hüner denemesi gibi) YaptıÄ?ı deneme sonucunda elde ettiÄ?i skor karÅ?ıdaki varlıÄ?ın DC(zorluk sınıfı) eÅ?it veya yüksek olmalıdır.

  Exceptional Abilities(Ex): Exceptional Abilities büyüye çalıÅ?mayı gerektirmeyen tuhaf yeteneklerdir.

  Experience Point(XP): Karakter mücadelelerin üstesinden gelir, yaratıkları yok eder veya görevleri tamamlarsa XP kazanır. XP ler toplanır ve belli bir deÄ?eri geçtiÄ?inde karakter seviye atlar.

  Feats: Varlıkların ustalaÅ?tıÄ?ı yeteneklerdir. Featler bazı kuralların ve kısıtlamaların kalkmasını saÄ?lar.

  Game Master(GM):
  Oyun yöneticisi. Senaryonun akıÅ?ını düzenleyen tarafsız kiÅ?idir. Kurallara hakim olması gerekir.

  Hit Dice(HD): Karakterin güç seviyesini ve yeteneklerini simgeler. Bu deÄ?er karakterin toplam HP sini bulmak içindir. Ã?rneÄ?in HD 3d8 olan bir karakter için HP 3d8in atılması ve diÄ?er eklentilerin eklenmesiyle elde edilir.

  Hit Points(HP): Karakterin ne kadar dayanıklı ve saÄ?lıklı olduÄ?unu simgeler. Karakter ilk seviyede sınıfında yazan HD deÄ?erinin maksimum deÄ?erini alır. Ã?rneÄ?in ClericÂ?in sınıf özelliklerini yazdıÄ?ı bölümde Hit Dice d8 dir. Bu da demek oluyor ki karakter ilk oyuna baÅ?larken 8 hp ve buna eklenen diÄ?er deÄ?erler ile baÅ?layacak. Yaralar Hp nin düÅ?mesine, iyileÅ?tirmeler ise düzelmesine yani artmasına sebep olur. Bazı yetenek ve büyüler özel durum geçene kadar geçici Hp verir. Karakterin canı 0Â?ın altına düÅ?tüÄ?ünde baygın duruma gelir. Canı Constitution deÄ?erinin eksisi kadar düÅ?erse ölür. (Constitution skoru 10 olan biri canı -10 olduÄ?unda ölür.)

  Intiative:
  Kimin savaÅ?a önce baÅ?layacaÄ?ı ve hamlesini ilk yapacaÄ?ını belirlemek için kullanılan skordur. Ä°nsiyatif!

  Nonplayer Character(NPC): Bu karakterler GM tarafından kontrol edilir.

  Penalty: Cezalar denemelerden ve istatistiksel deÄ?erlerden düÅ?ülen sayısal deÄ?erlerdir. Aynı tip penaltyler üst üste toplanmazlar.

  Player Character(PC): Bu karakterler oyuncu tarafından kontrol edilir.

  Rounds: SavaÅ?ı oluÅ?turan turlardır. Her tur 6 saniyedir ve varlıklar tur içerisinde insiyatif belirledikten sonra sırayla rollerini yaparlar.

  Rounding: Tur esnasında verilen hasarlarda vs. tam bir sonuca ulaÅ?manız gerekir. EÄ?er belirtilmiÅ? bir Å?ey yoksa virgüllü deÄ?erler her zaman aÅ?aÄ?ıya yuvarlanır. (Ã?rneÄ?in 7Â?nin yarısı 3.5 fakat 3e yuvarlanır)

  Saving Throw: Herhangi bir varlık karÅ?ıdakini tehlikeli bir etki veya büyüde bırakmaya çalıÅ?ırsa karÅ?ıdaki kiÅ?i buna karÅ?ı Saving Throw kazanır. Saving Throw yapmak için her hangi bir aksiyon yapmanıza gerek yoktur.(Otomatik olarak yapılır) 3 çeÅ?it Saving Throw vardır.
  -Fortitude: Zehirler, hastalıklar ve bedensel rahatsızlıklar
  -Reflex: BulunduÄ?un alanı hedef almıÅ? efektlerden kaçarken(ateÅ?topu gibi)
  -Will: Zihinsel saldırılar ve büyüler.

  Skills: Oyun esnasından yapmak istediÄ?iniz ama bir takım beceriler gerektiren konularda yapılan denemelerdir.

  Spell: Büyüler oyun içerisinde büyük deÄ?iÅ?iklikler yaratırlar. Zarar veren yaratıklara karÅ?ı ölüleri hayata geri getirmek gibi.

  Spell-Like Abilities(Sp): Sp fonksiyon olarak büyülere benzer fakat Sp direk olarak özel ırksal bonus veya özel sınıf yetenekleri kazandırır.

  Spell Resistance(SR): Bazı varlıklar büyülere karÅ?ı dirençlidir. Böyle varlıklara büyü yapıldıÄ?ı zaman büyüyü yapan kiÅ?i büyünün etkili olup olmamasını belirlemek için Caster Level Check yapar. BaÅ?arılı olabilmesi için karÅ?ıdaki varlıÄ?ın SR deÄ?erine eÅ?it veya fazla bir atıÅ? yapmıÅ? olması gerekir.

  Stacking: Ã?oÄ?u bonus ve cezalar aynı tiptir. Böyle durumlarda bonus veya cezalar üst üste eklenmez, yüksek olan kabul edilir.

  Supernatural Abilities(Su): OlaÄ?anüstü yetenekler büyüsel saldırılar, defanslar ve özelliklerdir. Bu özellikler genelde aktiflerdir yada aktif olmaları için özel bir durumun oluÅ?ması gerekir.

  Turn: Oyun tur usulü ile ilerler. Her tur 6 saniyedir. Karakter bir turda birçok deÄ?iÅ?ik aksiyon yapabilir. Bir turda karakter;
  1 standart action
  1 move action
  1 swift action
  Free action
  (Turn ile ilgili geniÅ? bilgi bölüm 8 de verilecektir.)

  _________________
  Thanks Mario but The princess is in another castle!!
  Mr. Green Razz
  Back to top View user's profileSend private messageSend e-mailVisit poster's websiteMSN Messenger
  Aegron Linwelin
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Jul 18, 2007
  Posts: 2614
  Location: Bursa

  PostPosted: Tue Sep 14, 2010 2:53 pm Reply with quoteBack to top

  Ability Scores

  Ability Scores oyundaki zeka, güç, bilgelik gibi deÄ?erlerimizi temsil eder. Bölüm 1 de nasıl daÄ?ıtım yapacaÄ?ımızı zaten anlatmıÅ?tım. Bu bölümde ise hangi ability ne içindir sorusuna yanıt bulacaÄ?ız. Konuya geçmeden önce ability scores modifier den bahsetmek istiyorum. Ability Score modifier karaterinizin oyunda yaptıÄ?ı ilgili denemelerde attıÄ?ımız deneme ve saldırır zarlarına aldıÄ?ımız bonustur. Herhangi bir ability scoreÂ?un modifierÂ?ini hesaplamak içinde;

  Ability Scores Modifier= [Ability Score(hangisini hesaplayacaksak)-10] / 2
  Ã?rneÄ?in Dexterity 15 olan bir karakterin Dexterity modifierÂ?i (15-10)/2=2.5 Burada da her zaman olduÄ?u gibi belirtilen bir Å?ey olmadıÄ?ı sürece deÄ?eri aÅ?aÄ?ıya yuvarlıyoruz. Yani modifierimiz 2 olmuÅ? oluyor.

  Abilities and Spellcaster
  Spellcasterler hangi tip spellcaster olduklarına baÄ?lı olarak abilitylerine göre bonus spell alırlar. Spellcasterlara göre abilityler;
  Intelligent: Wizards
  Wisdom: Clerics
  Charisma: Bards, Paladins ve Sorcerers.

  Image

  Yetenekleriniz karakterinizi tanımlar ve yaptıÄ?ı aksiyonları etkiler. Bu yüzden ability scoreÂ?larınızı seçerken dikkatli olun!!

  Strength(Str)
  Strength karakterinizi kas gücü ve fizisel gücünün ölçüsüdür. Bu ability savaÅ? sırasında göÄ?üs göÄ?se dövüÅ?enler içindir. Ã?rneÄ?in fighters, monks, paladins ve bazı rangerlar. Bu ability niz karakterinizin kas gücü ve fiziksel saldırı gibi durumlarında etkilidir.

  Strength modifierÂ?in kullanıldıÄ?ı yerler;
  *Melee atack atıÅ?larınıza (GöÄ?üs göÄ?se savaÅ?ırken)
  *Kılıç,balta gibi yakın dövüÅ?te kullandıÄ?ımız silahlar ve fırlatmalı silahlarda verdiÄ?imiz hasar miktarına( iki silah kullanıyorsak diÄ?er elimizdeki silah iÅ?in Str deÄ?erinin yarısı eklenir)
  *Güç denemelerimize(kapı kırmak gibi)
  *Atlama, zıplama gibi denemelerimize

  Dexterity(Dex)
  Ã?eviklik, reflex ve denge gibi özelliklerimizi temsil eder. Rogueler için özellikle uygundur. Daha çok light armor yada medium armor ve hiçbir armor giymeyenler için önemlidir. Ok ve niÅ?anlı silahlar kullananlar için önemlidir.

  Dexterity ModifierÂ?in kullanıldıÄ?ı yerler;
  *Bow, crossbow, throwing axe gibi niÅ?an alarak kullandıÄ?ımız silahlarda
  *Armor Class(AC), karakterimizin saldırılara karÅ?ı koymasını saÄ?lar
  *Refleksif kurtarma atıÅ?larından, ateÅ? topu ve diÄ?er saldırılardan kaçarken. Bir yerden hızlıca kaçarken
  *Acrobatics, Disable Device, Escape Artist, Fly, Ride, Sleight of Hand ve Stealth denemelerinde.

  Constitution(Con)
  Con karakteriniz saÄ?lıÄ?ını ve yaÅ?am enerjisini temsil eder. Karakterinizin Hp sine eklendiÄ?i için çoÄ?u karakter için önemlidir. Undead gibi bazı varlıkların Con skorları yoktur. Con skoru sıfır olan karakter ölü demektir.

  Constitution modifierÂ?in kullanıldıÄ?ı yerler;
  *HpÂ?ye eklenir.(Karakter her levelde en az bir can artar. Penaltyler önemli deÄ?ildir)
  *Fortitude(metanet) kurtarma atıÅ?larına, zehirden kurtulmak, hastalıklar ve benzer tehditler için.

  -Karakterinizin Con deÄ?eri modifierini deÄ?iÅ?tirecek kadar deÄ?iÅ?irse karakterinizin canı da aynı ölçüde artar yada azalır.

  Intelligence(Int)
  Karakterinizin ne kadar akıllı ve bilgili olduÄ?unu temsil eder. Bu ability özellikle wizardlar için önemlidir. Hayvanlar 1 yada 2 IntÂ?e sahiptir. Int deÄ?eri 3 den az olan hiçbir varlık konuÅ?anları kavrayamaz. Bazı varlıklar Int skoruna sahip deÄ?ildir. Bu yüzden Int denemelerine modifierleri 0Â?dır.

  Intelligence modifierÂ?in kullanıldıÄ?ı yerler;
  *Oyuna baÅ?langıçta öÄ?reneceÄ?iniz bonus dil sayısı. Ek olarak ırksal ve ortak dil bilirsiniz. Karakterinizin IntÂ?i 3den az olmadıkça ırksal dilinizi konuÅ?abilir ve yazabilirsiniz.
  *Her bir levelde kaç skill point kazanacaÄ?ımızı belirler. (en az 1dir)
  *Fiyat biçme, zanaat, anlama, dil bilimi ve büyü yapımı denemeleri

  -Wizard Int skoruna göre bonus spell alırlar. Büyü yapabilmek için en az gerekli olan Int skoru 10+the spell�s level

  Wisdom(Wis)
  Karakterinizin irade gücünü, ortak anlayıÅ?ını, farkında olma ve sezgilerini temsil eder. Wisdom skoru Cleric ve Druidler için çok önemlidir. Aynı zamanda paladin ve rangerlar içinde önemlidir. Karakterinizin keskin hisleri olsun istiyorsanız wisdom skorunuzu yüksek yapın. Wisdom skor 0 ise karakter bilinçsizdir.

  Wisdom modifierÂ?in kullanıldıÄ?ı yerler;
  *Will saving throws(efectlerden kurtulmak için. Cezp etme büyüsü gibi)
  *Heal, Perception, Profession, Sense Motive ve Survival denemelerinde

  -Cleric, druid ve rangerler bonus spellerini wisdom skoruna göre alırlar. Cleric, druid ve rangerların büyü yapabilmesi için gerekli en az wisdom deÄ?eri 10+the spellÂ?s level dir.

  Charisma(Cha)

  Karakterinizin kiÅ?iliÄ?i, cazibesini, liderlik yeteneÄ?ini ve dıÅ? görünümünü temsil eder. Charisma skoru en çok paladin, sorcerer ve bardlar için önemlidir. Aynı zamanda clericlerin enerji kanalları için önemlidir. Undead varlıkları için Charisma doÄ?aüstü yaÅ?am gücünü simgeler. Her varlık Cha deÄ?erine sahiptir. Cha deÄ?eri 0 olan varlıklar için kendikendilerine bir Å?ey yapmaları mümkün deÄ?ildir ve bilinçsizdirler.

  Charisma modifierÂ?in kullanıldıÄ?ı yerler;
  *Bluff, Diplomacy, Disguise, Handle Animal, Intimidate, Perform ve Use Magic Device denemeleri
  *BaÅ?kalarını etkilemeye kalkıÅ?mak
  *Cleric ve Paladinlerin Undead düÅ?manlara zarar verebilmesi için kullanılan Channel Energy DClerinde

  -Bard, paladin ve sorcererlar Cha deÄ?erine göre bonus spell alırlar. Bard, paladin ve sorcererların büyü yapması için gerekli en az Cha deÄ?eri 10+the spellÂ?s level dir.

  Bir dahaki bölümde "Bölüm 2: Irklar" konusunu anlatacaÄ?ım

  _________________
  Thanks Mario but The princess is in another castle!!
  Mr. Green Razz
  Back to top View user's profileSend private messageSend e-mailVisit poster's websiteMSN Messenger
  Aegron Linwelin
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Jul 18, 2007
  Posts: 2614
  Location: Bursa

  PostPosted: Thu Sep 23, 2010 6:12 am Reply with quoteBack to top

  Bölüm 2- Races

  Image

  DWARVES

  +2 Con
  +2 Wis
  -2 Cha

  Medium: Cücelere boyutlarından dolayı herhangi bir ceza veya bonus almazlar.

  Slow and Steady: Cücelerin ana hızı 20 feet tir. Bu deÄ?er giydikleri zırhtan vs deÄ?iÅ?mez sabittir.

  Darkvision: Karanlıkta 60 feet�e kadar görebilir.

  Defensive Training: Dev tipi yaratıklara karÅ?ı +4 dodge bonus(kaçınma) alır.

  Greed: Cüceler metal veya deÄ?erli taÅ?tan yapılmıÅ? büyüsüz eÅ?yalar için Appraise denemelerine +2 alırlar.

  Hatred: Cüceler nefret ettikleri insansı orklara ve goblin tiplerine karÅ?ı +1 atack roll alırlar.

  Hardy: Cüceler zehirlenmeler, büyüler ve spell- like yeteneklerine karÅ?ı +2 saving throw alırlar.

  Stability: Bull rush(ilerde anlatılacak) direnirken veya trip durumuna düÅ?erse Combat Maneuver Defense larına +4 ırksal bonus alırlar.

  Stonecunning: Cüceler 10 feet yakınından geçtikleri taÅ? iÅ?çiliÄ?i içeren tuzak veya gizli kapılara karÅ?ı +2 Perception alırlar. 10 feet yakınında oldukları zaman otomatik deneme yaparlar.

  Weapon Familiarity:
  Cücelere battleaxe, heavy picks ve warhammerlarda, ayrıca dwarven ismi geçen diÄ?er silahlarda ustadır.

  Languages:
  BaÅ?langıçta Common ve Dwarven bilirler. Yüksek intelligence sahibi dwarflar Giant, Gnome, Goblin, Orc, Terran ve Undercommen dillerini öÄ?renebilir.

  ELVES

  +2 Dex
  +2 Int
  -2 Con

  Medium: Elfler boyutlarından dolayı herhangi bir bonus veya ceza almazlar.

  Normal Speed:
  Eflerin ana hızları 30 feet dir.

  Low-Light Vision: Elfler karanlıkta insanların iki katı kadar uzaÄ?ı görebilir.(Bölüm 7 de analtılacak)

  Elven Immunities: Elfler uyutma büyüsüne karÅ?ı baÄ?ıÅ?ıklıÄ?a sahiptir. Ayrıca büyü ve büyüsel efektlere karÅ?ı Saving Throw +2 alırlar.

  Elven Magic: Elfler büyüye direnç gösterirken ırksal olarak +2 caster level check bonusu alırlar. Ek olarak büyülü eÅ?yaları tanımak için +2 Spellcraft alırlar.

  Keen senses: +2 Perception

  Weapon Familiarity:
  Elfler longbow, longsword, rapiers ve shortbow larda ustadırlar. Ayrıca elven ismi geçen diÄ?er silahlarda.

  Languages: Elfler baÅ?langıçta Common ve Elven dillerini bilirler. Yüksek intelligence skoruna sahip elfler Å?u dilleri seçebilirler; Celestial, Draconic, Gnoll, Gnome, Goblin, Orc ve Sylvan.

  Devamı yakında gelecek...

  _________________
  Thanks Mario but The princess is in another castle!!
  Mr. Green Razz
  Back to top View user's profileSend private messageSend e-mailVisit poster's websiteMSN Messenger
  Display posts from previous:      
  Post new topicReply to topic


   Jump to:     View next topic
  View previous topic
  You cannot post new topics in this forum
  You cannot reply to topics in this forum
  You cannot edit your posts in this forum
  You cannot delete your posts in this forum
  You cannot vote in polls in this forum


  Powered by phpBB © 2001 phpBB Group

  :: HalloweenV2 phpBB Theme Exclusive ::
   


  All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
  You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt

  Sayfa Üretimi: 0.22 Saniye